Euroopa vajab rohkem inseneritaibuga noori


Avaldaja:Laura Vetik30. Oktoober 2014

Euroopa vajab kümneid tuhandeid inseneritaibuga töötajaid, puudus on just tehnoloogia- ja insenerivaldkonna töötajatest. Ühe võimaliku põhjusena viidatakse haridussüsteemile, mis ei ole ettevõtete vajadusele järele jõudnud.

InGenious projekt kutsuti ellu selleks, et edendada koolide ja ettevõtete omavahelist koostööd matemaatika, tehnoloogiaõpetuse ja loodusteaduste õpetamisel ning tekitada noortes suuremat huvi nende õppeainete vastu (nn STEM ained - Science, Technology, Engineering, Mathematics). Samuti soovib InGenious näidata võimalust siduda tulevane erialavalik loodus- ja inseneriteadustega.

Kaheksa miljoni eurose eelarvega projekt InGenious kestis kolm aastat ning on suurimaid teaduse populariseerimiseks ellu kutsud projekte Euroopas. Projekt lõppeb tänavu oktoobris, selles on osalenud kõikide kooliastmete õpilased ja õpetajad, rohkem kui tuhat klassi üle Euroopa.

Järgnevalt räägivad projektist saadud kogemustest ja praktikatest  matemaatikaõpetaja Elaine Manton Ühendkuningriigist, matemaatika- ja füüsikaõpetaja Tea Borković Horvaatiast ning füüsika- ja keemiaõpetaja Carlos Cunha Portugalist.

Miks otsustasid InGenious projektis osaleda?

inglismaaõpetaja.jpgElaine Manton: Ma tundsin, et mul on seda juba ainuüksi enda professionaalseks arenguks vaja. Ma vaatasin ikka oma riigi kogemusi ja seda, kuidas meie asju teeme. Kuid ma tahtsin õppida laiemalt, rohkematelt õpetajatelt, erinevatest koolisüsteemidest ja õpetamise arusaamadest. Eesmärk oli vaadata välja enda klassiruumist ja kaugemale oma praktikatest. Ja teine põhjus oli see, et meie kooli taibukad tüdrukud valisid järjepidevalt meditsiini ja juura erialasid ega mõelnud sellest kaugemale, muudele variantidele.

horvaatiaõpetaja.jpg Tea Boroković: Leidsin sellekohase reklaami ning kandideerisin projekti, kuigi Horvaatiat polnud üldsegi nimekirjas. Ühinesin projektiga, et õppida midagi uut ning et rohkem saada teada selle kohta, kuidas teadust lastele õpetada. Samuti, et teada saada, kuidas koostööd teha tööstusettevõtetega. Minu jaoks on kõige olulisem olnud see, et olen kohtunud erinevate kolleegidega mujalt riikidest, kes mõtlevad samamoodi ja kellel on samad probleemid. Ma sain jagada oma mõtteid ja ideid teistega ning see aitas mind palju!

Carlos Cunha: Olen juba peaaegu oma õpetajakarjääri algusest saadik teinud koostööd tööstusettevõtetega ning see tundus hea võimalus end täiendada.

Mida oled projekti raames oma õpilastega läbi viinud?

Elaine Manton: Esimesel aastal alustasin (projektis väljapakutud – toim.) matemaatika töövahenditega. Kuigi töövahendid olid kasulikud, arvan ma, et üksikute vahendite kasutamisel on vaid lühiajaline mõju. Seetõttu alustasin oma koolis STEM klubiga, et koostööd teha erinevate osakondade ja valdkondadega. Seeläbi sai tegevuste ringi laiendada, sain uusi tegevusi tuua klassiruumi. Oluline on see, et valdkondadevahelised seosed tulevad nii paremini välja, õpilased näevad, et kõik on kõigega seotud. Näiteks matemaatikas rääkisin ka küberkaitsest ning tõin spetsialisti sellest klassile rääkima. Seeläbi saab tuua päriselu klassiruumi. Varasemalt keskendusin lihtsalt õppekava täitmisele, et õpilased eksamid hästi sooritaks, kuid nüüd on mul avaram pilt ainetest.

Tea Boroković: Näiteks kasutades bioloogia ja füüsika tööriistu oleme põhikooli õpilastega mõõtnud mulla temperatuuri, õhutemperatuuri, niiskustaset ning välja selgitanud, milliste mõõteriistadega ning kuidas seda teha. Samuti uurisime ökokülas, milliseid taimi mis tingimustel kasvatada. Lapsed ei pruugi selles vanuses teada, milliseid mõõteriistu millekski kasutada, niisiis õppisid nad just seda. 

IMG_8570.jpg Carlos Cunha: Ma kasutasin projekti pooltsoovitatud õppematerjale, kuid põhiline kasu on see, et sain oma õpilased viia Portugali tööstusettevõtetesse ekskursioonile. Sain lastele näidata lisaks avalikkuses levinud arusaamale tööstusest ka tööstuse n-ö köögipoolt, et nad saaksid teada, kuidas see päriselt toimub. Õpilased said teada, kui palju adrenaliini see tekitab ja milliseid väljakutseid pakub. Mulle tundub, et mitmete õpilaste puhul on see mõjutanud nende endi karjäärivalikuid. Külastasin oma õpilastega kohalikke tööstusettevõtteid, näiteks üht paberitööstust ja tsementi tootvat ettevõtet. Valin erinevaid ettevõtteid, et õpilased saaksid võimalikult laia pildi võimalustest.

Millised on olnud projekti tulemused? Mis saab edasi?

Elaine Manton: See on avanud nende silmad. Osa õpilasi on valinud inseneriteadused oma edasiseks karjääriks, kuigi varasemalt on seda väga vähe tehtud. 

Edaspidi on plaanis hakata tegelema programmeerimise õpetamisega ning kaasata ka see STEM ainete hulka, hakates rohkem tähelepanu pöörama ka arvutitehnoloogia õpetamisele reaalainete raames.

Carlos Cunha: Lapsed nägid, et tööstus ning STEM karjäär on tegelikult palju põnevamad, kui nad arvasid. Ja mul on päris mitmeid õpilasi, kes pärast seda projekti nüüd sellel aastal läksid ülikooli inseneri teadusi õppima, kuigi nende esialgne plaan oli näiteks meditsiin.  

Tea Boroković: Tulevikus plaanin jätkata uute klassidega Ingenious projekti poolt välja pakutud praktiliste töövahenditega ning plaan on ka õpilased rootslaste tööstust pealinna vaatama viia, et tihedamat koostööd tööstusettevõtetega teha.

InGenious projekti raames loodud materjale ja praktilisi tööriistu leiab SIIT.

Fotod: Laura Vetik; Richard Hadley, http://www.richardhadley.net

Samal teemal: