Kõrgkoolid soovivad tihedamat koostööd gümnaasiumidega


Avaldaja:Madli Leikop24. Aprill 2014

Eile toimus algatuse Huvitav Kool ja kõrgkoolide esindajate kohtumine, kus arutati, kuidas tagada õppijate sujuv üleminek gümnaasiumist kõrgkooli. Probleem on kasvõi abiturientide nõrk ajaplaneerimise oskus.

Kõrgkoolide esindajad kinnitasid, et enim tuleks koolis pöörata tähelepanu tulevaste üliõpilaste üldoskuste kujundamisele.

Mõned näited takistustest akadeemilisse ellu sujuva ülemineku ees on abiturientide nõrgemapoolne ajaplaneerimise oskus, puudulik suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus või suutlikkus võtta vastutust. Samuti tuleb rohkem tööd teha eneseanalüüsi- ja seoste loomise oskusega. Kõrgkoolid ei saa oodata gümnaasiumist nn valmisprodukti, nõustuti kohtumisel, vaid peavad ka ise panustama sellesse, et gümnaasiumilõpetajate oskused vastaksid nende ootustele.

Kõrgkoolide ja üldhariduskoolide koostöö suurendamiseks tehti kohtumisel mitmeid ettepanekuid, mida on võimalik viia ellu juba aastatel 2014-2015, rääkis kohtumist juhtinud Huvitava Kooli algatuse koordinaator Pille Liblik.

„Koolid ja ülikoolid saavad vahetada õppejõude ja õpetajaid. Ülikool saab toetada gümnasiste uurimistööde juhendamise ja hindamisega. Samuti oleksid kõrgkoolid nõus kureerima gümnaasiumide õppesuundade valikkursusi ja pakkuma võimalusi, kus õpilased saaksid kasutada kõrgkooli laboreid,“ tõi Pille Liblik esile võimalusi, kuidas järjestikkuseid haridustasemeid tihedamalt siduda.

Algatuse Huvitav Kool siht on tagada, et õppijate huvi ja motivatsioon püsiks ja kasvaks. Juba täna võib leida mitmeid häid koostöönäited gümnaasiumide ja kõrgkoolide vahel, kuid neid tuleb avalikkuses ning haridusasutustes rohkem levitada, mistõttu on edaspidi on plaanis korraldada kohtumisi vahetult kõrgkoolide ja üldhariduskoolide vahel.

Eilsel kohtumisel osalesid algatuse Huvitav Kool töörühma liikmed ning kaheteistkümne kõrgkooli õppetegevuse eest vastutavad isikud. Algatuse Huvitav Kool ja kõrgkoolide esindajate järgmine kohtumine sama teema raames toimub järgmise aasta alguses.

Algatus Huvitav Kool on ellu kutsutud, et peegeldada ühiskonna ootusi koolile ja haridusele ning tuua kooliteemadel rääkijate sekka ka haridussüsteemist tavaliselt väljaspool tegutsevate inimeste hääled. Eesmärk on motiveerida koole, lapsevanemaid ja kogukonda koostööle, muuta koolides toimuv nähtavaks ja tõsta esile neid, kes juba on kooli edukalt huvitavamaks teinud. Kõigil huvilistel on võimalik algatuse tegemistega kursis olla ning kaasa rääkida Huvitava Kooli blogis http://www.huvitavkool.blogspot.com ja Facebooki lehel http://www.facebook.com/huvitavkool.

Allikas: haridus- ja teadusministeeriumi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv.

Samal teemal: