Ettevõtlusõpe saab koostöös teiste riikidega üha suurema hoo


Avaldaja:Laura Vetik30. Jaanuar 2015

Eesti sai võimaluse osaleda rahvusvahelises ettevõtlusõppe projektis, et arendada gümnaasiumide ja kutseõppeasutuste ettevõtluspädevusi, vahetada parimaid praktikaid, hinnata ettevõtlusõppe mõju ning aidata kaasa üldise ettevõtlusõppele.

Ettevõtlusõppel on märkimisväärne positiivne mõju noorte tulevikule: õppes osalenud noored loovad teistest sagedamini oma ettevõtte, kuid leiavad ka kergemini tööd teistes organisatsioonides. Üheks efektiivseks ettevõtluskogemuse andjaks on õpilasfirmade programm. Seeläbi on nii Euroopas tervikuna kui Eestis võimalik ettevõtlusteadmisi omandada ligikaudu kümnendikul õpilastest.

Haridus- ja Teadusministeeriumi üldharidusosakonna juhataja Irene Käosaar sõnas, et riiklik õppekava seab tänapäeva koolile uued väljakutsed – ammu ei oota me õpilastelt enam ainult akadeemilisi teadmisi, vaid pigem oskusi, kuidas ja kust infot leida, kuidas seda reaalse eluga siduda ja igapäevaelus rakendada. “Kool ei valmista eluks ette, vaid kool ongi elu,“ ütles Käosaar ja lisas, et seesugused projektid aitavad õpilastel reaalselt kogeda seda, mida ühiskond ja selle aktiivseks kodanikuks olemine kaasa toob.

Junior Achievement Eesti direktori Epp Vodja sõnul on tal väga hea meel, et Eestis on õpilasfirmade programm üha populaarsem ja leidnud koha ka õppekavas: “Igal õpilasfirma juhendajal on rääkida edulugu noortest, kes on saanud tuule tiibadesse just õpilasfirmast.”

Projekti käigus võrreldakse üldharidus- ja kutsekoolides õpilasfirmade programmi läbinud õpilasi nende õpilastega, kes ettevõtlusõpet ei ole saanud. See võimaldab teha kokkuvõtted õpilaste hoiakute ja teadmiste muutumise, õpetajate ja kooli rolli ning ühiskondliku mõju kohta. Riikide vahel võrreldakse ka ettevõtlushariduse strateegiaid, õpetajate koolitust ja hindamist.

Kolm aastat vältava Erasmus+ projekti “Ettevõtlusõppe innovatsiooniklaster” juhtpartner on Euroopa Junior Achievement, selles osalevad Eesti, Soome, Itaalia, Läti ja Flandria haridusministeeriumid,  Norra, Taani ja Horvaatia teadusinstituudid ning Belgia, Soome, Itaalia, Eesti ja Läti Junior Achievementi organisatsioonid.

Allikas: Haridus- ja teadusministeerium.

Foto: Stina Kase.

Samal teemal: