September on pärandivaderite kuu


Avaldaja:Elle Lepik03. September 2015

Septembris tähistatakse üle-euroopalist muinsuskaitsenädalat, kooliõpilased löövad kaasa Pärandivaderite pilootprojekti kaudu.

Pilootprojekt „Pärandivaderid: Koolinoored kultuuripärandit hoidmas“ suunab kooliõpilasi tundma õppima, väärtustama ja korrastama kohaliku kultuuriloo ja kultuurmaastiku seisukohalt tähendusrikkaid objekte. Projekti kaudu tõuseb õpilaste teadlikkus kohaliku pärandi tähtsusest ning nad aitavad päästa lagunemisest või hävimisest hooletusse jäänud paiku. Pilootprojektis osaleb 16 kooli/huvikooli/sõpruskonda üle Eesti, kaasates 450 kooliõpilast ja korrastades ligikaudu 20 pärandipaika.

„Ettevõtmise peamine kasutegur on see, kui lapsed ja noored saavad teada, mis nende endi kooliümbruses väärtuslikku on. Käsi külge lüües pärandipaikade korrastamisse aga kasvab nendes kodukoha uhkustunne!“ ütles Pärandivaderite pilootprojekti koordinaator Elle Lepik.

Fotol Loo Keskkooli õppekäik 2. septembril, autor Kersti Lepik. Pärandivaderite tegevus on käesoleval aastal planeeritud septembrikuusse. Eile, 2. septembril käisid Harjumaal Loo Keskkooli 5., 6. ja 10. klasside õpilased sõjaajaloolase Robert Treufeldti selgituste saatel tutvumas kooli taga muistsetel põldudel asuvate ligi saja-aastaste Peeter Suure Merekindluse Iru kaitsepositsiooni kaevikute ja varjenditega, mida õpilased järgnevatel nädalatel rämpsust ja võsast puhastama hakkavad. Plaanis on varjendisse teha ka informatiivne teabetahvel, et juhuslikele matkajatele ja koerajalutajatele selgitada, mis rajatistega tegemist on. Järgmisena asuvad tegutsema pärandivaderid Tartumaalt Võnnu Keskkoolist, kes esimesel koolinädalal korrastavad Võnnu kirikuparki.

Pilootprojekti eeskuju on Norra Kultuuripärandi Fondi koordineeritud projekt „Hoolda pärandipaika“ („Improve a Heritage Site“), mis on edukalt tegutsenud 15 aastat ning kaasanud Norras kolmandiku kõikidest üldhariduskoolidest. Tänaseks päevaks on Norras projektis osalenud üle 25 000 õpilase ning korrastatud 1361 pärandiobjekti. Ka Eestis on plaan järgnevatel aastatel osalevate koolide ringi oluliselt laiendada, eelkõige on aktiivne kaasalöömine oodatud Eesti Vabariigi 100. aastapäeval.

Pilootprojekti koduleheküljega saab tutvuda aadressil: http://ouesope.ee/parandivaderid/

Pilootprojekti toetavad Kultuuriministeerium ja Hasartmängumaksu nõukogu, koostööpartner on Muinsuskaitseamet.

Fotod: Kohila Mõisakool ja Kersti Lepik (Loo Keskkool)

Lisainfo: Elle Lepik, pilootprojekti „Pärandivaderid“ koordinaator
Tel 522 6456, e-post: elle@ouesope.ee

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet