TÜ teadlased asuvad koolitama tuhandeid Euroopa õpilasi ja õpetajaid


Avaldaja:Merje Pors07. Jaanuar 2014

Tartu ülikooli (TÜ) haridusteadlased pälvisid Euroopa Komisjonilt 2,5 miljoni euro suuruse toetuse, et asuda juhtima teadusprojekti, mille raames õpivad 1100 õpetajat ja enam kui 23 000 õpilast üle Euroopa arendama uurimusliku töö oskusi.

Suure rahastuse tõi TÜ haridusteadlaste projekti Ark of Inquiry (eesti k. Uuringulaegas) edu Euroopa Komisjoni rahastatava 7. raamprogrammi (7RP) konkursil, märgib TÜ oma pressiteates. Rahastuse pälvinud projekti eesmärk on arendada 1.-12. klassi õpilaste uurimistööde tegemise oskusi ning koolitada õpetajaid uurimusliku õppe juhendamises.  
 
Nende eesmärkide saavutamiseks töötatakse välja keskkond, milles hinnatakse taolise õppetöö kogemusi ja oskusi, antakse uurimusliku õppe "pass" ning soovitatakse uusi tegevusi. Erinevaid ülesandeid saab läbida õpetaja abiga või iseseisvalt, näiteks perekonna toel.
                                                             
„Õpilased õpivad erinevate tegevuste abil probleeme teaduslikul viisil lahendama – loevad teaduslikke tekste, sõnastavad uurimisküsimusi või hüpoteese, kavandavad ja viivad läbi vaatlusi või eksperimente, analüüsivad kogutud andmeid ning sõnastavad järeldusi või teevad üldistusi,“ selgitas projekti eestvedaja, TÜ tehnoloogiahariduse professor Margus Pedaste.
Margus Pedaste_pildistas Egle Kampus.JPG

Margus Pedaste HITSA Innovatsioonikeskuse sügiskonverentsil tulevikukoolist rääkimas. Foto: Egle Kampus.

Uurimuslikud tegevused nagu eksperimendi läbiviimine teaduskeskuses AHHAA või teadusartikli lugemine ja artikli autoriga kirjavahetuse pidamine valitakse välja erinevates riikides edukaks osutunud tegevuste hulgast.
 
Uurimuslikus töös on oma roll toetavatel õpetajatel, üliõpilastel ja teaduskeskustel. Pärast piisava hulga kogemuste omandamist on õpilastel võimalik uuesti oma kogemusi ja oskusi hinnata. Vastavalt sellele saab õpilane diplomi, pronks-, hõbe- või kuldmedali. Lisaks otsitakse võimalusi, et teaduskeskused ning kõrgkoolid tunnustaksid uurimusliku õppe medali saanuid näiteks soodustuste või eritingimustel vastuvõtuga.
 
„Mul on väga hea meel, et projekti koordineerimise vastutus ja au langes just TÜ haridusteadlastele, kelle järjekindel tegevus on leidnud tunnustust Euroopa kõrgkoolide võrgustikus ja kellele on usaldatud kanda liidriroll,“ rääkis TÜ teadusprorektor Marco Kirm. Ark of Inquiry projekti rahastamine kinnitab Kirmi sõnul Eesti haridusteadlaste ja õpetajate võimekust õppeprotsessile loovalt läheneda ning kooli paindlikkust selle realiseerimisel, mis suuremates riikides võib olla märgatavalt keerulisem. „Edu haridusteaduses rahvusvahelisel areenil kindlustab õpetajakoolituse kvaliteeti. Usun, et see on esimene pääsukene TÜ teadlaste poolt koordineeritavate projektide hulgas ja neid lisandub peagi veel.“
 
1. märtsil algavas Tartu ülikooli koordineeritavas Ark of Inquiry projektis osalevad partnerid kokku 12 riigist. Eestist on partneriks AHHAA keskus, teised partnerid on Kreekast, Soomest, Küproselt, Itaaliast (UNESCO), Hollandist, Austriast, Saksamaalt, Türgist, Prantsusmaalt, Belgiast ja Ungarist.
 
Projekti eelarve on 2,8 miljonit eurot, millest Euroopa Komisjoni toetus on 2,5 miljonit eurot.
Väike pilt üleval: Flickr, autor Jari Sjölund, litsents CC BY-SA 2.0

Samal teemal:


 


Haridus- ja Noorteamet