Tallinna Ülikooli avatud massikursus õpetab gümnaasiumiõpilasi head uurimistööd läbi viima


Avaldaja:Laura Vetik17. Veebruar 2015

Tallinna Ülikooli informaatika instituudi haridustehnoloogia keskus alustab 11. märtsist esimese gümnaasiumiõpilastele suunatud avatud massikursusega “Arvuti kasutamine uurimistöös”. Kursus sobib ka õpetajatele, kes õpilasi juhendavad.

Kursust viiakse läbi Euroopa Liidu 7. Raamkava EMMA (European Multiple MOOC Aggregator) raames. Kursus kestab 9 nädalat, on 100% veebipõhine ning järgib TeaMe poolt toetatud õpiku “Arvutamise kasutamine uurimistöös” ülesehitust. Igal nädalal on uus teema, mis on vajalik iseseisvalt läbida, et planeerida ja läbi viia oma uurimistöö: planeerida andmekogumist, viia andmekogumine läbi, kasutada erinevaid analüüsimeetodeid ning visualiseerida ja tõlgendada uurimistulemusi. Iseseisvad tööülesanded on materjalide läbitöötamine, ülesannete sooritamine ning tulemuste üle arutlemine koos kaasõppijatega. Juhendajate poolt tuleb õppijatele iganädalane tagasiside.  

Kursuse õpikeskkonnana kasutatakse EMMA platvormi (http://europeanmoocs.eu). EMMA platvorm toetab mitmekeelset õppimist, mis tähendab, et kursuseid pakutakse vähemalt kakskeelselt. Ka TLÜ poolt pakutud kursus on küll eestikeelne, aga see tõlgitakse automaatselt inglise keelde, mis võimaldab ka teistel rahvustel kursusel osaleda. See omakorda võimaldab eesti noortel õppida mitmekultuurilises keskkonnas.

Kursust viivad läbi PhD Mart Laanpere ja PhD Kai Pata, kes on uurimustööde läbiviimist Eesti õpetajatele aastaid õpetanud.

Tutvu kursuse infoga http://platform.europeanmoocs.eu/course_arvuti_kasutamine_uurimists ja tule osalema või suuna oma õpilased osalema. Kursusele on võimalik registreeruda ka läbi TLÜ Õpilasakadeemia http://www.tlu.ee/et/koolitus/akadeemia/Kevadsemestri-kursused-2015/arvuti-kasutamine Sellisel juhul väljastatakse kursuse lõpetanud õppijatele TLÜ Õpilasakadeemia tunnistus.

Allikas: Tallinna Ülikool.