TÜ haridusteadlased pälvisid Science ajakirja uurimusliku õppe auhinna


Avaldaja:Merje Pors28. Juuni 2013

Tartu Ülikooli teadlaste juhtimisel välja arendatud ökoloogia õppimise moodul pälvis rahvusvahelise Science ajakirja uurimusliku õppe moodulite auhinna, mille eesmärk on tunnustada innovaatilisi ja silmapaistvaid õppematerjale.

Pälvitud auhind kinnitab Tartu Ülikooli (TÜ) õpetajahariduse õiget suunda haridustehnoloogia ja praktilise õppe integreerimisel ning innovaatiliste õppemeetodite loomisel rahvusvahelises koostöös, märgib ülikool oma pressiteates.

Auhind võideti seoses Euroopa komisjoni 7. raamkava projektiga SCY (Science Created by You), mida juhtis Twente ülikool. Projektis osalenud TÜ tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste juhitud meeskond Eesti, Hollandi, Küprose, Norra ja Prantsusmaa teadlastest ja õpetajatest arendas välja ökoloogia õppimise mooduli, mis auhinna võitis. Projekti TÜ poolne üldjuht oli dotsent Tago Sarapuu.

SCY-Labi võimalused
Projekti käigus arendati välja uurimusliku õppe keskkond SCY-Lab, mis võimaldab loodusteaduste õppimist, kasutades kaasaegse tehnoloogia võimalusi. „Õpikeskkonna ökoloogiamissioonil avastavad õpilased seda, kuidas ökosüsteemid toimivad. Seejuures kogutakse mobiilsete mõõteseadmetega reaalseid andmeid nt fotosünteesi aktiivsusest. SCY-Lab keskkond suunab õpilasi vastavalt haridusteaduslikele stsenaariumitele probleeme määratlema, hüpoteese sõnastama, eksperimente kavandama ja läbi viima ning tulemusi analüüsima,“ kirjeldab Pedaste keskkonda, lisades: „Keskkond toetab tänapäeval väga olulisi ühesõpet ning eneseregulatsioonioskusi. Eesti koolides läbiviidud teadusuuringud näitavad, et ökoloogiamissiooni kasutamisel arenevad ka õpilaste uurimuslikud oskused.“

„Science uurimuslike õppe tööde konkursile ajendas ökoloogiamissiooni esitama nelja aastaga valminud tulemus, mis oli nii tehnilises kui ka sisulises mõttes tervikuna innovaatiline ning kasutatav laialdaselt üle maailma,“ räägib Pedaste. Uurimuslik õpe ja ökoloogia on olulisel kohal kõigi projektis osalenud riikide, aga ka näiteks Ameerika Ühendriikide õppekavades. Ökoloogiamooduli auhinnaga seonduvalt avaldatakse Science ajakirjas ka seonduv artikkel pealkirjaga „Ökosüsteemide uurimine kui kombineeritud õppe kogemus“ (Investigating Ecosystems as a Blended Learning Experience).

Science ajakirja uurimusliku õppe moodulite auhind loodi tunnustamaks silmapaistvaid õppematerjale, mille kasutamine üldhariduskoolides annab õpilasele võimaluse omandada teadmisi ülikooli kursuste tasemel. Õppematerjalide eesmärk on pakkuda uudset alternatiivi faktide õppimisele, julgustades noori olema maailma toimimise osas uudishimulikud. Uurimuslik õppemoodul ja loodud õppematerjalid peaks õpilasele pakkuma arusaamist teaduse olemusest ning andma väärt kogemuse teadustöö sooritamisel ja juba tehtud teaduslike saavutuste hindamisel.


Haridus- ja Noorteamet