HITSA hariduskonverentsi esimene päev – õpilased ruulivad!


Avaldaja:Madli Leikop15. Aprill 2015

15. aprillil toimus HITSA rahvusvahelise hariduskonverentsi eelkonverents „Kuidas me tegelt õpime“, mille peategelased olid õpilased – õpilased juhtisid päeva ja töötube, tegid ettekandeid. Ühesõnaga – õpetasid õpetajaid. Ja edukalt!

Konverentsi idee oligi näidata õpetajatele, missuguseid nutivahendeid noored kasutavad, mida nad tegelikult teevad, kui näppu- ja pilkupidi mobiilis kinni on, kas nad ainult mängivad või kasutavad nutiseadmeid ka õppimiseks. Õpilaste jaoks oli see võimalus ennast esinejate-õpetajatena proovile panna, juhtida õpetajate tähelepanu sellele, et NUTT (nutikas uue tehnoloogia tarbija) on igal koolipäeval kohal ja tahab õppida veidi teisiti kui vaid raamatu-vihiku abil.

IMG_6754.jpg

Lilleküla Gümnaasiumi 11. klassi õpilane Kaarel Pärtel oli küsitlenud oma koolis kolme kooliastme õpilasi ja õpetajaid, et selgitada, mida õpilased tegelikult nutitelefonis teevad. Kõigepealt selgus, et õpilastel on praktiliselt kõigil nutitelefonid, õpetajatel mitte. Algklassides on nutivahend tõesti peamiselt meelelahutuseks; põhikoolis meelelahutuseks, suhtlemiseks (Facebook, Messenger, Instagram, Twitter jm) ja õppimiseks; gümnaasiumis suhtlemiseks ja õppimiseks, meelelahutus pigem videote vaatamise ja muusika kuulamise näol. Gümnaasiumis on olulised praktilised rakendused, näiteks pangaäpp või autokooli testid, ka eKool.

IMG_6766.jpg

Ühes olid õpetajad ja õpilased ühte meelt – et nutiseadmeid saab kasutada õppetöös. Õpetajad kasutavad neid näiteks testide tegemisel, animatsioonide puhul, programmeerimise õppimisel-õpetamisel, aga kasutavad ka kehalise kasvatuse äppe.

IMG_6642.jpg

Gustav Adolfi Gümnaasiumi abiturient Liina-Liis Nõmm ja eesti keele õpetaja Anu Kell olid oma koolis küsitlenud õpilasi ja õpetajaid: mil määral valmistab tänapäeva kool noort inimest ette iseseisvaks eluks? 90% vastanud õpetajaist arvasid, et valmistab küll, vastanud õpilastest arvasid nii umbes pooled. Liina-Liis tõi välja, missuguseid aineid tema klassikaaslaste arvates võiks koolis (rohkem) õpetada: majandust, ettevõtlust, programmeerimist, kokandust, huvitavaid keeli, karjääriõpetust, usuõpetust.

IMG_6725.jpg

Väga armas oli Lahu Algkooli 4. klassi õpilase Carolin Ambose esinemine teemal „Tulevikukool“. Tüdruk fantaasiale piire ei pannud, tema arvates võiks tuleviku koolimaja olla nagu Tallinna linn – muudkui arendatakse-täiustatakse, ja mitte kunagi valmis ei saa. Koolimajas peaks olema talveaed ja oma loomad. Näiteks lehm ja kits ja hobune. Siis saaksid maalapsed linnalastele piima saata ja linnalapsed saadavad maale IT-varuosi ja juhtmeid ja vidinaid. Klassides on interaktiivsed lauad, õpetajat abistab robot, klassi seinavärv reageerib mürale, lastel on e-vihikud ja klassid on väikesed, mitte rohkem kui 10 õpilast. Muide, Lahu algkoolis õpib kokku üldse neli last. Carolini ettekanne sai sooja aplausi osaliseks.

IMG_6623.jpg

Suure saali ettekandeid modereerisid väga tublilt Gustav Adolfi Gümnaasiumi noormehed Nils Holger Kõomägi ja Egerd Enok. Paralleelselt ettekannetega said huvilised jälgida ka õpilaste digiloovtööde konkursi „Lahe asi“ finaalitööde tutvustusi.

IMG_6928.jpg

Õpetajad said valida erinevate töötubade vahel, üks huvitavam kui teine. Ja üheski töötoas ei lastud niisama istuda, vaid õpetajad pandi kohe tegutsema – õpetati videot tegema, suunati nutiseadmes laste seas populaarseid mänge mängima, liitreaalsust looma, erinevaid suhtluskanaleid kasutama, küsitlustele vastama, robotit ehitama ja nuhvlisporti tegema (ehk tutvustati spordiäppe). Kõik õpilased olid lahked juhendajad ja aitasid, kus vaja. Kuidas õpetajad hakkama said? Nagu ühes töötoas öeldi – õpetajad olid edasijõudnute klass.

IMG_6853.jpg

Kuid õpilased ei tegelenud ainult õpetamisega, neilegi jagus huvitavat kuulamist-vaatamist. Et konverentsi peeti Tallinna Loomaaia keskonnahariduse keskuses, siis tehti kärme ekskursioon loomaaeda, vaadati Kullo mudelismiklubi lennukite show´d ja mustkunstniku esinemist. Päeva lõpuks autasustati HITSA õpilaskonkursi „Lahe asi“ võitjaid.

IMG_6879.jpg

IMG_6770.jpg

IMG_6682.jpg

HITSA rahvusvaheline hariduskonverents jätkub 16. ja 17. aprillil Tallinna Tehnikaülikooli ruumes. Sõna saavad hariduseksperdid Eestist, Suurbritanniast, Austraaliast, USAst ja Soomest. Selguvad aasta e-kursused ning videokonkursi „Tipptund“ võidutöö. Konverentsipäevadest tehakse ka otseülekanne veebis. 

Fotod: Terje Lepp.  

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet