eTwinning saab 10-aastaseks!


Avaldaja:Laura Vetik07. September 2015

Sõpruskoolide projekti ehk eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, kui Euroopa Komisjon leidis väärt olevat mõtte toetada Euroopa koolide veebipõhist koostööd. Septembriks 2015 on liitunud eTwinninguga 316 122 õpetajat ja 142 035 kooli, loodud on 41 753 projekti.

koolide arv.jpg

Liitumine eTwinninguga annab õpetajale võimaluse otsida kontakte, postitada foorumisse, osaleda veebipõhistel koolitustel, otsida huvipakkuvaid projekte ja kontakteeruda nende loojatega, osaleda projektides ning olla ise projekti algataja. Aasta-aastalt on Eesti õpetajate seas üha rohkem neid, kes on pedagoogilise meisterlikkuse proovile pannud veebipõhises projektitöös.

 

 

 

 

 

etwinning koolide arv.jpg

eTwinningu projektid

eTwinningu idee oli ja on seniajani väga lihtne − kaks eri riigi õpetajat ühendavad oma jõud ja osalevad oma õpilastega ühiselt loodud õpiprojektis, mis aitab õpilastel paremini õppekavas ettenähtud teadmisi ja oskusi omandada. Kogu projektitöö toimub mõistagi digivahendeid kasutades. Projekti kavandamisel ja loomisel on
pearõhk nii õpetajate kui ka õpilaste algatusvõimel, loovusel ja ettevõtlikkusel − eTwinningu projekti sisu, kestvuse ja tulemuste üle otsustavad osalised ise. Iga eTwinningu projekt on eriline ja omanäoline ning mis peamine, osalejatele suure emotsionaalse väärtusega.

 

projektide arv.jpg

eTwinningu esimesed kümme aastat kujunesid üle ootuste edukaks ning üheks edu põhjuseks võib pidada koostöö võlu. Õpetajate sõnul on koostöö Euroopa kolleegidega toonud värskust ja uusi mõtteid nende igapäevasesse töösse, õpilasi on kaasa haaranud ühised tegemised eakaaslastega ning ka õpetajaga tuntakse kui ühe asja eest väljas olijatena. Kui projekti on haaratud ühest koolist rohkem kui üks õpetaja, siis koos tegutsedes on leitud hea kontakt ja ühised eesmärgid ka oma koolis.

Alates 2014. aastast on Eesti õpetajatel võimalik teha eTwinningu kaudu koostööd ka omavahel. Eelmisel õppeaastal loodi 48 õpiprojekti, mis viidi läbi Eesti koolide vahel.

 

 

 

eTwinningu koolid ja õpetajad Eestis

Eestis eristub kaht tüüpi eTwinningu koole − on neid, kus arvuliselt on palju projekte, mida teevad vaid üks-kaks õpetajat, samas on neid koole, kus rahvusvaheline projektitöö on koolikultuuri üks osa ning projektides osaleb palju õpetajaid. Nende puhul on iseloomulik, et projektidesse on lõimitud eri õppeained ja projektiööga arendakse ka aineüleseid oskusi. Näiteks Gustav Adolfi Gümnaasiumist osaleb 14 õpetajat, Kadrina keskkoolist 12 õpetajat, Tartu Hiie Koolist 8 õpetajat.

 

etwinning 3.jpg

 

Tore on olnud see, et kümne aasta jooksul on tekkinud ka Eesti eTwinningu õpetajate võrgustik. Aastas korra kohtuvad kogenud tvinnijad eTwinningu suvekoolis. Need on õpetajad, kes usuvad projektõppesse ning aitavad kolleege projektide algatamisel, tegutsedes ka eTwinningu mentoritena.

 

 

 

 

Hea töö tunnustamine
euroopa kvaliteedimärk.jpg
Õpetaja, kes tunneb, et projektitöö on läinud väga hästi, saab taotleda oma projektile kvaliteedimärki ja ühtlasti osaleda ka Eesti-sisesel projektivõistlusel. Kui vähemalt kaks projektis osalenud eri riigi õpetajat pälvivad kodumaal kvaliteedimärgi, siis autasustatakse projekti lisaks ka Euroopa kvaliteedimärgiga. Eestis on kvaliteedimärki taotlenud 220 projekti, neist 175 on kvaliteedimärgi vääriliseks hinnatud. Euroopa kvaliteedimärgi pälvinud projekte on 78. 

 

eTwinningu portaal

rsz_1rsz_events_-_6231.jpg   eTwinningu lihtsa idee taga keerleb aga üsna suur masinavärk − selleks, et õpetajad üksteist üles leiaksid ja
projektitöö tegemiseks oleks ühtne platvorm, on loodud üle-Euroopaline portaal http://www.etwinning.net. eTwinningu portaal on pidevalt uuenenud, et pidada sammu digimaalima kiire arenguga ja täita uuendusmeelsete õpetajate ootusi. Portaali arenduse ja töös hoidmisega tegeleb European Schoolnet.
Võib julgelt öelda, et eTwinningu näol on tegu Euroopa suurima õpetajate sotsiaalse võrgustikuga.

 

Kümne aasta möödudes võib julgelt öelda, et eTwinningul on põhjust Eesti õpetajate üle rõõmustada. Suur tänu teile aktiivselt koolitustel osalemise eest, toredate projektide ja eTwinningu võrgustikku panustamise eest!

 

Autor: Elo Allemann, eTwinningu projektijuht

Haridus- ja Noorteamet