Programmi Samsung Digipööre pilootkoolid viivad ellu haridusuuendust


Avaldaja:Laura Vetik08. Mai 2015

Sel nädalal algas kooliuuendusprogrammi Samsung Digipööre selle aasta esimene koolitussessioon, millest võtab osa 72 õpetajat ja koolijuhti 12 pilootkoolist üle Eesti.

Esimesel koolitusel õpetatakse koolidele, kuidas rakendada Eesti esimest elukestva õppe strateegiat koolis haridusuuenduse elluviimisel.  

Esimese koolituse eesmärk on selgitada digipöörde lähtekohti nii riikliku õppekava kui Eesti esimese haridusstrateegia kontekstis ning anda suuniseid, kuidas mõista ja rakendada Eesti hariduspoliitika ootuseid oma kooliuuendusprojektis.

Koolitusjuhi Mart Laanpere sõnul on igal programmis osaleval koolimeeskonnal oma visioon sellest, milline digipööre teha just enda koolis. „Sellel aastal plaanivad mitmed koolid rakendada tehnoloogiat õppimisel väljaspool koolimaja – näiteks Roosna-Alliku Põhikool soovib panna õpilasi nutiseadmete abil kohalikku kultuuripärandit kaardistama ning mitmed teised soovivad nutiseadmeid kasutada loodusõpperadadel. Mitmed koolid plaanivad kasutada nutiseadmeid loodus- ja reaalainete õpilastele huvitavamaks tegemisel,“ rääkis Laanpere.

Samsung Digipööre 1. koolitus.jpg

Haridusstrateegia järgi on aastaks 2020 enamik Eesti koole läinud üle personaalsete nutiseadmete kasutamisele õppetöös. „Nutiseadmete kasutamine annab rohkem võimalusi ise õppevara luua, õpilasi loomeprotsessi kaasata, kergemaid kontrolltööde kontrollimise võimalusi õpetajatele jne. Esimese koolituse üks eesmärkidest oli tutvustada erinevaid võimalusi, mida tänapäevased IKT vahendid pakuvad ning viise, kuidas kasutavad tehnoloogiat „digiajastu“ noored,“ lisas Laanpere.

Samsung Digipöörde programmi kandideeris 68 kooli üle Eesti. Kaksteist pilootkooli, kelle žürii välja valis, on Ahtme Gümnaasium, Kolga Kool, Lauka Põhikool, Miina Härma Gümnaasium, Otepää Gümnaasium, Pärnu Mai Põhikool, Rapla Ühisgümnaasium, Roosna-Alliku Põhikool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Tallinna Lilleküla Gümnaasium, Tartu Veeriku Kool ja Väätsa Põhikool. Kool, kes viib oma digipöörde visiooni poole aasta jooksul läbi kõige edukamalt, saab aasta lõpul auhinnaks 10 000 euro väärtuses Samsungi digiseadmeid.

Allikas: Programm Samsung Digipööre.

Foto: Roman Gorlov ja Aleksandr Guzhov.

Samal teemal: