Õpitoodete konkursi „Teeme tunni huvitavaks“ parimad on selgunud


Avaldaja:Laura Vetik03. Veebruar 2015

SA Archimedes Eduko büroo koostöös algatusega Huvitav kool korraldas konkursi, mille eesmärk oli luua ja levitada õppimist toetavaid metoodikaid ja õppevara (nn õpitooted), mille kasutamine muudab koolitunni õpilaste jaoks huvitavaks.

Konkursile saadeti kokku 94 tööd, mille seast valiti välja kolm kategooria auhinda, 10 eriauhinda ja rahva lemmik. Hindamiskomisjon tõi esile kolm kõige märkimisväärsemat, eri õppeastmetele suunatud õpitoodet.

„Imeline teadus hariduslike erivajadustega (HEV) laste õpetamisel“, mille esitas Valga Jaanikese Kool, juures tõstsid hindajad esile töö variatiivsust ning HEV lastega tegelemise interaktiivsust, samuti võimalust kasutada antud metoodikat ka tavaklassis, kus on HEV-lapsi.

Koolieelse lasteasutuse kategoorias peeti auhinna vääriliseks autoreid Anneli Laamanni ja Kertu Sillastet tööde „Täheloomad“ ja „Kuidas vikerkaar sai oma värvid“ esitamise eest.

Kolmandale kooliastmele ja gümnaasiumile suunatud töödest peeti parimaks õpistsenaariumi „Kunstiteos kaasaegses reklaamis“, mille esitas Pelgulinna Gümnaasiumi kunstiõpetaja Jüri Mäemat. Õpitoode aitab arendada õpilastel digitehnoloogilisi oskusi, võimaldades samal ajal uute tõlgenduste kaudu väärtustada kunstiajalugu.

Rahva lemmikuks osutus töö NutiSensor, mille esitas Tartu Tamme Gümnaasiumi füüsikaõpetaja Tanel Liira, kes koos oma endiste ja praeguste õpilastega arendab sensorite juhtmevaba ühendust nutiseadmetega. Eripreemia saanute seas oli huvitavaid õpitooteid seinast seina alates lõimingutest ja vana tarkuse uude kuube panekutest kuni veeriste tegemise ja klassivälise õpikeskkonna mõjusa kasutamiseni.

Kõikide auhinna pälvinud töödega on võimalik tutvuda programmi Eduko kodulehel http://eduko.archimedes.ee/opitoodete-konkurss

Konkurss oli Eduko büroo juhataja Tiina Anspali sõnul üle ootuste edukas, sest töid esitati väga palju ja mitmelt poolt üle Eesti. „Konkursil hinnati, kas ja mil määral muudab esitatud õpitoode tunni huvitavamaks, samuti selle uuenduslikkust, rakendatavust, kasutusmugavust, arusaadavust ja suutlikkust arendada üld- ja/või ainealaseid pädevusi,“ lisas Anspal.

Eraldi tõstis komisjon esile Konguta Kooli, kust esitati konkursile mitmeid põnevaid töid.„Mõni oli taasavastatud vana, mõni päris uudne lähenemine. Kokkuvõttes jäi Konguta pühendumus ja uudsuse otsimine silma kui kontseptuaalne tervik – nägemus huvitavast koolist, mille nimel pingutatakse süsteemselt,“ ütles Huvitava Kooli nõukoja liige Taavo Lumiste.

Allikas: SA Archimedes.