Noorte projekt „Eiffelite lahing” ühendas kunsti füüsikaga


Avaldaja:Laura Vetik09. Juuni 2015

Maikuus toimus Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis kuuendat korda igakevadine kunstiprojekt, mis sel aastal kandis nime „Eiffelite lahing”.

Autor: Aleksandra Dubjagina, Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi õpetaja

Tänapäeval suudavad paljud vanemate klasside õpilased küllalt täpselt määratleda enda jaoks kõige huvitavama õppevaldkonna – ühed peavad ennast humanitaarideks ja eelistavad selliseid aineid nagu keeled, kunst, muusika, ajalugu, pidades seejuures loodus- ja reaalaineid liiga rasketeks või igavateks. Teised, vastupidi, peavad humanitaaraineid „tühisteks“. Aga kas tõesti tulevastel kunstnikel ei ole vaja õppida füüsikat ja füüsikutel kunsti? Kas maja projekteerides mõtleb arhitekt selle ilust, funktsionaalsusest, tugevusest või omahinnast?

TMHG teaduslik kunstiprojekt -meeldivaima silla valimine.JPG

Teaduslik kunstiprojekt "Eiffelite lahing" Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumis.

Kui eelnevatel aastatel oleme keskendunud just kunstilisele tegevusele, siis sel aastal oli meie projekt pühendatud kahele valdkonnale – kunst ja füüsika –, mis muutis ürituse laiapõhjalisemaks. Pakkusime õpilastele võimalust proovida kätt arhitektina, sealhulgas ka insener-ehitajana sillaehituses. Silla puhul ei ole tähtis ainult väline ilu, vaid ka kandejõud ja ohutus. Õpilased konstrueerisid ja ehitasid sildu makaronitoodetest. Silla- ja tornimudelite ehitamine makaronidest on tuntud meetod, millega kinnistada ja kontrollida arhitektuuritudengite teadmisi õpingute esimestel aastatel. Sarnaseid konkursse (sh ka rahvusvahelisi) korraldatakse iga-aastaselt erinevates riikides.

TMHG Teaduslik kunstiprojekt töökäik1.JPG

Põnev oli näha erinevaid ja huvitavaid lähenemisi sildade ehitamisel. Ürituse kõrghetk oli sildade kandejõu katsetamine – igale sillale lisati raskusi seni kuni see kokku varises.

Üksmeelne tagasiside õpilastelt oli, et ka edaspidi soovitakse osa võtta sarnastest üritustest. Samuti märgiti ära, et ülesande sooritamisel olid vajalikud teadmised nii kunstist, füüsikast kui ka matemaatikast. Lisaks sellele mainiti head organiseerimist ja sõbralikku õhkkonda.

Üritusest võttis osa 29 õpilast neljast Tallinna koolist: Lilleküla Gümnaasium, Läänemere Gümnaasium, Linnamäe Vene Lütseum, Mustamäe Humanitaargümnaasium.

TMHG Teaduslik kunstiprojekt töökäik2.JPG

Projekt toimus SA Eesti Teadusagentuuri ning Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumi toetusel ja finantseerimisel.

Fotod: Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasium.

Samal teemal: