Hariduse võtmeks on lapsevanemad, mitte õpetajad


Avaldaja:Madli-Maria Naulainen11. Märts 2013

Värske Suurbritannias teostatud uurimuse tulemuste kohaselt mõjutab lapsevanem õpilaste omandamisoskust ja võimekust viis korda rohkem kui õpetaja.

Royal Economic Society uurimuse põhjal saab öelda, et lastevanemate mõju laste hariduse omandamisel ja võimekusel on õpetajatest viis korda kõrgem. See tulemus kerkis esile Sir Michael Wilshaw hoiatuse valguses, mille kohaselt ei saa õpetajad oma tööd hästi teha, kuna lapsevanemad eeldavad neilt ka oma vanemlike oskuste puudujääkide katmist ja õpilasele asenduspereks olemist. Sir Michael Wilshaw sõnul peavad koolid sekkuma ja pakkuma õpilastele moraalset tuge, sest paljud lapsed kasvavad üles ilma pere, kultuuri ja kogukonna väärtusteta, mis neid edasi viiks.

Hiljutised leiud tõstatavad taas debati kooli ja kodu teemadel - kui suurt mõju suudavad koolid avaldada laste õpitulemuste parandamisele ilma koduse toeta?

Dr Arnaud Chevalier (Royal Holloway, University of London) uuris seda teemat Taani näitel ning vaatles andmeid aastatest 2002-2010.  “Pool testide tulemustest on seotud perekonna mõjudega, samal ajal kui kool mõjutab vaid 10%,” väitis ta. Ülejäänud tulemused sõltuvad õpilasest endast. Uurijate sõnul on lapsevanemate mõju testitulemustele ilmne olenemata pere sissetulekust. Samuti saab öelda, et lastevanemate mõju on kõige määravam just matemaatikas ja reaalainetes.

Ilmsiks tulnud probleem viitab, et vähene kodune tugi ulatub kaugemale kui vanemate poolt tagatud lugemismaterjal ja kodutöödega abistamine. Lapsi mõjutab kõik nende ümber - see, kuidas nende vanemad käituvad, mida nad ütlevad ja teevad ning järjest rohkem ka see, milline on kuulsuste eeskuju, kellega lapsed “koos” aega veedavad. Lightman’i sõnul seisavad tänapäeva lapsed erinevate eeskujudega silmitsi päevast päeva ja mitte kõik neist eeskujudest pole positiivsed. Nad näevad telekast kuulsusi, kes ei räägi korrektselt ja ei käitu viisil nagu me eeldaksime.

Tänapäeva kodune keskkond on pigem seotud õhtusöögiga teleka ees ja vanematega, kes on liiga väsinud, et oma lastega asju arutada. Pigem käsivad vanemad lapsel teha ära majapidamistööd ja õppida ära koolitükid. Pole raske näha, millist mõju avaldab selline mudel laste õpitulemustele võrreldes peredega, kes istuvad kõik koos õhtuti söögilauas ja arutavad läbi päevasündmused ja uudised, julgustades lapsi lugema ja oma ideesid intellektuaalselt edasi arendama.

Keegi ei kahtle, et kodune keskkond on hariduses ning õpitulemustes suur mõjutegur. Kuidas teie arvate - kui palju suudab kool ja õpetaja ära teha lapse intellektuaalse arengu edendamisel ilma koduse toeta? Kas õpetaja roll peaks olema ka vanemliku hoolitsuse tagamine neile, kellel sellest puudu jääb? Kommenteerimiseks logi sisse, artikli all näed kasti "Jäta kommentaar".

Refereeritud: Education News, foto Education News

Samal teemal: 

Haridus- ja Noorteamet