AINEKUUD: Alguskuu uudised


Avaldaja:Kristi Semidor02. September 2015

Septembris ehk alguskuul toovad Koolielu ainemoderaatorid teieni uue ja huvitava IKT vallas alushariduses, algõpetuses ja HEV-õppes.

Koolielu ainemoderaatorite eestvedamisel viiakse läbi üks veebiseminar või veebikursus Koolielus, tuuakse esile ainevaldkondlikke uudiseid ja kirjutatakse artikleid info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kasutamise trendidest. Iga nädal tutvustatakse õppetöö läbiviimiseks kasulikke äppe, töövahendeid või veebikeskkondi. 
 
Veebikursus „Nutikalt õue!“
Huvilisi oodatakse 3-nädalasele veebikursusele ehk õppimisüritusele „Nutikalt õue!“, mis toimub 7.-27. septembril 2015 Koolielu portaalis. Õppimisüritusel õpitakse looma maastikumängu Loquiz keskkonnas, samuti luuakse GPS-kunsti kaardi põhjal. Kursuse eest saavad osalejad tõendi (26 akadeemilist tundi, 1 EAP). Õppimisürituse viivad läbi Tuuli Koitjärv, Tiia Salm, Kärt Kase ja Anu Peri. Registreerimine on alanud! 

Veebiseminar „HEV õppematerjalid“ 
AEG MUUTUS: Teisipäeval, 15. septembril kella 16.00-17.00 (oli 17. septembril kell 15.00) toimub veebiseminar “HEV õppematerjalid”, mille viivad läbi ainemoderaatorid Hene Binsol ja Mari Tõnisson. Lisainfo

HITSA ootab septembrikuus koolitustele:
16.09–07.10       Digialgus: Õpetaja loob ja jagab (Haljala) 
16.09–14.10       Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö, vene keeles (Tallinn) 
29.09–27.10       Digialgus: Infotehnoloogia ja koostöö (Võru) 
30.09–21.10       Digialgus: Loovuse toetamine tehnoloogia abil (Tallinn) 

Rohkem infot HITSA koolituste kohta: http://koolitus.hitsa.ee

Ainekuu raames toimub 10. septembril 2015 kell 13.00 Tartu linna logopeedidele Digiajastu infotund, 21. septembril 2015 algab Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu Kuninga Tänava Põhikooli pedagoogidele koolitus “Õpiraskustega õppija õppetegevuste toetamine IKT abil”, kus õpetajaid koolitavad Hene Binsol ja Mari Tõnisson. 

Kuu lõpus valime parima alushariduse, algõpetuse või HEV-teemalise õppematerjali. Kutsume õpetajaid oma ainekuul Koolielu portaali õppematerjale lisama - iga kuu lõpus valivad vastava kuu ainemoderaatorid välja kuu parima õppematerjali, mille autor saab nutika auhinna. Õppematerjale võib lisada Koolielu portaali igal ajal - ainemoderaatorid valivad ka detsembri-, aprilli- ja maikuus kõigi 1. juunist 2015 kuni 1. maini 2016 lisatud õppematerjalide hulgast välja parimad. 

Alguskuud modereerivad alushariduse ainemoderaatorid: Anu Peri Tuule Lasteaiast, Kärt Kase Tallinna Luha Lasteaiast, algõpetuse moderaatorid Tuuli Koitjärv Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumist, Tiia Salm Jäneda Koolist ning HEV-moderaator Hene Binsol ning informaatika moderaator Mari Tõnisson Tartu Hiie Koolist. 

Kristi Semidor 
HITSA Innovatsioonikeskuse projektijuht  


Loe ka: Koolielu portaalis algavad ainekuud 

Foto pärit: https://www.flickr.com/photos/ntr23/536402496/ 

Haridus- ja Noorteamet