Lihtsaid vahendeid matemaatika töölehtede loomiseks


Avaldaja:Tiia Salm27. Märts 2014

Koolielu algõpetuse ainemoderaator Tiia Salm annab ülevaate erinevatest vahenditest, millega lasteaia- ja klassiõpetajad saavad luua matemaatika töölehti.

Klassiõpetajal on täna matemaatika õpetamiseks kasutada palju häid õppematerjale, mitmekülgseid veebikeskkondi ja mängulisi rakendusi nutiseadmetele. Õpetajal tuleb vaid kaasaegsete võimalustega kursis olla, et õppimine ja õpetamine oleks tulemuslik, huvitav ja vaheldusrikas.

Õpetamisel tuleb arvestada ka õpilaste individuaalsete erinevustega. Tihti vajab õpetaja aine paremaks õpetamiseks diferentseeritud ülesandeid, kuna õpilaste võimekus võib klassi piires olla väga erinev. Siin tulevad appi spetsiaalsed veebikeskkonnad ehk matemaatika ülesannete generaatorid, mis aitavad paari hiireklõpsuga luua sobivate ülesannetega töölehe. Töölehtede loomise keskkonnad on küll võõrkeelsed, aga sobivad ka meile hästi kasutamiseks. Selliseid keskkondi on palju, mistõttu tegin neist väikese valiku. Näited on mõeldud küll algklassidele, kuid võimalusi erinevate töölehtede loomiseks neis keskkondades leiavad ka põhikooli matemaatikaõpetajad ning lasteaiaõpetajad.

Valik matemaatika töölehtede loomise vahendeid

"WorksheetWorks"

WorksheetWorks (videotutvustus) on ingliskeelne keskkond, mis pakub mitmekülgseid võimalusi nii matemaatika, inglise keele kui geograafia töölehtede loomiseks. Valmis töölehed (pdf) koos vastustega saab kas arvutisse salvestada või välja printida. Juhis jääb töölehele inglise keeles, mis on väikeseks miinuseks, kuid ei tohiks olla takistuseks ülesandest arusaamisel. Kõigepealt tuleb valida teema ja ülesande tüüp, seejärel märgistada etteantud valikute hulgast sobivad ning lõpuks vajutada lingile CREATE WORKSHEET. Iga kord luuakse keskkonna poolt erinev tööleht.

Näiteid algklassidele:

Clipboard010.jpg

Näide: Matemaatiline ristsõna (+/-)

WorksheetWorks keskkonnas koostatud ja väljaprinditud töölehti võib kasutada vaid hariduslikel ja mitteärilistel eesmärkidel klassiruumis või kodusel õppel kasutamiseks.

„Mathematik Arbeitsblatt Generator“

http://grundschulstoff.de (videotutvustus) on saksakeelne keskkond, kus generaatorite abil saab luua erineva raskusastmega matemaatika töölehti ja keeleharjutusi. Valmis töölehed koos vastustega (pdf) saab kas oma arvutisse salvestada või koheselt välja printida. Töölehe pealkirja, selgituse ja juhised saab trükkida eesti keeles, mis on selle keskkonna suur eelis. Iga kord loob generaator erineva töölehe.

Eestikeelne kasutusjuhend (koostas Tiia Salm 2012) ja näiteid algklassidele:

Clipboard0100.jpg

Peegeldamisülesanne.

„The Math Worksheet Site“

The Math Worksheet Site on ingliskeelne keskkond, kus saab luua erineva raskusastmega matemaatika töölehti. Valmis töölehed koos vastustega (pdf) saab kas oma arvutisse salvestada või koheselt välja printida. Hea keskkond kirjaliku arvutamise kinnistamise ülesannete genereerimiseks.

Näiteid algklassidele:

„Arbeitsblatt-Generator“

Arbeitsblatt-Generator on saksakeelne keskkond, kus saab koostada ülesandeid mõõtühikute teisendamise kohta, harjutada teisendamist veebis ning mängida mängu „Viis võitu reas“.

Eestikeelne kasutusjuhend (koostas Tuuli Koitjärv) ja näiteid algklassidele:

„Math Worksheets“

Ingliskeelne keskkond matemaatika töölehtede loomiseks, kus on palju erinevaid võimalusi.

Näiteid algklassidele:

„Math-Aids.Com“

Ingliskeelne keskkond matemaatika töölehtede loomiseks, 74 teemat diferentseeritud ülesannete loomiseks eelkoolist gümnaasiumini. Keskkonda on lihtne kasutada, kuna erinevad teemad ja ülesannete tüübid on esitatud ekraanipiltidena. Selleks tuleb avalehte allapoole kerida ja vajutada sobivale pildile, kustkaudu pääseb diferentseeritud ülesandeid koostama.

Näiteid algklassidele:

„Math Mix Worksheets“

Ingliskeelne keskkond matemaatika töölehtede loomiseks, juhise saab töölehele trükkida eesti keeles.

Näiteid algklassidele:

Clipboard01000.jpg

Kellaaja kirjutamise tööleht.

Valik matemaatika töölehtede kogumikke

„Mathematical puzzles“ (nuputamisülesanded)

Selles keskkonnas saab välja printida erineva raskusastmega nuputamisülesandeid (kerge, keskmine, raske) koos vastustega. Ülesanded on kasutamiseks vaid hariduslikel ja mitte-ärilistel eesmärkidel.

Näiteid:

„Mathe Arbeitsblätter“

Saksakeelne keskkond, kus saab välja printida erineva raskusastmega töölehti. Ülesanded on jagatud teemade ja ülesannete tüüpide järgi. Igal töölehel on kaasas ka vastuste leht.

Näiteid:

„Zahlenrätsel“

Saksakeelne keskkond, kus saab välja printida erineva raskusastmega matemaatilisi mõistatusi.

Näiteid:

„Mathemonsterchen“

Saksakeelne keskkond, kus on hulgaliselt printimiseks mõeldud matemaatilisi mänge ja töölehti eelkoolile ning algklassidele. Selle veebilehe sisu võib kasutada vaid hariduslikel eesmärkidel. Nii töölehed kui matemaatilised mängud on värvilised ja kaunilt kujundatud. Kui mängud või ülesanded pärast väljaprintimist ära lamineerida, saab neid korduvalt kasutada. Materjalid on veebilehel sorteeritud teemade järgi. Ülesannetel on kaasas ka vastuste leht.

Näiteid:

Käes on viimane õppeveerand. Ülesannete generaatorid on õpetajale abiks õpilaste erivajadustega arvestamisel ja sobivate ülesannete loomisel.

Head avastamist ja kasutamist!

Autor: Koolielu algõpetuse ainemoderaator Tiia Salm

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet