Educa haridusmess keskendus koolirahva heaolule


Avaldaja:Kristi Semidor27. Jaanuar 2015

Laupäeval, 24. jaanuaril külastasid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse eestvedamisel kaheksa erinevate õppeasutuste haridustehnoloogi ja aineõpetajat Helsingis Educa haridusmessi.

Eestlasi kohtas messil teisigi – Soome suurima haridusmessi külastamine on iga-aastaseks traditsiooniks saanud ka paljudele Eesti haridusametnikele, koolijuhtidele ja õpetajatele.

educo3.JPG

Vahelduseks on hea ka midagi reaalset katsuda…
Educa külastajatele avaldas muljet messil pakutava mitmekülgsus. „Ampluaa oli ikka üsna lai,“ kiitis Heikki Eljas Tallinna Majanduskoolist. „See oli tõeline õpetajatele mõeldud üritus, kus igale haridustasemele leidus midagi. Toimusid loengud ja seminarid, ülikoolid tutvustasid õppimisvõimalusi, nägi õpikukirjastuste väljapanekuid, kusagil olid isegi müügiletid arendavate mänguasjadega, keegi viis läbi tervisevõimlemist jne. Samas tehnoloogilisi lahendusi ei pakutud nii palju, kui esialgu arvasin.“

Haridusportaali Koolielu alushariduse ja algõpetuse ainemoderaatorid Anu Peri Tuule Lasteaiast ja Tiia Salm Jäneda Koolist märkisid, et igapäevaselt digitaalsete mängudega harjunud õpetajatena oli neil tore taasavastada „päris“ mänge. Paikuse Põhikooli õpetajale Anne Kalmusele pakkusid näiteks huvi arvu järkude õppimiseks mõeldud komplektid ning parandusõppe õpilastele mõeldud käegakatsutavad mängud. Uudistati voolimisvahendeid, kunstitarbeid jm. „See mess tuletas meelde, et mõnda asja võiks ikka taas ilma arvutita teha,“ nentis Tiia Salm.

Anu Peri sõnul oli messil oma programme ja ideid esitlemas palju asutusi, kus mõeldakse õpetaja ja õpilase heaolule – nii vaimsele kui ka füüsilisele tervisele. Näiteks tutvustati programmi „Liikuv kool“, mille eesmärgiks on suurendada kooliealiste laste füüsilist aktiivsust, Soome Vaimse Tervise Ühing jagas voldikut hea meele võlusõnadegaHea meele võlusõnad.

Inimeseõpetuse õppematerjalina näidati autentset loote-nukku – kool saab soetada endale erinevas vanuses loodete komplekti. Reaalse suuruse, kaalu ja välimusega nuku puudutamine aitab noorematel õpilastel mõista elukaare algust, vanemate õpilastega saab nukke uurida perekonnaõpetuse tunnis. PiaPro Oy veebilehel antakse soome ja rootsi keeles täpsemaid näpunäiteid nuku õppetöös kasutamiseks.

Tallinna Ülikooli E-õppe Keskuse haridustehnoloog Veronika Rogalevitš oli rabatud muusikaõpetuse õpetajatele mõeldud messiala rikkalikust valikust, samuti meeldis talle muuseumi- ja teatriteemade käsitlemine. „Tundub, et kultuuriline harimine on Soomes tähtis.“ Messil olid olulised ka maailmahariduse ja pagulaste õpetamise teemad. Eraldi messialal olid meediaõpetusega tegelevad asutused – näiteks Meediahariduse Ühing, YLE-televisioon ja raadio jt, loengusari oli pühendatud koolis kiusamise teemale.

