58 fotokollaaži tervislikust koolipäevast


Avaldaja:Madli Leikop12. Mai 2015

HITSA veebiseminaril tehti kokkuvõtteid eTwinningu multiprojektist „Tervisepäev meie koolis“. Esimene multiprojekt läks korda, osalenutele meeldis, et osavõtt ja tegevused olid lihtsad ega nõudnud palju aega.

HITSA haridustehnoloog Ingrid Maadvere ütles veebiseminari avasõnades, et multiprojektiga soovisid selle algatajad – tema ise ja Tartu Hiie Kooli haridustehnoloog Mari Tõnisson – juhtida tähelepanu eTwinningu 10. sünnipäevale ning sellele, et nüüd on võimalus teha ka eestikeelseid eTwinningu projekte. „Rahvusvaheliste projektide puhul on võõrkeel õpetajatele vahel probleem olnud. eTwinningus saab juba mõnda aega teha Eesti koolide vahelisi projekte ja multiprojektiga tahtsime seda võimalust tutvustada,“ ütles Ingrid Maadvere.

Projekt pidi olema lihtne, ajaliselt lühike ja sellise teemaga, et osa saaksid võtta kõik koolid, kes soovivad, olgu neid või sada. Ingrid Maadvere tuletas õpetajatele meelde, et eTwinningu projekt ei pea olema kuid kestev ja tehniliselt keeruline, võib teha ka ühepäevaseid, kasvõi tunniseid projekte.

Et tervis on inimese kõige kallim vara ja terviseõpetusega tegeletakse vähem või rohkem igas koolis, valitigi teema „Tervisepäev meie koolis“, põhitehnikaks fotografeerimine ja projektipäevaks 7. aprill, ülemaailmne tervisepäev. Kõik koolid, kus tervisepäeva tähistati, olid oodatud muljeid fotokollaažina Fotkis jagama. Iga klassi kohta võis postitada ühe kollaaži.

Projektiga liitus 28 partnerit (mõnest koolist mitu klassi) ja kokku valmis 58 kollaaži.

Tervisepäeva tähistati koolides erinevalt, vaadati multifilme, käidi terviushoiumuuseumis, peeti tervisevahetundi, tehti viktoriine; oli võimelmisvahetund ja puhumise vahetund,kus mõõdeti kopsumahtu; isegi mediteeriti. Kõik tegevused pandi kirja Twinspace´i. Kool võis projekti läbi viia nii nagu eTwinning soovitas, aga võis lähtuda ka oma eelistustest.

Põhimõtteliselt oli projektis neli etappi. Kõigepealt ettevalmistused, idee valik, tervisepäeva ja projekti tutvustus. Siis pildisatmine, sh selgitamine õpilastele, kuidas fotografeerida, missugune on hea foto, millist tehnikat kasutada jms. Edasi fotokollaažide loomine. Selleks kasutada keskkondi Picasa, PaintNET, Fotor, InstaCollagePro jpt. Siis klassi parima kollaaži lisamine Fotkisse.

Kõik kollaažid on üleval http://public.fotki.com/etwinning/multiprojekt/ ja neid on tõesti tore vaadata. Fotod tervisepäevast on informatiivsed, vaeva on nähtud kujundusega, välja on toodud tervise eest hoolitsemise erinevaid võimalusi.

Iga projekt peaks lõppema järeltegevustega, aga tavaliselt ei jää nendeks enam aega. „Tavaliselt sellega lõpebki, et tehakse fotod ära, laetakse üles, vahel ei jõuta teiste omi ülegi vaadata. Tegelikult siit võiks projekt alles alata. Koos saab vaadata, missugused fotod enim meeldivad ja miks. Fotode põhjal saab anda erinevaid ülesandeid, isegi võõrkeeletunniks. Vaja on vaid õpetaja kujutlusvõimet ja loovust,“ rääkis Ingrid Maadvere.

Veebiseminaril osalenud vaatasid valminud fotokollaaže hoolega ja valisid välja parima: Pärnu Vanalinna Põhikooli 4.b klassi 1. grupi töö tervislikest hommikusöökidest. Laste tööd juhendas õpetaja Ave Soodla.

Lõpetuseks pakkusid veebiseminaristid ideid järgmiste multiprojektide tarvis. Leiti, et just projekti tehniline lihtsus ja vähene ajakulu on see, mis peaks algajaidki etwinnijaid osalema meelitama. Täpsem info järgmise multiprojekti kohta pannakse üles eTwinningu suhtluskanalitesse, samuti Koolielu portaali.

etwinning-10y.png

 Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet