Kuidas küpsetada kooki, meisterdada järjehoidjat ja kasutada taastuvenergiat


Avaldaja:Madli Leikop21. Mai 2015

Eesti eTwinningu 2014/15. õppeaasta projektivõistluse kolm parimat tööd käsitlesid üks taastuvenergiat, teine kookide küpsetamist sõbrapäevaks ja kolmas kutsus raamatuid lugema. eTwinning teemadele piire ei sea, laske fantaasial lennata!

Kokku esitati võistlusele 28 projekti, osalejate seas oli õpetajaid lasteaedadest, üldharidus- ja kutsekoolidest. Projektide teemad olid seinast seina, alates traditsioonilistest tähtpäevadest (jõulud, sõbrapäev), sekka aastaaegade ja kodukohaga seotud projektid ja lõpetades programmeerimise ning kohalike maavarade uuringuga.

Projekte hinnati pedagoogilise uuenduslikkuse ja õppekava lõimimise põhjal, samuti hinnati suhtlemist ja infovahetust partnerkooliga, koostööd partnerikoolide vahel, tehnoloogia kasutamist ning projekti tulemusi ja mõju.

Esikoha vääriliseks nimetati Väätsa Põhikooli õpetaja Anneli Tumanski projekt „Education for Energy in Europe“ (vt http://educationforenergyineurope.weebly.com/), "Energiaalasest haridusest Euroopas".

Žürii liige, Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi õpetaja Meeri Sild ütles tunnustusüritusel, et esimese koha märksõnad on eluline ning globaalne teema, praktiline käsitlus ja lahenduste leidmine jätkusuutlikuks eluks maakeral. 

DSC_0505.JPG

Anneli Tumanski sõnul saadi Comenius projektilt rahastus, et käia külas partnerkoolil Itaalias, Kreekas, Prantsusmaal ja Saksamaal. „Projekti eesmärk oligi uurida loodusvaradest saadava energia ja taastuvenergia kasutust viies Euroopa riigis. Teisel projektiaastal vaatlesime erinevat tüüpi sõidukeid ja nende kütuseid,“ ütles Anneli Tumanski võiduprojekti tutvustuseks.

Õppeainetest hõlmas projekt loodusaineid, inglise keelt, tehnoloogia- ja arvutiõpetust. Õpilased koostasid esitlusi oma koolist, riigist, seal leiduvatest kütteks kasutatavatest taastuvenergiaallikatest ja loodusvaradest. Peredes uuriti erinevaid küttesüsteeme ja kütete kasutamist. Õpilased koostasid veebipõhiseid küsimustikke ja kokkuvõtteid.

Teisel aastal uuriti autosid ja autokütust. Peredes viidi läbi uurimus, mis liiki autosid ja kütust kasutatakse. Tehti filme autodest ja katsetest autokütustega. Koostati energiaalaseid töölehti ja õppemänge. Uuriti oma riigi energiaalaseid arengukavasid, toimusid õppekäigud energia- ja tehnoloogiaettevõtetesse, autofirmadesse.

Õpiti ja õpetati kasutama uusi töövahendeid, erinevaid õppemeetodeid: ümberpööratud klassiruum, digiõpe, rühmatööd, õuesõpe.

DSC_0497.JPG

eTwinningu projektivõistulse teine koht läks kutseharidusse: projekt „Valentine’s Day Cake“ („Valentinipäeva kook“), mille autorid on Maie Jesjutina ja Ruth Leping Pärnumaa Kutsehariduskeskusest ning Eve Tapp Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolist (vt http://twinspace.etwinning.net/5402/home).

„Teema oli lihtne, traditsioonid ja traditsioonide tähistamine. Projekti tegu väärtuslikuks praktiline töö,“ ütles Meeri Sild.

Projekti „Valentinipäeva kook“ eesmärk oli tutvuda valentinipäeva küpsetistega Eestis ja Türgis ning küpsetada valentinipäeva kook. Õpilased otsisid infot valentinipäeva küpsetiste kohta, pildistasid valentinipäeva küpsetisi oma kodukohas, otsiti ja vahetati koogiretsepte: türklased tegid Eesti retsepti põhjal koogi ja eestlased küpsetasid türgipärase koogi nende retsepti järgi. „Otsisime võimalikult lihtsa, aga magusa retsepti, et kõik koostisained ikka saada oleks. Lõpptulemusele lisasid türklased omal algatusel suure kuhja vahukoort, et veel magusam oleks,“ tutvustasid õpetajad eestlaste retsepti saatust Türgi koolis.

Projekt lõimis mitmeid õppeaineid: erialaõpingud (pagaritöö), toitumistavad, inglise keel, infotehnoloogia, suhtlemine, kultuurilugu. Huvi tunti mitte üksnes teise maa küpsetiste vastu, vaid tutvustati oma kooli, riiki ja kultuuri ka laiemalt. 

DSC_0491.JPG

Kolmanda koha sai Tatjana Guž Lasnamäe Põhikoolist projektiga „Bookmarks Craft“ („Järjehoidjad“).

Meeri Sild ütles, et žüriile meeldis projekt, mis tõi õpilastele lugemisrõõmuning julgustas ka tehnoloogiarikkal ajal raamatuid lugema ja nende üle arutlema. 

Projektis osalesid koolid kaheksast riigist (Poola, Itaalia, Kreeka, Sloveenia, Horvaatia, Rumeenia, Portugal, Eesti), kes tutvustasid oma kooli raamatukogu, oma klassi lemmikraamatuid ning meisterdasid järjehoidjaid, mida projektipartnerid vahetasid. Peamine eesmärk oli suurendada lugemishuvi 8-10-aastatse laste seas, õppida tundma teiste maade laste lemmikraamatuid. Vt http://bookmarkscraft.blogspot.com/

I, II ja III koha saavutanud õpetajatele on auhinnaks osalemine ühel eTwinningu rahvusvahelisel üritusel õpetaja enda valikul, õpilastele korraldatakse tehnoloogia töötuba, mis kooli kohale tuleb. 

Lisaks anti projektivõistlusel välja seitse eripreemiat, selle kohta saab lähemalt lugeda Koolielu artiklist

eTwinning on tasuta ja turvaline platvorm Euroopas, kus õpetajad saavad sidemeid luua, koostööprojekte arendada ja ideid jagada. eTwinningu tegevust Eestis koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Clipboard01.jpg

 

Samal teemal:

 

Harno logo