Käelise tegevuse tund arvutiklassis


Avaldaja:Tuuli Koitjärv25. Mai 2014

Ise tehtud, hästi tehtud! Oskus oma kätega luua on elus toimetulekuks väga oluline. Tehniliste vahendite kasutamine käelise tegevuse tundides pakub põnevaid võimalusi, kirjutab Koolielu algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv.

Enamasti pakub käeline tegevus lastele suurt rõõmu. Vahel tuleb ette pettumus, sest mitte midagi ei tulnud ju välja. Eks siis aitab harjutamine, mis teeb meistriks. IKT vahendid pakuvad vaheldust käelise tegevuse tundidesse. Arvutis on hea katsetada ning nurjumise korral on uus võimalus kohe varnast võtta. Animatstiooni loomisel on tehniliste vahendite kasutamine vältimatu. Arvuti on heaks abimeheks töökavandi koostamisel. Samuti ei ole vaja karta “raiskuläinud” materjali pärast. Tehnilised vahendid pakuvad isetegemiseks väga palju erinevaid võimalusi alustades maalimisest ning lõpetades autode modelleerimisega. Õppeainete lõiminguks pakuvad võimalusi näiteks õnnitluskaardi kujundamine ja kirjutamine või lumehelveste konstrueerimine nende ehituse tundmaõppimiseks.

Joonistamisprogramme on palju, üks huvitavam kui teine. Nooremas koolieas on laste lemmikuks numbripiltide värvimine. Color by Numbers pakub värvimiseks prinditavaid töölehti, samuti on võimalik neid arvutis värvida. Pilte on erinevate teemade kohta ning valikus on kolm raskusastet. Programmi on võimalik kasutada ka iPadis. Edupics leheküljel on võimalik ise kujundada pilt väljaprintimiseks ja värvimiseks. Piltide teemaks võib valida näiteks talutööd või hoopis talvelõbud. Carola veebilehel on kunstitöös kasutamiseks huvitavad vahendid ning lai värvivalik koos templitega. ABCya Paint pakub joonistamis- ja värvimisrõõmu taustapiltide

lisamise võimalusega. Samuti on kasutamiseks mitmed joonistamisvahendid, vahvad kleepsud ja templid. ABCya Animate (videojuhend) keskkonnas on lapsesõbralik vahend animatsiooni loomiseks. Animatsiooni võib luua oma joonistust kasutades või otsides sobivaid pilte galeriist. Leheküljel on olemas ka lihtsasti mõistetav inglisekeelne juhend joonistatud animatsiooni kohta. Progarmmi on võimalik kasutada iPadis, kuid seda väikese tasu eest.

Inspireerivad pilved ja unistuste auto

Klowdz keskkond pakub põnevat joonistamist, kus inspiratsiooni annavad pilved. Galerii külastamine pakub toreda elamuse. Valminud kunstiteose saab salvestada galeriisse vaid registreeritud kasutaja. Kasutajakontot loomata saab pildi oma arvutisse salvestada. Artpad keskkonnas on võimalik oma kunstitööd animeeritud kujul vaadata, joonistusele saab lisada raami. Valminud töö on võimalik koos sõnumiga edastada e-posti teel.

Modelleerimist võimaldab eelpool mainitud veebilehel ABCya programm, kus igal lapsel on võimalus luua oma unistuste auto ning sellega üks väike tiir sõita. Valminud autost saab pildi jpg-failina arvutisse salvestada. Kui legoklotse käepärast pole, saab meisterdada virtuaalses maailmas. Cache.lego leheküljel on lapsel võimalus luua legoklotsidest meisterdus oma idee põhjal või appi võtta kavandid. Valminud ruumilise töö mõõtmeid saab hiljem muuta. Pildi saab arvutisse salvestada või selle välja printida.

