IT akadeemia ja Skype'i stipendiumi pälvis 14 noort


Avaldaja:Merje Pors10. Oktoober 2013

IT Akadeemia ja Skype stipendiumi pälvis 14 magistriõppes õppivat noort, kellest kaheksa õpivad Tartu ülikoolis (TÜ) ja kuus Tallinna tehnikaülikoolis (TTÜ).

Kandideerimisavaldusi laekus kokku 54 ja 20 silmapaistvamat noort magistranti said kutse komisjonivestlusele, teatas hariduse infotehnoloogia sihtasutus.

Sel sügisel pani Skype välja 100 000-eurose stipendiumifondi, toetamaks IT Akadeemia erialadel õppivaid tudengeid, et nad saaksid enam pühendada aega koolitööle ega peaks tööl käima.

Stipendiumid on mõeldud kõigile TÜ-s ja TTÜ-s õppivatele magistrantidele, kes õpivad IT Akadeemia programmist toetataval küberkaitse, arvutisüsteemid, informaatika ja tarkvaratehnika erialal.

Kandidaadid pidid esitama soovituskirja, elulookirjelduse ja väljavõtte varasematest õpingutest ning läbima komisjonivestluse.

Komisjoni kuulusid IT akadeemia, Skype ja ülikoolide esindajad, vestlus toimus inglise keeles.

“Hindasime eelkõige üliõpilaste motiveeritust, nende selget tulevikuplaani ja õppetööle pühendumist stipendiumi saamisel,” rääkis IT Akadeemia turundusjuht Raili Somelar.

“Kõik komsijoni liikmed olid positiivselt üllatunud, et kandidaatide seas oli suur hulk akadeemiliselt võimekaid tudengeid, kes olid lõpetanud varasemad õpingud cum laude  või on väljapaistvate tulemustega uurimistöödes,” ütles komisjoni kuulunud TÜ professor Marlon Dumas. Dumas lisas, et Skype'i stipendium on kindlasti abiks IT-talentide toetamisel õppetöös.

“Kandidaatidega vesteldes veendus komisjon, et noorte vajadus täiendavale stipendiumile on suur, kõik kandidaadid ütlesid, et stipendiaadina saaksid nad pühendada rohkem aega õppetööle ega peaks täiskoormusel kooli kõrvalt töötama,” rääkis Skype  Eesti juht Andrus Järg. “Paneme stipendiumi välja ka tuleval aastal,” kinnitas Järg.