Selgusid väärtuskasvatuse eeskujud 2013


Avaldaja:Merje Pors13. Detsember 2013

Tartu ülikooli eetikakeskus andis neljapäeval üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2013", mille pälvisid Tabivere gümnaasium, Salme põhikool ja Peetri lasteaed-põhikool.

Tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2013" pälvisid Tallinna Linnupesa lasteaed, Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed ning lastekeskus Midrimaailm. Eetikakeskus andis tunnustuse üle 6. väärtuskasvatuse konverentsil „Hea kool. Peeglike, peeglike seina peal, kes on parim kogu maal?”, märgib Tartu ülikool oma pressiteates. 

Sel aastal toimusid esimest korda ka „Hea kooli rajaleidja” ja „Hea lasteaia rajaleidja” konkursid, millega tunnustatakse koolide ja lasteaedade tehtavat tööd nendes aspektides, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujunemine, õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Konkurssil tunnustatud koolide ja lasteaedade esindajad_Mats_Volberg_2013.jpg
Tunnustatud koolide ja lasteaedade esindajad. Pildistas Mats Volberg.

Tartu ülikooli eetikakeskuse juhataja Margit Sutrop sõnas, et sel aastal esimest korda toimunud „Hea kooli rajaleidja” ja „Hea lasteaia rajaleidja” seoti väärtuskasvatuse konkursiga, sest süsteemne ja eesmärgistatud väärtuskasvatustegevus on kahtlemata ühe hea kooli osaks. „Sellel aastal oli aga fookuses koolide eneseanalüüs palju laiemalt, keskendudes kooli neljale valdkonnale: õppe- ja kasvatustöö, sh lõiming ja hindamine; õppimist ja kasvamist toetav koolikeskkond; juhtimine ja eestvedamine ning koostöö ja head suhted eri osapoolte vahel. Hea meel on tõdeda, et koolide eneseanalüüs oli sel aastal kõrgetasemeline, andes sügava ja ausa pildi koolide igapäevaellu.” Tema sõnul andis konkurss kinnitust, et koolide eneseanalüüs peab olema hea kooli hindamismudeli keskseks elemendiks.

Žürii tunnustas „Hea kooli rajaleidja” tiitliga järgmiseid õppeasutusi: Tallinna Saksa gümnaasium, Tabivere gümnaasium, Orava põhikool, Salme põhikool, Krootuse põhikool, Pärnu Kuninga tänava põhikool, Valga põhikool, Peetri lasteaed-põhikool, Lüllemäe põhikool, Tartu Kivilinna gümnaasium, Valga Jaanikese kool.

„Hea lasteaia rajaleidja” tiitliga tunnustati: Leppneeme lasteaed, Tallinna Linnupesa lasteaed, Tabasalu lasteaed Tibutare, Luunja lasteaed Midrimaa, Pirita lasteaed, Tallinna Suitsupääsupesa lasteaed, Tallinna Kivimurru lasteaed, lastekeskus Midrimaailm, Pärnu lasteaed Pillerpall, Tallinna Jaan Poska lasteaed, lasteaed Väike Päike, Tallinna sõimede ühendus, Pärnu Kadri tänava lasteaed, Vastse-Kuuste lasteaed Kaari.

„Hea kooli rajaleidja“ ja „Hea lasteaia rajaleidja“ konkursil tunnustatud saavad õiguse kasutada tunnustust näitavat logo oma kooli kodulehel ja mujalgi.

Rändtiitleid „Väärtusarenduse kool 2013“ ja „Väärtusarenduse lasteaed 2013“ anti sel aastal välja viiendat korda. „Hea kooli rajaleidja” ning „Hea lasteaia rajaleidja” konkursid toimusid sel aastal esimest korda, paralleelselt väärtuskasvatuse konkurssidega, olles osaks „Hea kooli mudeli” väljatöötamise projektist. Hea kooli mudeli kohta leiab lisainfot eetikaveebist.

Samal teemal: