Konkurss "Kirjandusraal" jätkab eesti kirjanduse vahendamist arvutimaailmas


Avaldaja:Merje Pors11. Märts 2013

Nii mõnegi autori puhul on juhusel kirjanikuks saamisel oma osa. Küll aga pole juhus, et Eesti koolides on kirjandushuvilisi õpilasi ja innukaid õpetajaid,kelle koostöös on juba 7 aastat valminud kirjanduslikud arvutipõhised õppematerjalid.

Konkurss on olnud pidevas muutuses: algselt võistlustööks olnud slaidiesitlustest on nüüdseks saanud veebilehed ja lihtsalt materjali kogumisest ning süstematiseerimise etapist on jõutud teoste ja probleemide võrdlemiseni. Vahendid, mida õpilased veebilehti tehes kasutavad, on muutunud ja muutuvad arvatavasti edaspidigi igal aastal aina põnevamaks. Nõnda on olemas veebilehed paljudest eesti kaasaegsetest kirjanikest, kelle hulka kuuluvad näiteks Leelo Tungal, Mehis Heinsaar, Kaur Kender, Lehte Hainsalu, Tõnu Õnnepalu, Leo Kunnas, Jaan Kaplinski, Ellen Niit, Birk Rohelend.

Selle aasta noorema astme võistlustööd on tehtud Diana Leesalu ja Ketlin Priilinna loomingu ja teoste võrdluse kohta, vanema astme õpilased aga pidid kahele teosele tuginedes analüüsima kahe kirjaniku loomingut ühiskonna ja inimese suhete aspektist. Autorid, kelle teoste hulgast oma võistkonnale meelepärane valida, olid  Indrek Hargla, Maarja Kangro, Urmas Vadi, Jürgen Rooste.

Konkursi Kirjandusraal 2013 lõppvoor toimus 7. märtsil Tartus haridus- ja teadusministeeriumi saalis. Lõppvoorus esitlesid oma veebilehti kokku 11 võistkonda.

Noorema astme (8.- 9. kl) parimad tööd
I koht - Helo Liis Soodla Pärnu Vanalinna põhikoolist "Kas vaim on mängult või päriselt?"

noorem voitja.JPG

Noorema vanuseastme võitja Helo Liis Soodla.
II koht - Marleen Oruväli ja Merilyn Elge Rapla ühisgümnaasiumist "Teismeliste teekond teostes "Maarjamäe kägu" ja "Mängult on päriselt".
III koht - Säde Mai Krusberg, Ingrid Kiisk ja Hanna Kurvet Tartu Veeriku koolist "Priisalu looming".

Vanema astme  (10. – 12. kl) parimad:
I koht -
Angeelika Saaron ja Margit Raud Nõo reaalgümnaasiumist (veebileht  Vadi ja Hargla põhjal).

vanem voitjad kirjandusraa.JPG

Vanema vanuseastme võitjad Angeelika Saaron ja Margit Raud. Fotode autor Kristiina Kallion.
II koht - Sander Puntso, Annika Apri ja Kalli Rüis Rapla ühisgümnaasiumist (veebileht Kangro ja Rooste põhjal). 
III koht läks jagamisele: Rapla ühisgümnaasiumi võistkond koosseisus Merit Aas ja Liisi Lehtsaar (veebileht Kangrost ja Vadist) ning Tartu Poska gümnaasiumi võistkond, kuhu kuulusid Siiri Mugra, Mari Potter ja Kreete Alasoo (veebileht Roostest ja Vadist).

Haridusportaali Koolielu eripreemia põhjaliku töö, hästi kasutatud veebivahendite ning korrektse viitamise eest Rapla ühisgümnaasiumi ja Rapla Vesiroosi gümnaasiumi õpilaste tööle "Teismeliste teekond teostes "Maarjamäe kägu" ja "Mängult on päriselt"" Autorid: Marleen Oruväli, Merilyn Elge, juhendajad Ülle Mäekivi ja Kadri Laup.

Raaliratsu uurimistöö vankri ette?
Kirjandusraali võistluse eesmärkideks on olnud tuua lapsed kaasaegse eesti kirjanduse juurde ja luua õppematerjalid, mida on nii õpilastel, õpetajatel kui ka teistel huvilistel võimalik kasutada. Oleme pidanud oluliseks seostada arvutimaailma ilukirjandusega. Kui ei õnnestu neid lähendada, siis vähemalt tahame panna raali kirjandust teenima. Ka aitab konkurss õpilastel koguda materjale, neid süstematiseerida, analüüsida. Osalejad on esile tõstnud meeldivat grupis töötamise  kogemust ja lõppvoorus suuliste ettekannete esitlust. Seega siis leidsime, et  kuna materjal, mille õpilased Kirjandusraaliks läbi töötavad, on muljetavaldavalt suur,  miks siis mitte  raaliratsut rakendada nii põhikooli kui gümnaasiumi lõpetamiseks nõutava uurimuse vankri ette. See oleks veel üks võimalus, kuidas Kirjandusraal saaks nii mõnelegi õpilasele ja õpetajatele koolitöös kasulik olla. Kirjandusraali võistlustööde teemade ja autorite loendisse tahame panna ka eesti kirjanduse klassikasse kuuluvaid teemasid, sest nende kohta on  veebis leiduvaid materjale suhteliselt napilt.

Informatsioon konkursi kohta ja senised võistlustööd on veebis kättesaadavad aadressil http://kirjandusraal.blogspot.com/

Meie konkurssi on toetanud haridus- ja teadusministeerium, Tiigrihüppe Sihtasutus, Eesti Emakeeleõpetajate Selts ja Nõo reaalgümnaasium, suur tänu neile!

Uudise autorid: Heily Soosaar, Kaja Kasak ja Merle Pindmaa Nõo reaalgümnaasiumist.

Samal teemal:
Harno logo