Algavaks õppeaastaks valmivad uued ProgeTiigri koolitus- ja õppematerjalid


Avaldaja:Laura Vetik17. August 2015

Sel kevadel viis HITSA ProgeTiigri programmi raames läbi taotlusvooru uute koolitus- ja õppematerjalide loomiseks. Materjalid valmivad uueks õppeaastaks ning on kõigile tasuta kasutamiseks.

ProgeTiigri koolitus- ja õppematerjalide taotlusvooru esitati 29 taotlust, neist valiti välja seitse koolitus- ja õppematerjali ning kaks praktikumi, mille väljatöötamist või uuendamist HITSA toetab.

Viieliikmelisse hindamiskomisjoni kuulusid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuses ning Hariduse- ja Teadusministeeriumi esindajad. „Laekunud taotluste puhul hindasime ennekõike vastavust ProgeTiigri programmi kontseptsioonile,“ selgitas ProgeTiigri programmijuht Mari-Liis Peets.

Koolitus- ja õppematerjalid valmivad 2015/16 õppeaasta sügisel, mil viiakse läbi ka koolituste piloteerimised. Materjalid pannakse üles veebilehele http://www.progetiiger.ee ning on tasuta kasutamiseks kõikidele alus-, üld- ja kutseharidusasutuste õpetajatele, haridustehnoloogidele ja ainemoderaatoritele.

Hindamiskomisjon valis välja järgmised koolitus- ja õppematerjalid:

  1. Vabavaraline 3D disain ja 3D printimine
  2. LEGO Mindstorms EV3 roboti ühendamine Raspberry Pi ja Arduino arendusplatvormidega
  3. Mehhatroonika ja robootika II aste
  4. C keele programmeerimine 3pi robotplatvormi baasil
  5. LEGO Mindstorms robotite C-programmeerimiskeele õppeks
  6. LEGO Mindstorms EV3 edasijõudnutele
  7. „Mehhatroonika ja robootika valikkursuse“ õpetajakoolitus EV3 baasil

Lisaks töötatakse välja praktikumid:

  1. Kiirprototüüpimise meetodid ja vahendid robootikas
  2. Nutitelefonist kaugjuhitava roboti ehitamine Raspberry Pi näitel

Koolitus- ja õppematerjale rahastatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika Fondi prioriteetse suuna nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks tööturul“ meetme “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara arendamine ja kasutuselevõtt“ raames.

Samal teemal:

Harno logo