Bingomängude kasutamine ainetunnis


Avaldaja:Tiia Salm27. Oktoober 2014

Võistlusmängud on suurepärane võimalus igapäevasesse õppetegevusse vaheldust ja elevust tuua. Artikkel tutvustab BINGO kasutamise võimalusi ainetundides.

Vaheldust ja elevust aitavad ainetundidesse tuua võistlusmängud. Artiklis “Võistlusmängud toovad õppetundi vaheldust” (28.02.2014)  tutvustasime erinevaid meeskonnamänge. Tänases artiklis tutvume bingomängudega. Erinevate programmide abil saab õpetaja luua just tema õpilastele sobiva ja teemakohase bingomängu. 

BINGO reeglid on lihtsad. Igal osalejal on ruudustikuga mänguväli (5 x 5, 4 x 4 või 3 x 3), lahtritesse on eelnevalt trükitud vastused (märksõnad või numbrid). Kõik mänguväljad, mis õpilastele jagatakse, on erinevad. Õpetaja esitab õpilastele küsimusi või vihjeid. Õpilased leiavad vastused oma mänguväljalt üles ja märgistavad ära. Kes saab esimesena rea täis kas horisontaalselt, vertikaalselt või diagonaalselt, on võitja. Mängitakse niikaua, kui kõik küsimused on vastatud.
Teiseks enamlevinud bingomängu võtteks on kolme erineva mänguetapi rakendamine. Esialgu mängitakse seni, kuni keegi lastest saab täis kõik nurgad nn nurkademäng, seejärel püütakse täis saada kaks diagonaali ning kõige lõpuks täismäng ehk kogu mänguvälja märgistamine. Nooremate õpilaste puhul võiks õpetaja mängu koostada põhimõttel, et kogu klass saaks mängu lõppedes oma ruudustikes kõik väljad täis. See aitab vältida kaotusvalu tekkimist, sest antud mäng on suures osas üles ehitatud juhuslikkuse põhimõttel.
Omaloodud bingot saab mängida nii paberil kui ka veebipõhiselt, kui keskkond seda võimaldab (Bingo Baker).

Kui prinditud mänguväljad ära kiletada, saab neid korduvalt kasutada. Küsimused või vihjed loeb õpetaja ette või kuvab ekraanile, vihjeteks saab kasutada ka skeeme või pildimaterjali.

Bingomäng sobib mängimsieks tunni erinevatesse osadesse. Antud mänguga saab luua meeleolu ning häälestada end kindla teema käsitlemiseks. Samas on tunni lõpus väga hea bingoga õpitut kinnistada ning saada ülevaade tunni eesmärkide saavutamisest.

Mänguvälju saavad bingomängus lapsed ka ise täita, kui õpetaja annab raamistiku või mängus osalevad vanemad õpilased. Kuid on teemasid, kus  lahtrite täitmine on ajakulukas ning nooremad õpilased jäävad hätta ruudustiku kujundamisega.  Säästliku mõtteviisi rakendamiseks võib väljaprinditavad mänguväljad lamineerida, et neid hiljem korduvalt kasutada. Korrektne mänguväli toetab reeglitepärast mängu ning mänguprotsessi õnnestumist.

Mängureeglid võib ka ise välja mõelda, ideid selleks leiab DLTK veebilehelt.

Valik keskkondi, kus õpetaja saab lihtsa vaevaga bingomänge luua:

1.   Bingo Baker keskkonnas saab õpetaja koostada nii arvubingot kui sõnabingot (5 x 5 ruudustikuga) ja tasuta välja printida kuni 8 erinevat mänguvälja.
Keskkond võimaldab bingot mängida ka arvutis või nutiseadmetes, sel juhul on mänguväljade arv piiramatu (katsetatud nii iPadi kui Androidi tahvliga).
Bingo Baker`i videojuhend Koolielu portaalis (koostanud Tuuli Koitjärv).

Näiteid:

Rooma numbrite bingomäng (arvutis või nutiseadmes mängimiseks)
Rooma numbrite bingomäng (mänguvälja muutmiseks ja printimiseks)

Vastandsõnade bingomäng (arvutis või nutiseadmes mängimiseks)
Vatsandsõnade bingomäng (mänguvälja muutmiseks ja printimiseks), õpetajale

2.   Bingo Card App keskkonnas saab koostada nii sõna- kui arvubingot (5 x 5 ruudustikuga) ja välja printida kuni 8 erinevat mänguvälja. Hea ja lihtne keskkond.  

