Koolivaheajal kutsub HITSA tahvli ja nuhvliga konkursitöid tegema


Avaldaja:Laura Vetik19. Oktoober 2015

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsub õpilasi osalema üleriigilisel õpilastööde konkursil „Maailmariik Eesti“, kuhu on oodatud arvuti ja nutivahendiga loodud tööd. Konkursi eelvoorud toimuvad pea kõikides Eesti maakondades 1.-6. detsembrini, töid saab eelvoorudesse esitada 10. novembrini.

„Eesti infotehnoloogilise võimekuse kasvatamiseks peame uusi tegijaid leidma juba tänaste koolilaste seast. Oluline on õpilasi harida, et nad oskaksid nende käsutuses olevate arvutite ja nutivahenditega ise midagi uut luua. See aitab tulevikuks paremini ette valmistada,“ selgitas konkursi korraldaja Inga Kõue. „HITSA õpilastööde konkurss on hea võimalus end proovile panna, arendada meeskonnatööoskusi ning õppida tehnoloogiat efektiivselt kasutama.“

Sel aastal on esmakordselt ühendatud üheks HITSA õpilastööde konkursiks kolm varasemalt eraldi toimunud võistlust – ProgeTiigri ja „Lahe asi“ õpilaskonkursid ning EENeti arvutijoonistuste võistlus, et lõimida erinevaid teemasid ja aineid. Nüüd saavad ühel konkursil kokku nii programmeeritava tikkimismasinaga loodud esemed käsitöö tunnist, joonestamistunnist tuttavad 3D-tehnoloogiaga tööd, muusikatunnis loodavad elektroonilised muusikapalad kui ka kunstiõpetuses arvuti abil tehtud joonistused. Lisaks saab esitada konkursile ka arvutianimatsioone ja –mänge, mobiiliäppe, videofilme ning digitaalseid õppematerjale.

„Jõukohase vahendi leiab konkursilt endale igaüks,“ lisas Inga Kõue. „Mitmel alal on vaja mingil määral programmeerimisoskusi, samas näiteks videofilmi tegemisel peab tundma monteerimisprogramme. Konkursiga julgustame ka õppetöös erinevaid tehnoloogilisi võimalusi kasutama, et arendada lastes mitmekülgseid tehnoloogiapädevusi, mitte ainuüksi programmeerimisoskust.“

Sel aastal on õpilastööde konkursile oodatud 5-20aastased lapsed ja noored, osaleda saab nii individuaalselt kui ka meeskonnana. Arvutijoonistuste kategoorias saavad töid esitada igas vanuses joonistajad, seal vanusepiirangut pole. Konkursiks on aega valmistuda 10. novembrini, just siis peavad koolid esitama võistlustööd maakondlikesse eelvoorudesse, samuti on see arvutijoonistuste esitamise tähtaeg. „Kuigi eelvoorudes osalemine ei ole kohustuslik ega ka takistuseks, et esitada konkursitöö alles lõpptähtajaks 2016. aasta 29. veebruariks, soovitame väga eelvoorus osaleda. Eelvoorud annavad õpilastele võimaluse esitleda oma konkursitöö ideid ja plaane ning saada ekspertidelt tagasisidet oma töö edasiarendamiseks,“ sõnas Inga Kõue. HITSA maakondlike eelvoorude ajakava leiab HITSA kodulehelt: http://www.hitsa.ee/konkursid/konkursid-opilastele/digiloovtoode-voistlus/maakondlikud-eelvoorud.

Sel aastal on HITSA õpilastööde konkursi teema „Maailmariik Eesti“. Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva, õpilastööde konkursiga kutsume üles juba täna välja pakkuma ideid, mis iseloomustavad Eestit maailmariigina.

Loe konkursitingimustest HITSA kodulehelt: http://konkurss.hitsa.ee.

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) eesmärgiks on IT-hariduse toetamine ja tänapäevase tehnoloogia juurutamine kõikide tasemete haridusasutustes, nende varustamine moodsate infosüsteemidega, ning kõrge kvalifikatsiooniga IKT-spetsialistide ettevalmistamise tagamine.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet