Tutvu "Täna samm, homme teine" finaali pääsenud töödega


Avaldaja:Merje Pors12. Märts 2013

Tiigrihüppe haridusportaali Koolielu toimetusel on rõõm teatada, et selgunud on e-õppematerjalide konkursi „Täna samm, homme teine“ finalistid.

Et innustada õpetajaid oma loodud materjale avaldama ja jagama, korraldame neljandat korda konkurssi ”Täna samm, homme teine”. Tööde esitamise tähtaeg oli 25. veebruar ning kokku laekus 27 tööd. Õppematerjale hindasid Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog Ingrid Maadvere, Koolielu õppematerjalide toimetaja Kristi Vahenurm ning aineeksperdid Ahti Pent, Aimi Jõesalu, Helja Kirber, Kristi Rahn, Eva Palk, Evi Tarro, Mari Tõnisson, Anu Peri, Piret Karu, Katrin Saks, Natalja Sinjukina ja Laine Aluoja. Tiigrihüppe Sihtasutuse haridustehnoloog Ingrid Maadvere rõõmustas konkursile laekunud tööde hea taseme üle ning märkis, et kümne parima väljavalimine nende seast ei olnud sugugi lihtne. "Väga muljetavaldav valik," osutas Maadvere.

Žürii otsustas, et teise vooru pääsevad järgmised tööd (tähestikulises järjekorras):

Anneli Kesksaar (Tallinna Liivalaia gümnaasium) „Perekond Rohenäpu matemaatika“
Žürii märkis, et materjal annab võimaluse ülesannete raskusastet reguleerida ning saada tagasisidet soorituse kohta. Tegemist on visuaalselt põneva õppematerjaliga, kus matemaatika keerulisemad teemad õpitakse selgeks mänguliselt.

Helve Kukk (Põlva lasteaed Lepatriinu) „Logopeed – Helve“
Žürii sõnul on tegemist kompaktse materjalide kogumiga, mida saab kasutada nii rühmaõpetaja, logopeed kui ka lapsevanem. Õppematerjalis leidub mitmekülgseid mänge keele ja kõne arendamiseks.

Janika Kaljula (Tartu Miina Härma gümnaasium) „Konstrueeri programmiga GeoGebra“
Žürii liige Laine Aluoja märkis, et materjal on väga vajalik ja kasutatav nii tunnis teema õpetamisel kui ka õpilastel iseseisvaks õppimiseks.  Töö on loogilise ülesehitusega ja kasutajasõbralik.

Kalle Lina (Rakvere gümnaasium) „Stamm- und Zeitformen“
Žürii sõnul on selle materjali puhul ühendatud traditsiooniline ja digitaalne. "Väga tubli ja tänuväärne töö saksa keele õppijatele ja õpetajatele," märkis Aimi Jõesalu.

Katri Mirski (Tallinna Gustav Adolfi gümnaasium) „M-õpe geograafiatunnis“
Tegemist on kompaktse tööga, mille komponente saab kasutada eraldiseisva ülesandena ning tööjuhendeid saab kasutada mistahes klassis ja väga paljude teemade juures.

Maksim Ivanov, Jana Jõgeva (Tartu Annelinna gümnaasium) „Hai on kala, aga iga kala ei ole hai“
Žürii märkis, et tegemist on põneva ja hea kujundusega õppematerjaliga ning kiiduväärne on ka see, et õppematerjal on kahe õpetaja koostöö tulemus.

Merlin Kirbits (Mammaste lasteaed-algkool) „Abimaterjal kella harjutamiseks“
"Visuaalselt kena, sisu antud teema käsitlemiseks väga hea. Lõimitud on erinevaid aineid. Materjal, millest õpetajad on puudust tundnud!" hindas õppematerjali Kristi Rahn.

Neeme Katt (Jõgeva ühisgümnaasium) „Uurimistöö alused“
"Väga põhjalik ja loogiliselt üles ehitatud kursus. Kindlasti ka ülivajalik," osutas žürii liige Mari Tõnisson.

Taimi Jürgenstein, Kersti Varik (Paide gümnaasium) „Aritmeetika tekstülesanded II kooliastmele“
"Sellist materjali on õpetajad väga oodanud ja vajanud. See on tõeline ülesannete varamu, mis võtavad tekstülesande tükkideks lahti ja panevad siis taas kokku. Tekstülesannete lahendamisoskus ei ole lastel väga hea: selle materjali abil muutub see kindlasti paremuse poole!" märkis žürii liige Kristi Rahn.

Urmas Buhvestov – (Tartu Tamme gümnaasium) „Tehnoloogia 4“
"Töös on väga edukalt ja päris sidusalt kasutatud juba olemasolevat õppematerjali. Esitatud töö suurim väärtus on videod ning hea on ka see, et töös on palju lisamaterjali ja näidistöid," märkis žürii liige Ahti Pent.

Toimetus võtab kõikide edasipääsejatega ühendust ning autoritega sõlmitakse litsentsilepingud, millega kaasneb litsentsitasu. Edasi saavad tööde autorid oma töid vastavalt žürii antud nõuannetele arendada ning seejärel hindab töid žürii, kuhu kuuluvad haridustehnoloogid ja ülikoolide esindajad. Esikolmik kuulutatakse välja 9. mail Tiigrihüppe Sihtasutuse Ideelaadal, mis toimub Tallinna Lauluväljakul. Kolmandat kohta autasustatakse 320 euroga, teist kohta 640 euroga ja esimest kohta 1280 euroga.

Täname kõiki õpetajaid, kes oma töö esitasid ning soovime jätkuvalt häid mõtteid uute õppematerjalide loomiseks! Õpetajad, kes ei pääsenud edasi, kuid soovivad oma tööle tagasisidet saada, võivad kirjutada Koolielu peatoimetajale Merje Porsile (merje@tiigrihype.ee), kes edastab žürii tagasiside.

Samal teemal:
Haridus- ja Noorteamet