Lumehelveste tegemine on põnev, kuid aeganõudev töö, oluline on paberi voltimine ning sobiva mustri lõikamine. Hea on proovida enne käärilõigete tegemist kavandi loomist virtuaalsel teel. Virtuaalsete lumehelveste loomiseks sobivad Snowdays ja Snowflakes keskkonnad. Lumehelbe saab gif-failina arvutisse salvestada või sõbrale jõulutervitusena teel panna.

Käesoleval hetkel on sobivam rõõmustada sõpra lilleõitega. Flowers2mail keskkonnas on võimalik tähtpäevaks saata sõnumiga varustatud lillekaart. Saadetise edastamiseks saab määrata tähtaja kahe nädala jooksul, kaarti ei pea koheselt teele panema.

Kollaažide loomiseks sobib Thinkdraw keskkond. Pildi loomiseks on valikutes detaile mitmesugustel teemadel. Valminud töö saab registreeritud kasutaja salvestada galeriisse. Galeriis on võimalik jälgida animatsioonina valminud töö tegemiskäiku (näide).

Coloring4all veebilehel leiab mitmesuguseid tegevusi. Siin saab joonistada virtuaalseid arvupilte, pilte värvida, joonistada ning puslesid kokku panna.

Virtuaalse liiva abil kunsti looma
Väga põnev vahend loovuse väljendamiseks on liiv.
Thisissand keskkond pakub võimalusi luua kunsti virtuaalse liiva abil. Valminud töö saab riputada galeriisse või jagada sõpradega. Liiva värvivaliku saab teha C klahvi abil. Liiv hakkab jooksma klõpsates hiire vasakut klahvi kaks korda, katkestamiseks tuleb klõpsata klahvi ühe korra. Suurepärase meeleolu loob galerii külastamine. Valminud töö saab arvutisse laadida ning lisada see ekraanile taustapildiks.

Artisancam veebileht pakub hulgaliselt võimalusi kunstiga tegelemiseks. Valiku tegemiseks tuleb leida sobiv vahend Activities menüüst. Siit leiab näiteks võimaluse virtuaalsel teel keraamikamaailmaga tutvust teha. Programm sobib kasutamiseks lasteaia- ja algkooli õpilastele. Videojuhendid aitavad selgitustööd teha keraamikakojas toimetamiseks. Lapsel on võimalik glasuurida taldrik, see ahjus põletada ning oma töö galeriisse lisada või e-posti teel sõbrale saata.

National Gallery of Art lastelehekülg pakub virtuaalse kunstiga tegelemiseks mitut erinevat võimalust. Arvutipõhised tegevused sobivad igas vanuses lastele. Programmid aitavad arendada loovust ning suunavad tuntud kunstnike tööde kaudu lapsi kunstiajalooga lähemat tutvust tegema. Kõikide programmide kasutamistingimuseks on  Adobe Shockwave 

Playeri allalaadimine arvutisse. Sea-saws (videojuhend) programm võimaldab luua  animeeritud kollaaže erinevatest detailidest. Kunstielamuse pakub galerii külastamine, kus leidub teiste koostatud kunstitöid.

Tate Kids veebilehel pakutakse hulgaliselt võimalusi virtuaalsel teel kunstiga tegelemiseks.  Mängude kaudu tutvub laps kunstiteostega ning osaleb ka ise loomisprotsessis. Siit leiab võimalusi värvimaailmas toimetamiseks ning erinevate tehnikate katsetamiseks. Galeriis saab tutvuda eakaaslaste loodud kunstitöödega. Kõikidel mängudel on tärnidega märgistatud raskusaste seoses vahendi kasutamisega.

Artiklis tutvustatud  programmid ei nõua laialdasi arvutialaseid teadmisi ning on kasutatavad ka nooremas koolieas. Virtuaalne kunst ümbritseb meid järjest rohkem. Ise luua ja olla selle maailma loomises osaline on päris põnev ning väljakutseid pakkuv. Programmide katsetamine pakub loomis- ning avastamisrõõmu.

Autor: Koolielu portaali algõpetuse ainemoderaator Tuuli Koitjärv

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet