Saksa keele veebikool


Avaldaja:Aimi Jõesalu26. Mai 2014

Kaheksanda eTwinningu aasta Põlva keskkoolis muutis põnevaks saksa keele veebikooli projekt, mis andis võimaluse õppida ja õpetada saksa keelt erinevatel mugavatel ja loovatel viisidel ning üksteiselt õppides.

Sellist nime - DaF-Webschule kannab järjekordne Põlva keskkooli põhikooliastme kõikide saksa keele õppijate eTwinningu projekt Patrase (Kreeka) õpilastega.

Projekti käigus loodi universaalne veebikool, kus on võimalik õpetada ja õppida saksa keelt nii reaalajas (tunnid live-online ruumis ja Skype'i teel) kui ka veebipõhiselt, nii üksi (erinevates e-nurkades, e-seinalehtede materjalide, esitluste, ühistöö dokumentide, salvestiste, videote, videojuhenditega tutvudes, erinevaid mänge mängides, luues või muid e-töösid valmistades) kui ka koostöös (BlendSpace, Google Drive, Padlet, Answergarden, LearningApps, StrawPoll jne). Koolis õpetavad esialgu kaks innovaatilist haridustehnoloogi-saksa keele õpetajat.

Kool asub sellises kenas veebikeskkonnas nagu Blendspace, mis on väga atraktiivne ja interaktiivne ning lubab postitada kõikvõimalikke e-vahendeid. Kui antud keskkonnas on loodud konto, saab seal ka kommenteerida. Meie veebikooli leiate siit.

Projekti kohta on eTwinningu virtuaalses mestimisruumis loodud ka blogi, kus on lisaks Blendspace'i ülevaatele veelgi rohkem kajastatud veebikooli tegemisi, kommenteeritud projektipartnerite e-töösid ja postitusi.

Kõige enam pakkus õpilastele põnevust just reaalajas suhtlemine ja koosõppimine. Tänu veebikaamerale oli võimalus projektipartnereid ka näha. Ja mis seal salata, eestlastele meeldisid Kreeka õpilased ja vastupidi. Kolleeg Johannaga vesteldes selgus, et meie õpilased hakkasid meid iga kord nähes kohe küsima, kas täna on kreeklastega/eestlastega tund. Ja kui parajasti polnud see tund, siis oli palju hädaldamist ja kurbustki kuulda.

Kindlasti saab sügisel veebikoolis olema palju rohkem reaalajas tunde ja rahvusvahelistes segagruppides koosõppimisi.

Veebikooliaja eriliseks päevaks kujunes aga Euroopa päev, mil viisime läbi kolm online tundi, kus vestlesime Euroopa Liidust ja viisime läbi selleteemalise veebiviktoriini. Tõdesime, et tänu ELile on olemas ka seesama tore rahvusvaheliste sõpruskoolide programm – eTwinning, mis ongi andnud meile reaalajas koosõppimise toreda võimaluse.

Õpetajate koostöö oli väga väga tihe: iga päev suhtlesime nii Skype'is kui ka online ruumis ja aina genereerisime ideid, kuidas uuemaid veebivahendeid kasutades integreerida projektisamme saksa keele tundidesse ja vastupidi. Tänu WEB2.0-rakendustele ja vahvatele veebikeskkondadele on see väga kenasti teostatav. Meil,  loomingulistel õpetajatel, polnud hetkekski puudu entusiasmist ega uutest ideedest. Koostegemised andsid tohutult positiivset energiat ja loomingulisust juurde. Tihti oli ka selliseid tunde, kus me lisaks paralleelselt õpetamisele saime ise ka nautida tööka kolleegi panust ja kolleeg hindas näiteks ka minu õpilasi.

Loomulikult olid meie projektitöös kõige tähtsamad ikka saksa keele oskuste parendamine, õpilaste motiveerimine ja veebivahendite kasutama õpetamine, aga ka tagasisidestamine ja reflekteerimine. Nii mõnigi õpilane sai lahti rääkimiskartusest ning julgeb ja tahab nüüd rohkem saksa keeles suhelda.

Kuna kreeklastel on juba 20. maist eksamiperiood, mil neil tunde enam pole ja meiegi kooliaasta on kohe lõppemas, siis on ka meie veebikool üle minemas suverežiimile, s.t ainult õpetajad veel analüüsivad küsitluste ja refleksiooni tulemusi ja panevad sügiseks mõtteid valmis.

Ka õpetajatena loodame suvekuudel saada jagu oma projektisõltuvusest, et puhata ja varuda energiat uueks veebikooliaastaks :)!

Autor: Aimi Jõesalu, Põlva keskkooli saksa keele õpetaja

Samal teemal: