Nelja aasta pärast alustab Raplas riigigümnaasium


Avaldaja:Laura Vetik27. August 2014

Haridus- ja teadusminister Jevgeni Ossinovski ning Rapla vallavanem Ilvi pere sõlmisid täna ühiste kavatsuste kokkuleppe Raplas riigigümnaasiumi rajamiseks.

„Riigigümnaasium ei ole lihtsalt uus koolimaja, vaid ka täiesti uus tase gümnaasiumihariduses – riigigümnaasiumi näol on tegu kooliga, mis arvestab õpilase huvidega ja pakub mitmekesist haridust, mis vastab nii kõrgkoolide ootustele kui ka tööturu vajadustele ja seda kodumaakonnas,»  ütles minister.

Ühiste kavatsuste leppes rõhutatakse, et gümnaasium on mõeldud eelkõige Rapla maakonna õpilastele ning kool alustab tegevust hiljemalt 2018. aasta septembris. Õppetöö korraldamisel lähtutakse riigigümnaasiumide kvaliteedikokkuleppest, mis sõlmiti tänavu aprillis riigigümnaasiumide direktorite, õpilaste, õpetajate ja ministeeriumi vahel.

„Raplas on arutelud riigigümnaasiumi poolt ja vastu kestnud üle kahe aasta,“ ütles Rapla vallavanem Ilvi Pere. „Koostasime valla hariduse arengukava ning selle kõige olulisem punkt oli just meie gümnaasiume puudutav. Otsusele tõukab meid ka muudetud põhikooli- ja gümnaasiumiseadus, milles on sätestatud riigi huvi pidada igas maakonnas vähemalt ühte gümnaasiumi.“

Ministeerium ja vald leppisid kokku, et õppekompleks peab olema nüüdisaegne, kompaktne, tõhusa ruumikasutusega ja väikeste ülalpidamiskuludega, mille jaoks taotleb ministeerium toetust EL-i tõukefondide meetmest. Kokkuleppe järgi korraldab Rapla vald riigigümnaasiumi töö alustamise hetkeks olemasolevad Rapla valla üldhariduskoolid ümber põhikoolideks, lõpetades gümnaasiumiastmetes hariduse andmise.

Allikas: Haridus- ja teadusministeerium.

Samal teemal:

Harno logo