IKT vahendid loovuse arendamiseks


Avaldaja:Tuuli Koitjärv01. Aprill 2014

Koolielu algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv tutvustab võimalusi, kuidas IKT vahendite toel ja samal ajal õppeaineid lõimides kaasa aidata õpilaste loova eneseväljendusoskuse kujundamisele.

Haridusmaastikul on olulisteks võtmesõnadeks “innovatsioon” ja “loovus”. Põhikooli riiklikust õppekavast leiame sätte, et loovtöö sooritamine on põhikooli lõpetamise üheks tingimuseks.

Loovtööde vormistamisel ning esitlemisel toetab innovaatilisust IKT vahendite rakendamine. Õpilaste loovuse arendamine algab juba eelkoolieas. Loovuse arendamist toetavad erinevad kirjutamis- ja joonistamisprogrammid. Nooremas koolieas on väga oluline roll just pildimaterjalil. Joonistada ja loovtöid kirjutada on sobilik nii algkooli- kui ka gümnaasiumiõpilastele.

Väga hea võimalus loovuse arendamiseks on tähe- või sõnapiltide loomine. Robotype keskkonnas saab erinevate tähemärkide abil koostada teemapilte (näide). Keskkonnaga tutvumist võib alustada hoopis mängust, kus tuleb leida tähed, mille abil etteantud pilt on valminud.

Tekstiga pildi joonistamine on päris põnev ning väljakutseid pakkuv. Esmalt on soovitav lugu valmis kirjutada ning seejärel sisestada joonistamiseks. Autoriõigustega arvestades võib eesmärgiks võtta ka konkreetse luuletuse või jutukese illustreerimise. Language is a Virus (juhend) on keskkond, kus erinevas suuruses teksti saab kasutada pintslijoonena. Valitud tekst ilmub ekraanile kursoriga viidatud suunas. tekstiga joonistamine

Omaloominguliste tööde kirjutamisel on suurteks abimeesteks programmid, mis sisaldavad illustreerivat pildimaterjali. Interaktiivse raamatu, pildiseeria või koomiksi loomine innustab õpilasi loovalt mõtlema. 

Typeisart võimaldab trükikunsti abil luua ainulaadseid kunstiteoseid. Iga tähemärk koosneb kindlatest osadest, mida omavahel sidudes ja kombineerides valmib omanäoline kunstitöö. tekst

Loovuse arendamist toetavad erinevad veebiraamatute loomise keskkonnad. Tänases artiklis tutvustan vaid väikest osa internetimaailma programmidest. Õpetaja teeb valiku, lähtudes laste vanusest ja arvutialastest oskustest ning kasutab õppetöös kindlat keskkonda, juhindudes õpetamise eesmärkidest. Eesmärkidest lähtuvalt võib valida näiteks audioraamatu, koomiksi vm.

Pimpampum (juhend) keskkonnas on võimalus luua temaatilisi raamatuid Flickri fotode põhjal. Loovtööde koostamine antud vahendiga sobib keeleõppesse, loodusõpetuse- või kunstitundi. Selles keskkonnas on jõukohane toimetada ka noorematel õpilastel. Loodud raamatuid saab jagada e-maili teel või lisada HTML-koodi abil veebilehele. Temaatilised raamatud sobivad ka õnnitluskaardina saatmiseks.

 

Storyjumper (juhendid 1, 2, 3) on programm, mis võimaldab luua raamatuid, kus pakutakse kasutamiseks laias valikus erinevaid tausta- ja lõikepilte. Raamatusse on võimalik lisada ka oma fotosid. Antud programmi loojad on mõelnud väga põhjalikult laste turvalisusele. Konto tohivad luua õpilased alates 13. eluaastast. Õpetajal on võimalik luua lastele privaatsed kontod ning õpilased saavad keskkonnas tegutseda alles pärast õpetajalt tegutsemiloa saamist. Kõik laste loodud raamatud ilmuvad õpetaja kontole, kus õpetajale on on antud luba lapse raamatus parandusi teha. Lisaks koostab programm igale õpilasele juhise, kuidas kodus koos vanematega luua konto raamatute avalamiseks.

 

Näide: rahvajutt “Tuul ja päike”.

Storybird (juhendi koostas Ene Moppel) on keskkond, kus lugude kirjutamisel saab toetuda erinevate kunstnike loodud pildiseeriatele. Õpetaja võib jutu kirjutamiseks ise sobivad pildid valida ning raamatusse vajadusel suunavad küsimused või võtmesõnad kirjutada. Antud vahend pakub võimalust ka koostöös kirjutamiseks. Õpetaja saab luua õpilastele tasuta kuni 35 kasutajakontot.

Näide: koostööprojekt “Jänku Juta unenägu”.

Littlebirdtales (juhend) on keskkond, kus tekstile ja joonistustele saab lisada ka audiopoole. Programm võimaldab kasutada faile oma arvutist või tausta otse programmis valmis joonistada.

Näide: “Kevade tulekul”.

3D pop-up raamatute loomiseks sobib Zooburst (juhend). Tasuta on võimalik luua kuni 10 raamatut. Töö saab vistutada veebilehele, näiteks ajaveebi. Raamatus saab kasutada lõikepilte galeriist või soovi korral fotosid oma arvutist.

Näide: “Naljapäevaks”.

Väga erinevate temaatiliste pildiseeriate loomist toetavad http://www.iboard.co.uk (juhend) veebilehel olevad interaktiivsed programmid. Valmis töö saab salvestada pdf failina. 

Selles keskkonnas on järgmised valikud:

Loovtööde kirjutamisel pakuvad igakülgset abi erinevad teemapildid. Kleuterportaali leheküljel on lai valik erinevaid illustratsioone mistahes teema käsitlemiseks. Antud pildid sobivad jutukeste või dialoogide kirjutamiseks. Huvitavaid situatsiooni- ja teemapilte leiab Digital Library leheküljel. Antud keskkonna piltide abil saab koostada dialooge, kirjeldusi vm. Pilte on lubatud õppeeesmärkidel kasutada, kuid oluline on allikale viitamine.

Loovalt mõtlevad õpilased teevad rõõmu nii kaaslastele kui õpetajatele. Laskem loovusel lennata!

Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet