Koolielu portaalis algavad ainekuud


Avaldaja:Kristi Semidor31. August 2015

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus alustab koostöös Koolielu portaali ainemoderaatoritega uuel õppeaastal ainekuude kampaaniat. Õppeaasta on jaotatud ainemoderaatorite vahel kuude kaupa, kuud omakorda ainevaldkondade või teemade kaupa.

Ainekuud jaotuvad järgmiselt: septembris ehk alguskuul on luubi all alushariduse, algõpetuse, HEV-teemad ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Oktoobris räägime, kuidas digiajastu kunsti-, muusikaõpetuse ning kehalise kasvatuse tundidesse tuua. Novembris on fookuses IKT-võimalused matemaatika, informaatika, tööõpetuse, käsitöö ja kodunduse ning tehnoloogiaõpetuse õpetamisel. Detsembrikuus teeme poolaasta kokkuvõtteid ning jaanuaris jätkame ainekuudega - uurime nutiseadmete kasutamist loodusõpetuses, keemias, bioloogias, füüsikas ja geograafias. Veebruaris pöörame tähelepanu sellele, kuidas õpetada ajalugu ja ühiskonnaõpetust, inimeseõpetust, majandus- ja ettevõtlusõpet ning meediaõpetust IKT-võtmes. Märts on keeltekuu - keskendume eesti, vene, inglise, saksa, soome ja rootsi keele ja tehnoloogiavõimaluste sidumisele. Aprillis aga näitame, kuidas õppijad nutiseadmete abil õpivad ja õppida saavad. Maikuus teeme kogu õppeaasta kohta kokkuvõtteid. 
 
Mis toimub ainekuul? Koolielu ainemoderaatorite eestvedamisel viiakse läbi üks veebiseminar või veebikursus Koolielus, tuuakse esile ainevaldkondlikke uudiseid ja kirjutatakse artikleid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise trendidest. Iga nädal tutvustatakse õppetöö läbiviimiseks kasulikke äppe, töövahendeid või veebikeskkondi. 

Kutsume õpetajaid oma ainekuul Koolielu portaali õppematerjale lisama - iga kuu lõpus valivad vastava kuu ainemoderaatorid välja kuu parima õppematerjali, mille autor saab nutika auhinna. Õppematerjale võib lisada Koolielu portaali igal ajal - ainemoderaatorid valivad ka detsembri-, aprilli- ja maikuus kõigi 1. juunist 2015 kuni 1. maini 2016 lisatud õppematerjalide hulgast välja parimad. 
 
Alustame algusest
Septembris ehk alguskuul toovad teieni uue ja huvitava alushariduse ainemoderaatorid - Anu Peri Tuule Lasteaiast, Kärt Kase Tallinna Luha Lasteaiast, algõpetuse moderaatorid Tuuli Koitjärv Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumist, Tiia Salm Jäneda Koolist ning HEV-moderaator Hene Binsol Tartu Hiie Koolist. 
 
Ootame osalema veebikursusel ja veebiseminaril: 
 
Veebikursus „Nutikalt õue!“
Huvilisi oodatakse 3-nädalasele veebikursusele ehk õppimisüritusele „Nutikalt õue!“, mis toimub 7.-27. septembril 2015 Koolielu portaalis. Õppimisüritusel õpitakse looma maastikumängu Loquiz keskkonnas, samuti luuakse GPS-kunsti kaardi põhjal. Õppimisürituse viivad läbi Tuuli Koitjärv, Tiia Salm, Kärt Kase ja Anu Peri. Registreerimine on alanud! 
 
Veebiseminar „HEV õppematerjalid“ 
AEG MUUTUS: Teisipäeval, 15. septembril kella 16.00-17.00 (oli 17. septembril kell 15.00) toimub veebiseminar “HEV õppematerjalid”, mille viivad läbi ainemoderaatorid Hene Binsol ja Mari Tõnisson. Edastame lisainfo registreerumise kohta lähiajal. 
 
Koolielu portaalis ilmuvad jooksvalt erinevad alguskuu-teemalised uudised, artiklid ning äppide tutvustused. Kuu lõpus valime parima alushariduse, algõpetuse või HEV-teemalise õppematerjali. 

Vaata ka ainekuude pesa Koolielus. 

Kristi Semidor 
HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht 
kristi.semidor@hitsa.ee 
+372 6 285 894 

Foto pärit: https://www.flickr.com/photos/apoptotic/2540055580/ 

Haridus- ja Noorteamet