Vahendid töölehtede loomiseks keeleõppes


Avaldaja:Tuuli Koitjärv15. Märts 2014

Erinevate programmide abil on õpetajal väga mugav luua just oma õpilastele sobivaid harjutusi, ristsõnu jne.Tuuli Koitjärv annab ülevaate erinevatest vahenditest, millega lasteaia- ja klassiõpetajad saavad luua vahvaid töölehti keeleõppeks.

On levinud seisukoht, et õpik tundi ei anna. Olulised on õppemeetodid ning õpetaja suhtumine õpetamisse. Rõõmutunne ja põnevilolek peaks haarama nii õpetaja kui ka õpilased. Kuid igal juhul on õppematerjalid õpetajale tunni läbiviimiseks väga vajalikud nii lasteaias kui algkoolis. Töölehed on olulised õppematerjalid põnevate interaktiivsete mängude kõrval. Õppetöös tuleb hoida tasakaalu erinevate ülesannete tüüpide vahel. Õpilaste erinevad võimed nõuavad õpetajalt diferentseeritud õppetööd ning individuaalset lähenemist. Hetkel on arvutiklassides tundide läbiviimise võimalused kooliti väga erinevad ning paberkandjal õppematerjalide kasutamine igapäevane. Töölehti on hea kasutada lisamaterjalina kiirematele õpilastele või harjutamiseks ning kinnistamiseks õpiraskustega lastele. Arvutiprogrammide abil saavad õpilased ka ise õppematerjale luua, seejuures kinnistatakse õpitav teema ning arendatakse IKT alaseid oskusi.

Tutvustan lihtsaid mooduseid, kuidas luua töölehti keeleõppe- ja loodusõpetuse tundideks. 

Lasteaialastele sobivaid piltidega kirjutamisharjutusi on mugav ja lihtne luua keskkonnas Twistynoodle. Selles keskkonnas saab luua koostajale sobiva tekstiga pilte värvimiseks, kirjaharjutusteks ning koostada miniraamatuid. Töölehti saab genereerida ka ilma kasutajakontot loomata. Käeline tegevus on koolieelses ja algkoolieas väga oluline. Piltide värvimine ning käsitsi kirjutamine toetavad peenmotoorika arengut. Antud tegevus tekitab  eduealamust ka neis lastes, kes alahindavad oma joonistamisoskust. Lisaks saab antud pilte kasutada kuulamisülesanneteks ning loovjutukeste kirjutamiseks. Näide: Kevad on käes!

twistynoodle

Sõnasalatid on ühed laste lemmikharjutustest. Nende loomiseks on erinevaid keskkondi. Visuaalselt väga hästi kujundatud töölehti saab genereerida Suchselmaschine keskkonnas. Selle vahendi (juhend) plussiks on kõikide täpitähtede kasutamise võimalus. Ülesannete visuaalset poolt (näide - koduloomad) aitavad omapärasemaks muuta erinevad kujundused, näiteks kuusepuu, lill, süda jne).   

suchselmaschine

Rätsel für Kinder (juhend) on saksakeelne keskkond, kus saab luua huvitavaid nuputamisülesandeid keeletundideks. Töölehed on lapsepärase kujundusega. Ainukeseks miinuseks on see, et  õ-tähte  kasutada ei saa, teisi täpitähti aktsepteeritakse. Genereerida on võimalik: 

  • sõnasalateid (traditstiooniline sõnade otsimise mäng), näide: värvid

  • silpmõistatusi (2-4-silbiliste sõnad koostamine etteantud silpidest), näide: omadussõnad

  • sõnamadusid (4-, 6- või 9-tähelised sõnad on peidetud ruudustikku ), näide: omadussõnad

  • nn sõnakastide harjutusi (sõnakastidesse tuleb sobitada õiged sõnad), näited: elukutsed, viljad

Programmi abil saab luua vastuselehed, mis võimaldavad kohest tagasisidet.

Crossword Labs (juhend Koolielus) on keskkond, kus on mugav luua ristsõnu. Siin on võimalik igale lapsele väga lihtsa vaevaga luua ühe ja sama sisu korral erinev kujundus. Ristsõna muutmiseks tuleb kasutada koostamisel määratud salasõna. Microsoft Office 2007, 2010 ning 2013 puhul saab töölehel asendada ingliskeelsed “alla” ning “paremale”. Samuti saab muuta kirjasuurust ja lisada pilte tekstitöötlusprogrammi tööpõhimõtteid kasutades. Valmis ristsõna saab lingi abil oma kodulehele võ järjehoidjasse salvestada. Automaatselt genereeritakse ka vastuseleht. Näide: piltlikud väljendid.

The Teacher's Corner leheküljel (juhend) on võimalus genereerida väljaprinditavaid õppematerjale nii keeleõppeks kui reaalainatekes. Töölehtedele saab lingi abil lisada pilte. Harjutuste koostamisel saab määrata kirjastiili, kirjasuurust ning sõnapanga lisamist. Sellel leheküljel on võimalik õppematerjale koostada ka vene keele õpetajatel.

Selles keskkonnas on keeleõppeks võimalik koostada:

Iga laps vajab tagasisidet ning tunnustust. Edugenerator on keskkond (juhend), kus saab väga kiiresti ja mugavalt luua sobivaid tänukirju (näide). Tasuta versioonil on mõned piirangud, kuid vaatamata sellele on võimalik lisada pilte ning valida mustvalge ja värvilise diplomi vahel. Keskkonnas saab toimetada täpitähtedega. Lisaks on selle vahendiga võimalus luua loovtööde vormistamiseks toredaid kirjapabereid (Schmuckblatt). Valikus on erinevaid raamistikke ning teemapilte. Näide: kirjapaber talvejutule.

Arvutikasutamisoskus on väga vajalik, kuid alahinnata ei saa ka kirjutamisoskust. Algklassides on vaja panna põhi õigetele täheseostele ning kirjutamisharjumustele. Töövihikule ning arvutimängudele pakuvad vaheldust ning põnevust harjutused ja ülesanded, mis on õpetaja enda poolt koostatud. Ja kui seda vaid mõne hiireklõpsuga teha saab, siis miks mitte minna uude tundi juba põnevate mõistatustega ja tunnustuseks tubli töö eest ulatada lapsele tänukiri.

Autor: Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet