Konkursi "Täna samm, homme teine" võidutöö aitab suhtlemiseks õiget stiili valida


Avaldaja:Madli Leikop22. Oktoober 2015

HITSA digitaalsete õppematerjalide konkursi „Täna samm, homme teine“ võitis Virtsu Kooli direktor ja eesti keele õpetaja Airi Aavik tööga „Funktsionaalstiilidest praktiliselt“. Žürii tõigi esile ülesannete praktilisust ja huvitavalt kasutatud digivõimalusi.

II koha võitis Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajate meeskond koosseisus Tiiu Maide, Anne Kaare, Ele Jaanimägi ja Diana Veskimägi tööga „Abimaterjal läbivate teemade käsitlemisel põhikooli õppekavas“. Tegemist on läbivaid teemasid toetavate testikogumikega, mis on koondatud kokku ühte kohta. Materjali tugevuseks pidas žürii õpetajate omavahelist koostööd ja autorite paljusust.

PärnuÕpetajad.jpg

Fotol: Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajad Tiiu Maide ja Anne Kaare ning HITSA Innovatsioonikeskuse juhataja Ene Koitla.

III koht läks samuti Pärnu Vanalinna Põhikooli: Mare Hallopi õppematerjal „Interaktiivne töövihik V klassile“. Eesti keele töövihik on mõeldud 5. klassile, seal on palju autori enda koostatud ülesandeid rõhuga õigekeelsusele, aga ka teistelt õpetajatelt kogutud ülesandeid. Žürii tõi esile ülesannete paljusust, materjali terviklikkust ja toetavat rolli iseseisval õppimisel.

Hallop.jpg

Fotol: Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetaja Mare Hallop, HITSA auhinna andis üle Ene Koitla.

Konkursil „Täna samm, homme teine“ osalesid kõik ajavahemikul  1. mai 2014 kuni 15. aprill 2015 haridusportaalis Koolielu õppevara all avaldatud alus- ja üldhariduse digitaalsed õppematerjalid, mis esitati autori või ainemoderaatori poolt konkursile 30. aprilliks 2015. a. Hindamiskomisjoni kuulusid Anneli Rumm Eesti Ettevõtluskõrgkoolist Mainor, Riin Saadjärv Puhja Gümnaasiumist, Helja Kirber  Tuglase Seltsist ja Varje Tipp Pärnumaa Kutsehariduskeskusest. Võitjaid tunnustati eile Tallinna Reaalkoolis toimunud IKT sügiskonverentsil „10 aastat tagasi ja edasi“, mille korraldasid Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus, Tallinna Haridusamet, eKool ja Tallinna Reaalkool.

Virstu Kooli direktor ja 9. klassi eesti keele õpetaja Airi Aavik sõnas Koolielu küsimusele peale, kuidas direktori ja õppematerjalide tegija rollid kokku sobivad, et koolijuhina soovibki ta õpetajaid innustada. „Ma olen palju õppematerjale teinud, tahan näidata, et see pole midagi ülikeerulist, vaja on pealehakkamist ja tahtmist teha,“ sõnas Airi Aavik. Vaata võidutööd siit.

AiriAavik.jpg

Fotol: Virtsu Kooli direktor ja 9. klassi eesti keele õpetaja Airi Aavik rõõmustab võidu üle.

Pärnu Vanalinna Kooli mõlema võidutöö autorid tõid esile, et nende kool on digipöörde keerises ja see annab juba praktilisi tulemusi. Töö „Abimaterjal läbivate teemade käsitlemisel põhikooli õppekavas“ juures olid tegevad kooli kõik õpetajad, Tiiu Maide, Anne Kaare, Ele Jaanimägi ja Diana Veskimägi olid n-ö juhtgrupp, koordinaatorid ja viimase lihvi andjad. Ka Mare Hallop rõhutas digipöörde mõju igapäevasele õppetööle. Elektrooniline töövihik sai alguse sellest, et õpetaja hakkas otsima materjale, mis sobiksid just tema klassile. Kui harjutusi sai piisavalt palju, kogus ta need kokku Padlet tahvile, ja sealt edasi sündis juba digitaalne õppematerjal „Interaktiivne töövihik V klassile“.

Konkursi „Täna samm, homme teine“ eesmärk on innustada õpetajaid looma elektroonseid õppematerjale, neid teistega jagama ning loomulikult tundides kasutama. Tänavune konkurss oli järjekorranumbrilt viies.

Töötuba2.jpg

Fotol: IKT sügiskonverentsi põhiosa moodustasid töötoad. Neist ühes tutvustati ka digitaalsete õppematerjalide konkursi võidutöid.

Fotod: Terje Lepp.

Samal teemal: