Seitse erilist eTwinningu tööd


Avaldaja:Madli Leikop19. Mai 2015

Eesti eTwinningu 2014/15. õppeaasta projektivõistlust iseloomustas omapärane lähenemine tavapärastele teemadele. Välja anti seitse eripreemiat ja kolm auhinnalist kohta. Eripreemiad said tööd, mis mõne erilise nüansiga silma paistsid.

eTwinningu projektivõistluse žürii liige, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpetaja Meeri Sild ütles projektiaasta lõpuüritusel, et seekord osalesid nii kogemustega projektijuhid-õpetajad kui eTwinningus esmakordselt kaasalööjad, ja uute tegijate üle on suur rõõm. Kokku esitati võistlusele 28 projekti, osalejate seas oli õpetajaid lasteaedadest, üldharidus- ja kutsekoolidest. Projektide teemad olid seinast seina, alates traditsioonilistest tähtpäevadest (jõulud, sõbrapäev), sekka aastaaegade ja kodukohaga seotud projektid ja lõpetades programmeerimise ning kohalike maavarade uurimisega. Meeri Sild sõnas, et eTwinningu huvilisi võib leida nii Tallinnast kui Pärnust, Tartust kui Türilt. Eriti paistab silma Kohtla-Järve, kust igal aastal tehakse huvitavaid, auhinnaväärilisi eTwinningu projekte. 

Projekte hinnati pedagoogilise uuenduslikkuse ja õppekava lõimimise põhjal, samuti hinnati suhtlemist ja infovahetust partnerkooliga, koostööd partnerikoolide vahel, tehnoloogia kasutamist ning projekti tulemusi ja mõju.

Parimaks alushariduse projektiks hinnati Kohtla-Järve lasteaia Tareke „Letter Trip“, kus kokku said e-mail ja reaalselt postkasti potsatav kiri ehk uuenduslikud IT-vahendid ja natuke unustatud töövahendid. Lapsed õppisid, mis on paberile kirjutatud kiri, mida on kirja kirjutamiseks ja saatmiseks vaja, kuidas vormistada ümbrikule aadressi, kus on postkast ja milleks seda vaja läheb. Projektist võtsid osa lasteaia vanema rühma lapsed ja õpetajad.

Tarekese lasteaia jaoks oli õppeaasta 2014/15 esimene eTwinningu aasta. “Jagasime oma kogemusi projekti Euroopa partneritele ja õppisime ka ise väga palju uut. Lapsed said võimaluse õppida süvendatult inglise keelt. Proovisime mitmesuguseid veebikeskkondi. Lapsed meisterdasid, vaatlesid ja uurisid, kogusid ja edastasid infot. Meile meeldis väga, et saime lühikese aja jooksul uurida teemat põhjalikult,“ tutvustas projekti käiku selle juhendaja, õpetaja Ene Kruzman.

Parima loodusteaduste projekti tiitli sai Tartu Karlova Kooli projekt „Water Chemistry“, juhendaja Anneli Lukason (vt http://twinspace.etwinning.net/7205/home). „See on ehe näide, kuidas kuiv õpikutekst väljub koolimajast, jõuab elusloodusesse; projektis tutvutakse loodusseadustega ja tutvustatakse projektipartneritele oma kaunist kodumaad,“ iseloomustas tehtut žürii liige Meeri Sild.

DSC_0457.JPG

Vasakult: Tartu Karlova Kooli õpetaja Anneli Lukason, HITSA Innovatsioonikeskuse juht Ene Koitla ja eTwinningu programmijuht Elo Allemann. 

Projekti põhieesmärk oli analüüsida looduslike vete (jõed, järved) vee kvaliteeti keemiliste ja füüsikaliste näitajate alusel erinevates paikkondades Euroopas ning näitajaid võrrelda. Eksperimentaalsed andmed kogusid õpilased. Kasutati nii kaasaegset mõõtetehnikat (sensorid) kui ka testiribasid. Dokumentidele lisati illustratiivset materjali fotode, videote ja esitluste näol. Probleemide arutelu projektipartneritega Belgiast toimus foorumites, uudisvoost sai ülevaate projektipäevikust. Lisaks loodusteadusliku kirjaoskuse kujundamisele arendas projekt õpilaste võõrkeele-, arvuti- ja suhtlemisoskusi.

Parim kultuure tutvustav projekt tuli Audentese Erakoolist: õpetajate Maris Niine ja Kertu Laanesoo juhitud „CC (Culture and Civilization) Realy Race“. Õpilastele tutvustati eri riikide (Hispaania, Kreeka, Horvaatia, Poola) kultuure ja kasutati selleks kunsti, muusika, kirjanduse ja kehalise kasvatuse tunde. Filmimiseks, pildistamiseks ja heli salvestamiseks kasutati nutitelefone, suhtlemiseks projektipartneritega arvuteid ja Skype'i veebikaamerat. Rühmades selgiti välja oma riiki iseloomustavaid kultuurilisi elemente. Seejärel otsustati, millised ideed praktikas ellu viia. Paaristööna valmistati ette tekst filmimiseks, tutvuti filmimise põhitõdedega. Õpiti, kuidas ühises veebiruumis viisakalt käituda ja avalikus foorumis arvamust avaldada nii, et see teisi innustaks. Loomulikult vaadati projektipartnerite töid.

Kõige omanäolisemaks projektiks hindas žürii töö „Christmas Truce“, juhendaja Marika Viks Põltsamaa Ühisgümnaasiumist (vt http://twinspace.etwinning.net/248/home). “Igal aastal on Euroopas eTwinningus sadu jõuluteemalisi projekte. See projekt lähenes teemale teise nurga alt, tavapärasest jõulukaartide saatmisest sai ühine jõulurahu kogemus,“ ütles Meeri Sild sissejuhatuseks.

Projektis osalenud 10 riigi õpilased jagasid jõululaule ja jõulurahu, minnes ajas tagasi I maailmasõja päevadesse, detsembrisse 1914, mil rindelgi oli jõulurahu ning sõdurid vahetasid "eikellegimaal" kingitusi. Projekti lõpptulemusena valmis videokontsert jõululauludest, sh esitas iga riik „Püha öö“ oma emakeeles. Ja muidugi süüviti ajalukku, tutvuti I maailmasõja käiguga, selle mõjuga oma riigile.

Parim koolirõõmu projekt tuli Mammaste lasteaed-Algkoolist, juhendajad Merlin Kirbits, Kristi Mäeots ja Taavi Ohakas.

„Europe on a string“ (http://mkcomenius.weebly.com/) ühendas Eesti, Belgia, Hispaania, Prantsusmaa, Suurbritannia, Türgi, Tšehhi ja Soome lapsed nukuetenduste kaudu. Projekti tuumaks on kohalikud nukud ning nukuteater, üldine eesmärk: kohalike nukkude abil arendada laste kujutlusvõimet ja loovust, IKT kasutamist ja võõrkeeleõpet, tutvustada teiste riikide kultuure. Lapsed meisterdasid ise nukud ja dekoratsioonid, mõtlesid välja etendused, tegid pildid ja videod. Tehnoloogiat kasutati suhtluseks, näidendi salvestamiseks, heli salvestamiseks, piltide töötlemiseks ja jagamiseks.

Parima matemaatikaprojekti tiitli sai „MAVEN - MAth Via ENglish“, autorid Tatjana Amerhanova ja Tatjana Tambovtseva Järve Vene Gümnaasiumist 
(vt http://new-twinspace.etwinning.net/web/p105709/welcome).

Projekt ühendas matemaatika ja võõrkeeleõppe: õpilased lahendavad matemaatika online-ülesandeid inglise keeles. Projekti tulemusena luuakse avalik õppematerjal, e-raamat E-raamat “The legend of MAvEN adventures”.

DSC_0387.JPG

Parim programmeerimisprojekt on „Culture through programming – CuThPro“ (vt http://twinspace.etwinning.net/609/home). Autorid on Tiiu Leibur Pärnu Mai Koolist ning Laine Aluoja Türi Põhikoolist. 

„Programmerimine levib Eesti koolides nagu kulutuli. See projekt oli parim näide koostööst. Mitte iga õpilane ei programmeerinud oma vidinat, vaid lõpptulemus valmis koostöös,“ ütles žürii liige Meeri Sild autasustamisel.

Autorid ise ütlevad projekti „Culture through programming – CuThPro“ kohta, et see on üdini tehnoloogiat kasutav. Põhitöövahend oli programm Scratch. Projekti põhieesmärk oli tutvuda erinevate kultuuridega Scratch´i abil, lõimida programmeerimist ainetundidesse. Õpilased suhtlesid TwinSpace´i mestimisruumis ning jagasid oma töid http://scratch.mit.edu kaudu. Rühmas oli viis õpilast - kaks eestlast, prantslane, poolakas ja makedoonlane. Koostöös lepiti kokku, mida programmeeritakse animatsiooni, mida mängu, ning iga õpilane panustas ühistöösse oma osa.

eTwinningu selle õppeasta projektivõistluse esikolmiku töödest tuleb lähemalt juttu järgmises Koolielu artiklis. eTwinning on tasuta ja turvaline platvorm Euroopas, kus õpetajad saavad sidemeid luua, koostööprojekte arendada ja ideid jagada. eTwinningu tegevust Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus. 

Clipboard01.jpg

 

Samal teemal:

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet