Gümnaasiumivõrgu korrastamiseks saab EASilt tuge viis linna


Avaldaja:Merje Pors12. Aprill 2013

Gümnaasiumivõrgu korrastamiseks saab ettevõtluse arendamise sihtasutuselt tuge 5 linna ja toetusteks on ette nähtud 23,7 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, mis jäi üle Eesti Rahva Muuseumi (ERM) uue hoone ehitamisest.

Maakonnakeskuste gümnaasiumivõrgustiku korrastamiseks jäid pingerea alusel sõelale Tartu, Pärnu, Võru, Jõhvi ja Sillamäe linnavalitsuste taotlused, teatas EAS BNS-ile.

Toetatavad tegevused jagunevad objektipõhiselt kaheks: hoonete rajamiseks või rekonstrueerimiseks eraldiseisvatele gümnaasiumiastmetele ning tulevaste põhikoolide ruumiprogrammi kohandamiseks. Samuti toetatakse õppekava täitmiseks vajaliku mööbli ja muu sisseseade ostu ning paigaldust ja hooneosa uutes funktsioonides kasutuselevõtuks lastehoiuasutuste, vaba aja, spordi- ja sotsiaalvaldkonna objektidena.

Rekonstrueerimisel tuleb lähtuda kaasaegsetest materjalidest, tehnilistest lahendustest ja energiatõhususe miinimumnõuetest ning sellele tuleb tagada iseseisev funktsioneerimine ja efektiivne ruumilahendus.

„Meie eesmärk on luua tõmbekeskustes tugevad gümnaasiumid, mis pakuks heal tasemel ja paljude valikuvõimalustega haridust. Täna peab haridusmaastiku ümberkorraldamisel kindlasti vaatama üle omavalitsuste piiride ja need koolid loovad uut kvaliteeti tervele maakonnale,“ ütles regionaalminister Siim Kiisler.

stockvault-school-boy129775.jpg

Foto: Stockvault
„Tooksin iseäranis esile Jõhvi gümnaasiumi projekti, kus hakkavad edaspidi õppima nii Ida-Viru kui ümbruskaudsete maakondade õpilased. Kavandatav uudse kontseptsiooniga gümnaasiumihoonete kompleks lähtub ülikooli erineva funktsiooniga õppehoonete põhimõttest,“ tutvustas EAS-i juhatuse liige Krõõt Kilvet.

Jõhvi kavandatava gümnaasiumi puhul on loobutud klassikalise koolimaja ülesehitusest ning rakendatud ülikooli instituutide põhimõtet, rajades ühtse funktsiooniga klassimajad. Ehitatakse sotsiaalteaduste maja, reaalteaduste maja, praktikumimaja teadusainete laboritega, õpetajate maja ja meediamaja. Klassimajade vahele jääb ühine avatud aatriumiga ruum, kus omavahel suhelda ja erinevaid ühistegevusi läbi viia.

Hindamiskomisjon tugines oma hinnangutes muuhulgas haridus- ja teadusministeeriumi seisukohtadele, ehituslikele ekspertiisidele ning rahandusministeeriumi analüüsile finantssuutlikkuse kohta.

Taotlused esitasid linnadest Tallinn, Tartu, Pärnu, Võru, Valga, Põlva ja Sillamäe ning valdadest Türi ja Jõhvi kogumahus 37,74 miljonit eurot, seega ületas taotluste maht eelarve võimalusi kolmandiku ulatuses.
Allikas: BNS

Samal teemal: