Päästeamet kutsub Virumaa koolinoori veeohutuse koolitusele


Avaldaja:Merje Pors26. Veebruar 2013

Päästeameti Ida päästekeskus korraldab Virumaa gümnaasiumi- ja kutsekooli noortele koolituse, mille eesmärk on tõsta noorte teadlikkust veeohutusest, selgitada veeõnnetuste põhjusi ja õpetada, kuidas hinnata riske veekogul.

Lisaks tutvustavad koolitajad päästevahendeid - räägitakse, kuidas kasutada päästerõngast, viskeliini või mõnd muud käepärast vahendit. Eelmisel aastal läbis veeohutuskoolituse päästekeskuse tegevuspiirkonnas 1582 gümnaasiumi ja kutsekooli noort.

Veepääste on päästeteenistusel üks prioriteetidest seetõttu, et uppunute arv Eestis on sama suur kui tules hukkunute arv. Veeõnnetuste üks peamisi põhjusi on oma võimete ülehindamine, samuti hoolimatus ja mõnikord lausa rumalus. Paljud traagiliselt lõppenud veeõnnetused võinuks esmaseid ohutusnõudeid jälgides olemata olla.

Koolidel palutakse loengule registreerida hiljemalt 8. märtsiks alltoodud kontaktidel. Ennetustöö spetsialist viib loenguid läbi haridusasutustes ning ühe loengu kestvus on 45 minutit.

Täpsem info ja registreerimine:

  • Lääne-Virumaa - ennetustöö büroo juhtivspetsialist Milvi Kompus, tel. 322 2711, 5345 6665, e-post: milvi.kompus@rescue.ee
  • Ida-Virumaa (v.a Narva piirkond)- ennetustöö peaspetsialist Liina Järvi, tel. 339 1926, 5304 9605, e-post: liina.jarvi@rescue.ee
  • Narva piirkond – ennetustöö büroo vanemspetsialist Maila Leete, tel 357 6107, 5329 2339, e-post: maila.leete@rescue.ee