Hiiumaal alustab riigigümnaasium 2016. aastal


Avaldaja:Merje Pors05. Märts 2014

Täna allkirjastavad haridus- ja teadusminister Jaak Aaviksoo ning Hiiu vallavanem Georg Linkov kaks koostöölepingut.

Ühe lepingu kohaselt alustab 2016. aasta sügisel Kärdlas tööd riigigümnaasium ning teine sätestab hetkel riigile kuuluva Kõpu internaatkooli ülemineku Hiiu valla omandusse, märgib haridus- ja teadusministeerium oma pressiteates.

Riigigümnaasium asutatakse kokkuleppel Hiiumaa omavalitsustega ja koolivõrgu korrastamise järel Käinas lõpetavad gümnaasiumiklassid tegevuse järk-järgult, alates 2016. aastast jääb Käinasse põhikool. Kärdla ühisgümnaasium töötab gümnaasiumina 2016. aastani, sealt alates põhikoolina ning samast sügisest alustab Kärdlas 150 õppekohaga riigigümnaasium.

"Hiiumaa põhihariduse tase on silmapaistev – PISA uuringute kohaselt on Hiiumaa parim Eestis – ja sama kvaliteet koos valikuvõimalustega tuleb hiidlastele tagada ka loodavas riigigümnaasiumis, kus saavad olema humanitaarainete, reaalainete, ja loodusainete õppesuunad," märgib ministeerium.

Kärdlasse loodav riigigümnaasium saab olema kümnes maakondlik gümnaasium. Täna õpib Hiiumaa kahes gümnaasiumis kokku 154 õpilast, neist 109 Kärdla ühisgümnaasiumis ja 45 Käina gümnaasiumis, lisaks 7 õpilast mittestatsionaarses õppes.

Teise koostöölepingu sisuks on riigile kuuluva Kõpu internaatkooli üleandmine Hiiu vallale. Vallal on kavatsus liita Kõpu internaatkool 1. septembriks Kärdla ühisgümnaasiumiga, kooli õpilased jätkavad õpinguid praeguses asukohas. Tagamaks kooli töö sujuv jätkumine, annab haridus- ja teadusministeerium Hiiu vallale üle kooli kinnistu koos hoone ja inventariga, samuti võtab vald üle koolitöötajate töölepingud.

Samal teemal: