HITSA aprillikuised koolitused kutsuvad


Avaldaja:Laura Vetik26. Märts 2015

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub osalema aprillis algavatel koolitustel. HITSA Koolitusveebist leiab iga haridustöötaja IKT alaseid täienduskoolitusi, mis alus-, üld- ja kutseõppeasutuse õpetajale jt haridustöötajatele on tasuta.

Digialgus: Õpetaja loob ja jagab
02.04-28.04.2015, kontaktpäevadega Tallinnas

Koolituse abil saab muuta õppimise algklassides ja lasteaedades põnevamaks ning köitvamaks. Õpime kasutama õppetöös veebi- või ekraanipõhiseid mänge, koostama interaktiivset õppevara ning looma veebiraamatut. Arutleme ka interaktiivse õppevara ja arvutimängude heade külgede ning ohtude üle.

Testide koostamine ja metoodika
06.04-03.05.2015, veebipõhine

Kursusel tutvustame testide loomise metoodikat: kuidas koostada küsimusi, missugused on head ja halvad küsimused ning missuguseid testi- ja küsimuste tüüpe kasutada. Lisaks teeme ülevaate veebikeskkondadest, kus on mugav endale sobivat testi luua ning avaldada.

Tutvumine programmiga MSW Logo I
06.04-03.05.2015, veebipõhine

Programm MSW Logo on lihtne programmeerimiskeel, mis sobib kasutamiseks ka algklasside õpilastega. Programm sobib õppekeeleks enne päris programmeerimist, sellega saab teha lihtsamaid loovust arendavaid ülesandeid (mustrid, liikuvad pildid jms), mis arendavad loogilist ja analüütilist mõtlemist.

e-Ohutus I kooliastme klassijuhatajatele ja lasteaiaõpetajatele
06.04- 17.05.2015, veebipõhine

e-ohutuse veebikursusel käsitletakse probleemolukordi ja ohtusid, millega lasteaia- ja kooli esimestes klasside lapsed enamasti internetis silmitsi seisavad. Arutletakse, kuidas nutiseadmeid koolikeskkonnas kõige mõistlikumalt kasutada, millised on veebireeglid ning kuidas internetis varitsevatest ohtudest lastele rääkida ja ettetulevaid probleemolukordi lahendada.

IKT ja loovus lasteaias
13.04-10.05.2015, veebipõhine

Kursuse eesmärk on tutvustada lasteaiaõpetajatele kasulikke õppekavaga haakuvaid veebilehti ja -rakendusi, millega õppimist põnevamaks ning kaasahaaravamaks muuta. Tutvume arendavate mänguprogrammide ning -keskkondadega, joonistusprogrammidega ja õpime looma fotoesitlusi ning puslesid.

Tuleviku Õpetaja: Õppeprotsess digiajastul
16.04-14.05.2015, kontaktpäevadega Tartu

Koolitusel käsitleme õppeprotsessi kaasajastamist erinevate digivahenditega. Arutleme õpetaja muutuva rolli üle, õpime planeerima enda tööd sellest lähtuvalt ning tutvume digivahenditega, mis toetavad ja hõlbustavad õppetööd. Kõike õpitavat saab koheselt rakendada enda töös.
Koolitus kuulub Tuleviku Õpetaja koolitusprogrammi ning enne algust on vaja iseseisvalt läbida eelmoodul „Õpetaja pädevused digiajastul“.

Hindamismudelite kasutamine väljundipõhisel ja kujundaval hindamisel (uus koolitus!)
20.04-17.05.2015, veebipõhine

Tegemist on praktilise kursusega, mille käigus saab ülevaate väljundipõhisest ja kujundavast hindamisest, erinevatest hindamismudelite keskkondadest, nende kasutamise metoodikast ning tehnilistest võimalustest. Hindamismudelid keskenduvad teadlikule õppimisele aidates õppijal näha, kus ta hetkel on ja kuhu peab liikuma, et jõuda soovitud eesmärgini.

Head haridusjuhid!

Veel on viimased vabad kohad Tartus ja Tallinnas toimuvatele koolitusele “Õppeprotsessi juhtimine digiajastul”. Koolitusel analüüsime, milliseid väljakutseid esitab digiajastu haridusasutusele ning kuidas korraldada õpetamist ja õppimist, et tänane õpilane tuleks edukalt toime väljakutsetega tulevikus.

Vaata kõiki algavaid koolitusi HITSA Koolitusveebist: http://koolitus.hitsa.ee

Haridus- ja Noorteamet