Kalle Küttis asub koolivõrgu juhi ametikohale


Avaldaja:Merje Pors24. Aprill 2013

Haridus- ja teadusministeerium loob koolivõrgu juhi ametikoha, millele asub praegune üld- ja kutsehariduse asekantsler Kalle Küttis.

Koolivõrgu juhina on Kalle Küttise ülesanne riigi koolivõrgu arengu suunamine ja planeerimine, sealhulgas ministeeriumi hallatavate põhikoolide ja gümnaasiumide ning kutseõppeasutuste tegevuse koordineerimine, teatab haridus- ja teadusministeerium. Samuti saab Küttise ülesandeks koordineerida koolivõrgu arendamisega seotud nõukogu, mis on kavas moodustada riigi, kohalike omavalitsuste katuseorganisatsioonide, haridus- ja majandusüldsuse esindajatest.

Riigile kuuluva klassikalise gümnaasiumi loomise vastu on tundnud huvi paljud omavalitsused, eelmisel aastal alustas tööd üks ning järgmisel õppeaastal veel kaks riigigümnaasiumi. Viimase enam kui kümme aasta jooksul on õpilaste arv vähenenud 80 000 võrra, samal ajal on suletud 202 kooli, kuid enamus neist on põhikoolid ja vaid 12 gümnaasiumid. "Omavalitsustevahelises konkurentsis, kus gümnaasiumiosi hoiti elus põhikoolide arvelt, on kannatanud nii maakondlik kvaliteetne gümnaasiumiharidus kui ka põhikoolide jätkusuutlikkus. Seetõttu on hädavajalik riigi ja omavalitsuste koolivõrgu ühtne ja koordineeritud arendamine kvaliteetse hariduse pakkumiseks," leiab ministeerium.

Kalle Küttis on lõpetanud Tartu Ülikooli füüsilise geograafia erialal, ta on õppinud samas psühholoogiat ning kaitsnud Tartu Ülikoolis magistr ikraadi koolikorralduse alal. Küttis on töötanud Mustla keskkoolis õpetaja ja direktorina, Viljandi maavalitsuse haridusosakonna juhatajana ning Viljandi maavanemana.

Samal teemal: