TÜ eetikakeskus tunnustas parimaid väärtuskasvatuse koole ja lasteaedu


Avaldaja:Laura Vetik11. Detsember 2014

Eile andis TÜ eetikakeskus Tartus toimunud väärtuskasvatuse konverentsil üle tiitli „Väärtuskasvatuse kool 2014”, mille pälvis Lümanda põhikool. Tiitli „Väärtuskasvatuse lasteaed 2014“ sai Rannamõisa lasteaed.

Tunnustusi jagus koolidele ja lasteaedadele üle Eesti.

Lümanda põhikooli direktor Liina Raun rääkis pärast tiitli saamist, et selline tunnustus tähendab Lümanda põhikoolile oma raja jätkamist. "Me oleme oma raja leidnud, mille suunas liikuda, ja me peame oluliseks mitte sihtpunkti, kuhu me tahame jõuda, vaid kogu seda teekonda. See tunnustus on suuresti meeskonnatöö tulemus, heade suhete tulemus, koostöö tulemus nii koolipidajaga kui teiste kooliga seotud huvigruppidega.“

Raun julgustab ka teisi Eesti koole nii „Hea kooli rajaleidja“ kui ka „Väärtuskasvatuse kool“ tiitlitele kandideerima. „Ma arvan, et Eestis on iga kool hea, ainult et tuleb leida endas julgus kiita ennast, kui sa tõesti leiad, et oled midagi teinud, mis on hästi korda läinud,“ sõnab Raun.

Rannamõisa lasteaia logopeed Sirle Kaljend, kes oma lasteaia nimel tiitli vastu võttis sõnas, et tiitel on tunnustuseks lasteaia poolt tehtud tööle. „Tegemist ongi eneseanalüüsiga lähtuvalt nendest punktidest, mis meil on olemas, mida me olem teinud ja kuhu me oleme välja jõudnud. Me saime teada, et sotsiaalsete oskuste arendamine, millele me oma lasteaias tähelepanu pöörame, sai tunnustatud.“

Väärtuskasvatuse konkursile esitatud põhjalike tööde eest tunnustas TÜ eetikakeskus ka Kohtla-Järve Maleva põhikooli (tiheda koostöö eest teiste koolidega ning projektide aktiivse elluviimise eest), Tartu Hansa kooli (laste sotsiaalsete oskuste sihipärase arendamise eest), Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi (põhjalikult mõtestatud töö eest nii väärtuskasvatuse kui kiusamisvaba haridustee vallas) ning Tartu Veeriku kooli (organisatsiooni eri tasandite väga hea mõtestamise eest hea kooli ideest lähtuvalt). Põhjaliku konkursitöö ja mitmekülgsete ideede eest väärtuskasvatuse vallas pälvis tunnustuse ka Kambja lasteaed Mesimumm.

Sama konkursi raames anti üle ka tiitlid headele koolidele ja lasteaedadele. „Hea kooli“ ja „Hea lasteaia“ nimelised konkursid toimusid sel aastal teist korda. Konkursside eesmärk on tunnustatakse koolide ja lasteaedade tehtavat tööd nendes valdkond, mis on seni vähe tähelepanu saanud, kuid on ometi väga olulised: õpilaste erinevate andekuste ja võimete maksimaalne väljaarendamine, õpilaste sotsiaalsete oskuste ja väärtushoiakute kujunemine, õpivalmidus kogu elukaare jooksul, koolimeeldivus, füüsilise ja vaimse turvalisuse tagamine, tervislike eluviiside kujundamine.

Järjepideva töö eest tunnustati tiitliga „Hea kooli edendaja“ Salme põhikooli ning Tartu Kivilinna kooli. Tiitliga „Hea lasteaia edendaja“ tunnustati järjepideva töö eest Pärnu lasteaeda Pillerpall.

„Hea kooli rajaleidja“ tiitli said: Audentese erakool, Haapsalu linna algkool, Ilmatsalu põhikool, Kadrioru Saksa gümnaasium, Kohtla-Järve Maleva põhikool, Lümanda põhikool, Nissi põhikool, Puhja gümnaasium, Räpina ühisgümnaasium, Tallinna Laagna lasteaed-põhikool, Tallinna Kristiine gümnaasium, Tartu Hansa kool, Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasium, Tartu Veeriku kool ja Tudulinna põhikool.

„Hea lasteaia rajaleidja“ tiitli said: Kambja lasteaed Mesimumm, Kuressaare Tuulte Roosi lasteaed, Kärla lasteaed, Põlva lasteaed Lepatriinu, Rannamõisa lasteaed ja Saku lasteaed Terake.

Allikas: Tartu Ülikool.

Haridus- ja Noorteamet