3.   BINGO Card Generator keskkonnas saab koostada nii sõna- kui arvubingot, valida saab ruudustiku suuruse, kirja fondi ja värvuse ning taustavärvi. Keskkond genereerib korraga kuni 99 mänguvälja. Koostamisel saab lisada ka vihjed või küsimused, mida on õpetajal võimalik välja printida.

Näide: Puubingo (sõnabingo 4 x 4) - 11 mänguvälja

4.   Picture BINGO Card Generator  keskkonnas saab luua piltidega bingomängu,  keskkonna kasutamine on sarnane eelmisele.

Näide: Puubingo (piltidega 4 x 4) - 11 mänguvälja

NB! ESL Activities keskkonnas bingomänge luues pane tähele, et hüpikaknad ja Java oleksid lubatud (pop-up windows, JavaScript enabled). Enne printimist veendu, et printeri seadetes oleks paber Landscape asendis.

5.   Print Bingo Cards keskkonnas saab koostada nii arvubingot kui sõnabingot (5 x 5 ruudustikuga). Lisada saab ka vihjed või küsimused. Tasuta on võimalik printida kuni 16 erinevat mänguvälja.     

Näide:
Päkapikubingo (mänguväljad ja vihjed õpetajale viimasel leheküljel) 

6.  Worksheet Works keskkonnas saab luua matemaatilist bingot. Õpetaja genereerib ülesanded (21 ül. kas liitmisega, lahutamisega, korrutamisega või jagamisega) ja keskkond loob mänguvälja koos võtmega (vastused). Õpilane lahendab ülesanded ja märgistab vastused bingoruudustikus. Sellist bingot on hea kasutada individuaalse ülesandena. Igale õpilasele tuleb genereerida oma tööleht. Tööjuhis on lehel inglise keeles, mis tuleks vajadusel õpilastele ära tõlkida.

Näide: Korrutamise ja jagamise BINGO (tööleht koos vastuste lehega)

7.  Free Bingo Maker keskkonnas saab koostada piiramatu arv mänguväljasid (5 x 5 ruudustikuga), printimiseks genereeritakse doc fail.

Näide: Lastekirjanikud

8. Bingo Card Generator keskkonnas saab koostada piiramatu arv mänguväljasid, valida saab ruudustiku suuruse.

Näide: Puuviljad ja marjad (mänguväli) + pildimaterjal

9. Clock Bingo keskkonnas saab koostada kellaaegade bingomängu, kus saab valida 7 erineva taseme vahel.

Näiteid:

Kellabingo (numbrilauaga kell)
Kellabingo (digitaalne kell)

Veebipõhised bingomängud matemaatika ja inglise keele  tunniks I kooliastmele:
Base Ten BINGO (arvu järgud)

Number BINGO - seda mängu saab kasutada inglise keele tunnis, kuulamise järgi tuleb mänguväljalt üles leida õiged numbrid.

Equivalent Fractions BINGO (murrud) 

Math BINGO (arvutamine) 

Bingomänge leiab veel ABCYA veebilehelt.

Põneva bingomängu saab koostada ka QR koode kasutades. Mänguväljale on sisestatud lahendsõnad, küsimused on kaartidel QR koodide taga peidus. Siin võib vihjetena kasutada nii pilte, teksti kui helifaile. Võib teha ka vastupidi, nii et mänguväljale on sisestatud QR koodid ja lahendsõnad on õpilastel sedelite peale kirjutatud. Igale lahendatud koodile asetatakse peale sedel sobiva vastusega. Mäng kestab niikaua, kui kõik koodid on lahendatud.

QR bingomängu koostamine nõuab küll õpetajalt aega, kuid tulemus on seda väärt.

Technology In Early Childhood veebilehelt leiab huvitavaid näited, kuidas bingomängus heli kasutada.  QR kood avab kuulamiseks helifaili, seejärel leiab laps õige sõna oma mänguväljal.

Uus veerand on alanud. BINGO generaatorid on õpetajale abiks mängude loomisel ja tundide vaheldusrikkamaks muutmisel.

Head avastamist ja kasutamist!

Koolielu algõpetuse ainemoderaatorid  Tiia Salm ja Tuuli Koitjärv

Haridus- ja Noorteamet