Videokonkursi "Tipptund" võidutöö aitab bioloogiat õpetada


Avaldaja:Laura Vetik17. Aprill 2015

HITSA korraldatud videokonkursile „Tipptund“ laekus 17 tööd, mis tutvustasid innovaatiliste õpilugude kasutamist õppetöös. Võidutööd aitavad bioloogiat õpetada, tutvustavad digivahendeid õpetajatele ja keelekümblust tahvelarvutite abil.

„Täiesti ootamatuna tuli võit, esimest korda võtsin osa ja kohe tuli selline tunnustus,“ ütles Gustav Adolfi Gümnaasiumi bioloogia õpetaja ja esikoha pälvinud töö "Bioloogiatunnis rakke tegemas" autor Tiina Naissoo õhinal. „Ma pole varem ühelgi sellisel konkursil osalenud.“ Võidutööd iseloomustab autori sõnul eelkõige lihtsus, metoodika on kasutusel olnud juba neli aastat. Selle kasutusele võtmise tingis vajadus, sest slaidiesitluse ja õpetajapoolse teema tutvustamise tulemus oli see, et õpilased ootasid kannatamatult tunni lõppu ega tahtnud kuidagi süveneda. Innovaatiliste õpilugude videokonkursile esitas Tiina Naissoo lihtsustava abimaterjali bioloogiatunnis rakkude tutvustamiseks. Õpilane loeb õpikust, mida peab tegema ja tutvub raku ehitusega, seejärel valmistab ise niidijuppidest jm abimaterjalidest raku ning lõpuks filmib tulemust oma telefoniga, seletades hiljem klassikaaslastele, mis ta on valmis ehitanud. „Sisuliselt niidijuppidest, makaronidest ja nööpidest kokku pandud õppevahend, mis ei maksa mitte midagi, aga on see-eest väga kujundlik, mis rakendab õpilased töösse. Tulemus on see, et nad teavad ja mäletavad tunduvalt paremini. Õpilased on väga rahul endaga ja mina olen rahul, et nad on õppinud.“ Vaata võidutööd siit.

tipptund2.jpg

Võidutöö autor Tiina Naissoo ja HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla. Fotod: Terje Lepp

Teise kohta sai Diana Veskimägi Pärnu Vanalinna Põhikoolist tööga „Digivahetund“ ehk võti haridustehnoloogile koolis. „Tegelikult on see õpilugu õpetajatele ja õpilastele, mina panin selle lihtsalt teise võtmesse – õpilased on õpetajad ja mina (haridustehnoloog – toim.) olen nende n-ö õpetaja.“ „Digivahetund“ on sisekoolituste süsteem, kus üks õpetaja õpetab teistele mingit uut keskkonda või rakendust, mida ta ise kasutanud on. „Niimoodi see info levib ja teised hakkavad kohe proovima, igaüks leiab mingi uue asja ja tema hakkab jälle järgmisi õpetama. Igaüks, kes mõnda rakendust õpetab, tema jääb selle rakenduse spetsialistiks koolis. Näiteks on meil Kahooti-ema jt,“ selgitas Diana Veskimägi. „See pole kuiv õppimine, vaid kogemuste jagamine. Meid on see väga palju edasi aidanud. Kusjuures hästi huvitav on see, et kui ma esimest korda õpetajad kokku kutsusin ja rääkisin, et hakkame tegema selliseid digivahetunde, siis reaktsioon sellele oli, et üks kehalise kasvatuse õpetaja tõstis käe püsti ja küsis, kas tema võib esimene olla.“

tipptund1.jpg

Teise koha võitnud Diana Veskimägi.

Kolmanda koha saavutasid Svetlana Kuzmenko ja Eva Tšepurko Valga Vene Gümnaasiumist videoga „Muusikaõpetus keelekümblusklassis tahvelarvutite abil“, mille eesmärk on teadmiste kinnitamine ja kordamine ning e-õpiku loomine.

tipptund3.jpg

Kolmanda koha saavutanud töö üks autoritest Svetlana Kuzmenko.

Konkursil anti välja ka eripreemiad. Eripreemia pälvis Kerstin Kesler Tartu Kutsehariduskeskusest tööga Erivajadus pole takistus. Ära märgiti Anneli Tumanski Väätsa Põhikoolist tööga „Let's Go Travelling“.  Eripreemia pälvis ka „Äpigalerii“, mis on valminud kahe kooli koostöös - Põlva Põhikool ja Mammaste Kool ning Valga Vene Gümnaasium. Autoriteks Aimi Jõesalu ja Eva Tšepurko.

Loe veel õpilugudest aprillikuisest e-Õppe Uudiskirjast, kus Salme Põhikooli ja Rõuge Põhikooli õpetajad räägivad oma kogemusest.

Samal teemal: