Haridusministeerium koostab uue noortevaldkonna arengukava


Avaldaja:Merje Pors26. Aprill 2013

Täna kogunevad suuremate noorsootööd korraldavate organisatsioonide, ministeeriumide, omavalitsusliitude ja teiste valdkonna partnerite esindajad ühisseminarile, et täpsustada peamisi noortevaldkonna tegevussuundi järgmisel seitsmel aastal.

Arutelu toimub neljas töörühmas, peateemad on noorte loome- ja arengupotentsiaali avamine, ebavõrdsuse vähendamine, tööhõive toetamine ning osaluse ja hoolivuse suurendamine, teatab haridus- ja teadusministeerium.

Uue arengukavaga rõhutatakse vajadustepõhist lähenemist. Selleks, et noored saaksid maksimaalselt kasu nendele pakutavatest teenustest, peaksid need olema koostatud lähtuvalt noorte olukorrast ja vajadustest ning osutatud noortele sobivas vormis.

Tänase kohtumise tulemused pannakse koos varem saabunud ettepanekutega avalikuks kommenteerimiseks arengukava veebilehele http://www.entk.ee/2020. Arengukava esitatakse valitsusele kinnitamiseks tänavu septembriks.