Loengute ja seminaride valik oli Educal väga lai. Anneli Rumm Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor kuulas Lily Eskelsen García (National Education Association) esitlust testimismaaniast. „Garcia rääkis väga emotsionaalselt, kuidas õpetajate hindamine on USA-s viinud korruptsioonini ja kus avalike listide tekitamine õpetajate reitingutega on põhjustanud vähemalt ühe õpetaja enesetapu. Kuulasin ka, kuidas Lauri Järvilehto (Filosofian Akatemia) rääkis teistmoodi õpetamisest, mis ei põhine tohututel hulkadel kordustel, vaid kutsub õppijates esile uudishimu, avastusrõõmu ja „flow“ (ehk voogamise) tunnet ning laseb neil olla looja ja õpetaja rollis.“

educo2.jpg

Tehnoloogilised seadmed pakuvad elamusi
Kõige rohkem elevust tekitas virtuaalne reaalsus Samsung Gear VR peakomplekti kaudu, mille mudel Innovator on kohandatud Samsung Galaxy Note 4-le –esmakordselt on võimalik virtuaalset reaalsust kogeda nutitelefoni kaudu. „Elamus,“ ütles Anne Kalmus pärast Islandi looduse vaatlust ja muude põnevate reaalsuste kogemist.

Külastajad said katsetada digitaalseid pulsikelli, proovida massaažitoole ning mööblifirmade pakutavaid erilahendusi õppeasutustele. Uuriti ka 3D-printerit – tehnoloogiafirmade asemel oli printeriga messile välja tulnud hoopis erinevaid Soome raamatukogusid ühendav Helmet

Anneli Rummile meeldis The Hublet – kompleksne keskus, mis sisaldab laadimisdokki, tahvelarvuteid ning Hubleti veebipõhist juhtimisprogrammi. Kogu paketti saab rentida. Kevadel alustatakse Soome koolides esimeste projektidega. Rumm tõstis esile The Hubleti turvalist kasutamist – kui tahvelarvuti tagastatakse dokki, kustutatakse isikuga seotud personaalne info, tahvlid on dokis lukustatud ja saadaval PIN-koodi sisestamisel.

Urmas Tokko Tartu Tamme Gümnaasiumist on bioloogiaõpetajana kogenud digitaalsete andmekogujate kasutaja. „Olen seni saanud proovida Pasco Scientific ning Vernier andmekogujaid ja sensoreid, nüüd nägin minu jaoks täiesti uut hollandlaste toodetud Vinci Lab digiandmekogujat. Tokkole meeldis ka soomlaste endi välja töötatud 23 grammi kaaluv miniatuurne vidin Keeploop, mis muudab kaameraga mobiilse seadme hetkega võimsaks mikroskoobiks. KeepLoop pakkus kõigile eestlastele palju huvi. Anneli Rummi sõnul saab sellega näidiseid uurida, salvestada digitaalse pildina ning jagada soovi korral ka teistega.

Siret Lahemaa Lauka Põhikoolist oli rahul käsitööraamatute valiku ning soodsate hindadega, samuti uuris ta Aceri väiksemõõdulisi projektoreid ning robootika õppimiseks mõeldud karukest. Programmeerimiskäskude abil karu käppade liigutamine lihtsustab lastel programmeerimisest arusaamist.

Õppematerjale tutvustasid lisaks kirjastustele ka näiteks Subject Aid, mis pakub oma liikmetele Soome piires tasuta materjale, haridusministeerium näitas Linkkiapaja veebilehte, Sanoma Pro Oy tutvustas Soome esimest digitaalset aabitsat ning digitaalseid õppematerjale. Uusi õpetamis- ja õppimisviise esitles Tabletkoulu, kust tahvelarvutite kasutamiseks vajalikud õppematerjalid ja õpetajate juhendmaterjalid leiab riikliku õppekava järgi. Õpetajatele tutvustati õpetamiskeskkonnana Norrast alguse saanud Its Learning platvormi.

Educal käinud haridustehnoloogide ja ainemoderaatorite arvates näitas haridusmess ilmekalt, kui palju mõeldakse Soome koolis nii õpetajate kui ka õpilaste peale, kuidas kõigi soovide ja vajadustega osatakse arvestada.

educo4.JPG
Fotod: Heikki Eljas, Kristi Semidor, Anneli Rumm

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet