PÜÜK 10: liidriõpe inspireerivate töötubade abil


Avaldaja:Madli Leikop05. August 2015

3.-4. augustil toimunud PÜÜK 10 ehk pedagoogide ühenduste ülene koostööpäev keskendus õpetaja liidrirollile. Liidril on visioon, karisma, sisemine intuitsioon. Õpetaja kui liider kujundab õpilaste hoiakud õppimise suhtes.

Kes juhtus selle nädala alguses Käsmus käima, see võis näha üllatavat vaatepilti: Lainela puhkekülas kogunesid täiskasvanud inimesed gruppidesse, et mängida koopiamasinat, sammuda hingamise rütmis või teha oma välimuses kiirmuutuseid. PÜÜK 10 oli täies hoos, sest õppida saab ka teisiti kui mitmetunnist loengut kuulates. Õppida võib näiteks lühikestes, kuid intensiivsetes töötubades. Just viimast varianti pakkusid õpetajatele-aineühenduste esindajatele PÜÜK 10 korraldajad. Osalejad täiendasid oskusi ja said praktilisi nippe, kuidas olla tulemuslik liider, hea suhtleja, tõhus õpetaja ja kuidas selle kõige juures end vaimselt ning füüsiliselt hästi tunda.

IMG_3060.JPG

FOTOL: PÜÜK tähendab ka arutelu kolleegidega, mitu pead on ikka mitu pead. 

Inspiratsioonikoolitaja Harald Lepisk julgustas õpetajaid unistama võimatuid unistusi, sest mitte see ei ole kahetsusväärne, kui unistus ei täitu, vaid see, kui on seatud liiga madalad eesmärgid. „Milliseks kasvavad need, kes on liidriga kontaktis? Kuidas mõjutab liider nende kasvamist? Mida te tahaksite, et teie õpilased teie tõekspidamistest üle võtaksid, edasi kannaksid?“ ärgitas Harald Lepisk osalejaid kaasa mõtlema.

Koolitaja, näitleja ja kooliõpetaja Mihkel Kangur juhtis keskendumis- ja energiamängude töötuba. Need olid ühtpidi lihtsad, teistpidi õpetajalt läbiviimiseks palju julgust nõudvad mängud, mida klassis kindlates olukordades kasutada. Näiteks siis, kui õpilased on koolipäeva lõpus väsinud ja tuleb neisse energiat süstida. Või vastupidi – kui klass tuleb maha rahustada. Või kui on vaja õpilasi ette valmistada avalikuks esinemiseks. Töötoas mängisid õpetajad läbi neli-viis mängu ja kogesid, et mõju on täitsa olemas. Mis sest, et naer kippus vahepeal segama. Eks koopiamasina jäljendamine oli ikka naljakas küll ja kui 15 täiskasvanut ühes rütmis hõiskasid ennastunustavalt jänku-jänku, porgand-porgand, oli ka raske tõsiseks jääda. Ehkki töötuba ise oli täitsa tõsine asi.

IMG_3067.JPG

Fotol: Mihkel Kangur (keskel) järjekordset mängu õpetamas. Alguses on kaootiline liikumine...

Harald Lepiski töötoas oli keskmes inspireeriv õpetamine. Selleks pidid kõik oma inspiratsiooni valla laskma ning joonistama masina, mis toetab inspiratsiooni, loovust, mis genereerib ideid. Ja mõtlema selle üle, mis mind ennast igapäevaelus inspireerib.

IMG_3071.JPG

Fotol: Aga kui teeksime hoopis sellise masina?

Treener-koolitaja Jaanus Kangur viis töötoas osalejad põgusaks hetkeks suhtemaailma. Jaanus Kangur on koolitajana tegutsenud kümme aastat ja tema koolitusvaldkond ongi seotud suhtlemise ja koostööga. Peamine sõnum, mis töötoast kõlama jäi: usaldusliku suhte alus on siiras huvi teise inimese vastu. Siiras huvi eeldab teise inimese kuulamist, ja teadupärast on endast rääkida ikka huvitavam kui teist kuulata...

Psühholoog ja olevikuterapeut Helena Väljaste viis PÜÜKil osalenud kokku ärksameelsusega (inglise keeles mindfulness). Õpetajad õppisid siin ja praegu olemise kunsti, omandasid mõned meelerahu- ja keskendumistehnikad, mis aitavad väljuda „orav rattas“ olukorrast ja suunavad märkama seda, mis parasjagu on. Neid oskuseid saab kasutada ka vaikuse ja erksuse loomiseks klassiruumis.

IMG_3072.JPG

Fotol: Marjad on siin põhjusega. Nende abil hakatakse kohe ärksameelsust õppima.

IMG_3073.JPG

Fotol: Kõige jaoks peab aega võtma. Tunneta marjade maitset, imetle värvi, ole hetkes.

PÜÜK 10 teine päev jätkus Võsu koolis, kus töötubades õpiti argumenteerima, tutvuti 5-minutilise tunnivaatluse metoodikaga jpm.

Pedagoogide ühenduste üleste koostööpäevade varasemad teemad on olnud hindamine ja hindamismudelid, loovuse äratamine õpilases ja õpetajas, ettevõtlikkus, uurimuslik õpe, tutvumine kutseõppe võimalustega, koostöö koolis ja juhtkonna roll kooli arengus, innovaatilised õpetajad ja ideed jm.

Pedagoogide ühenduste ülesed koostööpäevad toetavad uue riikliku õppekava rakendumist koolides ning soodustavad aineühenduste koostööd. Koostööpäevade sihtrühm on lasteaiaõpetajad, üldhariduskoolide õpetajad, kutsehariduses üldhariduslikke aineid õpetavad õpetajad ja koolijuhid. PÜÜKide toimumist korraldab SA Innove ESFi programm „Üldhariduse pedagoogide kvalifikatsiooni tõstmine 2008-2014“.

IMG_3075.JPG

Fotol: Käsmu kaunis loodus sai PÜÜKil osalejad pikema jututa enda lummusesse.

Fotode autor: Madli Leikop.

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet