eTwinning õpetajate arenguks ja inspiratsiooniks


Avaldaja:Merje Pors11. November 2013

"Meeskonnatöö stimuleerib ja selle tulemused toovad alati rahuldustunde ning annavad tõuke edaspidiseks kasvuks," kirjutavad lasteaiaõpetajad Katrin Jürison ja Tatjana Waldek oma eTwinningu kogemusest.

3.-5. oktoobril toimus Kreekas Thessalonikis rahvusvaheline eTwinningu seminar lasteaiaõpetajatele. Seminaril osales 58 õpetajat 12 riigist.

Eestit esindasid HITSA Innovatsioonikeskuse kaudu Katrin Jürison Tallinna Haraka lasteaiast ja Tatjana Waldek Tallinna Sitsi lasteaiast. Meil mõlemal oli olemas eTwinningu projektikogemus.
http://www.etwinning.com on veebikeskkond, mis ühendab Euroopa õpetajaid. See võimaldab näiteks algatada projekte, leida koostööpartnereid, osaleda erinevates gruppides ja õpetajatubades ning online veebikoolitustel.

Seminar “Creative activities for kindergarten teachers“ („Loovad tegevused lasteaiaõpetajatele“) keskendus just lasteaiaõpetajate võimalustele eTwinningu kasutamisel.
Toimusid loengud ja aktiivsed töötoad. Jagati kasulikke nõuandeid, kuidas luua head projekti ja milliseid erinevaid veebivahendeid kasutada.

Esimesel päeval said seminaril osalejad omavahel tuttavaks erinevate tegevuste kaudu: nt muusika peatudes tutvustati paarilisele ennast ja oma riiki (abiks seminari kaelapaelad). Põnev oli ülesanne jätta 8-liikmelises grupis meelde õpetajate nimi, riik, lemmikvärv ja hobi. Hiljem oli meeleolukas teadmiste kontroll.
P1010526.jpg

Fotol (vasakult): Koostööpartner Kreekast, Tatjana Waldek, koostööpartner Poolast ja Katrin Jürison.

Esimese päeva olulisema kõne pidas Tharrenos Bratitsis Makedoonia Ülikoolist. Kõnet läbis mõte, mille juurde pöörduti tagasi kogu seminari vältel: loov eTwinning on midagi enamat kui lihtsalt infovahetamine sõpruskoolidega. See on koostöö, kus ühiselt panustatakse tulemusele, olgu see siis näiteks e-raamat, ühine jutt, joonistus, kalender vms.

Loovus proovile
Seminari teine päev algas kahe erineva töötoaga. „Aarete jaht loovuse saarel“, mida juhendasid Irene Pateraki ja Rita Zurrapa, pani õpetajate loovuse proovile. Väikestes gruppides tuli välja mõelda kangelastegelasi, neid iseloomustada ja mõelda salapärase kasti esemete põhjal ühine jutuke, mida teistele tutvustati. Läbiproovitud võimalusi saab kasutada erinevates projektides.
Teises töötoas sai läbi proovida eTwinningu projektides kasutatava twinspace võimalusi: kuidas lisada faile, videoid ja pilte.

Õhtul õppisime hea projekti koostamist. Põhiidee: KISS (keep it short and simple) – hoia projekt lühike ja lihtne. See on soovitus, mis tihti kipub ununema.

Seminari käigus leiti uusi partnereid ja viimasel päeval tutvustati koostööprojekte teistele. Üheskoos mõtteid vahetades tekkis eri maade õpetajate vahel sünergia, kus väikesest ideest kasvas rahvusvaheline projekt. Seminar andis indu jagada oma kogemusi kodumaal teiste õpetajatega ja kasutada saadud teadmisi ja ideid uutes projektides.

Produce from Katrin Jyrison on Vimeo. Katrin Jürisoni esitlus.

Elukestev õpe
Meie jaoks on eTwinning elukestva õppe unikaalseim võimalus oma ideede realiseerimiseks ja eneseväljendamiseks projektitegevuse kaudu. Lastega töötades koguneb loominguline energia ja materjal, mis nõuab ellu rakendamist. Meeskonnatöö stimuleerib ja selle tulemused toovad alati rahuldustunde ning annavad tõuke edaspidiseks kasvuks.

Selline mitteformaalne õppimise viis aitab meil tunnetada oma oskusi ja võimalusi ning aru saada, et tegeleme õpetajatööga enda soovil, mitte sellepärast, et meil ei ole elus teist valikut.

Sõpruskoolid Euroopas ehk eTwinning on programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele ja teistele koolitöötajatele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kaasabil. Eestis veab eTwinningu programmi Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.
 
Autorid: Katrin Jürison (Tallinna Haraka lasteaed) ja Tatjana Waldek (Tallinna Sitsi lasteaed).

Samal teemal: