TLÜ Haapsalu kolledžis algavad nutiõpetajate kursused


Avaldaja:Madli Leikop23. Oktoober 2014

Jaanuaris 2015 alustab TLÜ Haapsalu kolledž uue nutiõpetajate kursusega.

Tegemist on tasuta haridustehnoloogia-alase täiendõppega (60  EAP) ning õppekohti on kokku 20. Õpe kestab kaks aastat ja toimub kaks korda kuus reedeti-laupäeviti kell 10.00-17.30.

Kursus on mõeldud kõikidele tegevõpetajatele, kes on valmis omandama uusi  teadmisi ja oskusi digitehnoloogia efektiivseks rakendamiseks õppetöös  ning kel on soov saada haridusinnovatsiooni edasikandjateks ja  positiivsete muutuste ellukutsujateks nii oma koolis kui kogu Eesti  haridussüsteemis.

Haridustehnoloogia täienduskoolitus hõlmab 17 kohustuslikku ainekursust koos haridustehnoloogi praktikaga. Õpingute jooksul õpitakse  eesmärgipäraselt kasutama erinevaid tehnoloogilisi vahendeid  (interaktiivset tahvlit, nutitelefoni, tahvelarvutit, videokaamerat) ja Veeb 2.0 tehnoloogiaid, looma digitaalseid õppematerjale (e-raamatud,  õppemängud, õppevideod) ning rakendama mobiilse ja mängupõhise õppe võimalusi. Lisaks eelnevale antakse tegevõpetajatele ülevaade sellest,  kuidas tagada veebis laste turvalisus ja kuidas digimaailmas eetiliselt  käituda. Põhirõhk õppekavas on innovaatiliste tehnoloogiate  integreerimisel aineõppesse nii, et õppimine oleks huvitavam ja tõhusam  ning põhineks erinevatel aktiivõppemeetoditel. Lõppeesmärgiks on  tehnoloogia mõtestatud kasutamine õppetöös. Rohkem infot leiab koolituse kohta siit.

Õppima asumise eelduseks on pedagoogiline kõrgharidus. Vastuvõtueksamiks  on motivatsioonikiri, milles toob kandidaat esile oma motiveerituse  erialal õppimiseks ja senise kokkupuute valdkonnaga (1-2 lk: miks  soovite õppima tulla; millised on teie varasemad kokkupuuted  digitehnoloogiaga; kuidas näete õpitud teadmiste rakendamist tulevikus  jms). Motivatsioonikirja palume saata hiljemalt 1. detsembriks 2014  aadressile piret.lehiste(ät)hk.tlu.ee.

Allikas: TLÜ Haapsalu kolledži info.

Samal teemal: