Saaremaale riigigümnaasiumi loomine tekitab eriarvamusi


Avaldaja:Merje Pors14. Jaanuar 2014

Kuresaares on korrastatud ja hästi toimiv haridusvõrk ning omanäolised traditsioonidega koolid, teisalt vaatab vastu ahvatlev pakkumine riigilt.

Kuressaare linnavalitsuse esindus kohtus haridus- ja teadusministeeriumi koolivõrgu juhi Kalle Küttisega 19. detsembril, kirjutab Kuressaare linnavalitsuse haridusosakonna juhataja Tiia Leppik ajalehes Saarte Hääl. Kuulati ära, millised on riigipoolsed pakkumised ja arutati teemat laiemalt.

Samal päeval ja teemal ilmus ajalehes Meie Maa ka linnavolikogu esimehe Toomas Takkise jätkulugu riigigümnaasiumi teemadel, kus esitatud nelja arengu kõrval oli ka põhimõtteline seisukoht: “Töötavat masinat parandada pole mõtet, midagi peab oluliselt paremaks minema, kui koolivõrk ümber korraldada. Küsimus pole pelgalt gümnaasiumiastme õpilaste õppekeskkonnas ja -kvaliteedis. Paranema peaksid ka põhikooliosa õpilaste õppimistingimused ja -kvaliteet.”

Medali kaks külge ja palju varjundeid

Kahjuks on riigi esindajad näinud ja rääkinud riigigümnaasiumi loomise puhul enam sellest, kui palju võidavad sellest sammust gümnasistid, kuid põhikool – kuidas tunnevad end põhikooliastme õpilased, milline on õpimeeleolu, kui lapsi on koos tuhande ringis?

Nagu ikka, on medalil kaks külge ja palju rohkem varjundeid. Sama saab öelda riigigümnaasiumi temaatika kohta.

Ühel pool on korrastatud ja hästi toimiv haridusvõrk Kuressaares, traditsioonidega omanäolised koolid ja remonditud koolihooned. Optimaalse sisu ja ruumiga. Lisaks pedagoogid, nende koormus.

Väidetavalt paraneb riigigümnaasiumis õpetamise kvaliteet. Küsiksin: mille arvelt, kas põhikooli õppekvaliteedi arvelt?

Teisalt vaatab vastu ahvatlev pakkumine riigilt: võtta linnalt üle gümnaasiumiastme hariduskulud. Vabanevate vahendite arvelt annaks linnaelus paljugi korda saata. Kas raha on see, mis motiveerib meid koolivõrku ümber korraldama?

Kindlasti peame arvestama ka sellega, et riigigümnaasiumi loomise otsustamine ei ole pelgalt Kuressaare linna teema, sellega on seotud ka Leisi ja Orissaare. Ühist pilti arvestades peame teemat kindlasti arutama ka nende valdadega. Milliseid arenguid nemad näevad?

Teema on otsustamiseks alles toores

Üks seni läbi arutamata teemasid on riigigümnaasiumi temaatika laiem mõju regionaalpoliitikale ja ühiskonnale.

Küsimus on see, et kas me tahame kogu haridustemaatikat käsitleda vaid kuluefektiivsuse seisukohast lähtudes või üritame näha selliste reformide laiemat mõju.

Küsimusi on täna veel palju rohkem kui vastuseid ja teema otsustamiseks alles toores, mistõttu me kindlasti ei kiirusta niivõrd keeruka ja arvestatavat osa linnaelanikke puudutava otsuse tegemisel.

Soovime algatada laiapõhjalise arutelu riigigümnaasiumi teemadel. Lisaks võtab linnavalitsuse haridusosakond aja, et minna kaema toimivaid riigigümnaasiume.

Allikas: Saarte Hääl. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: