eTwinningu sünnipäeval tunnustati tublimaid tvinnijaid


Avaldaja:Laura Vetik09. November 2015

eTwinningu lugu sai alguse 2005. aastal, samal aastal liitus üleeuroopalise programmiga ka 79 õpetajat Eestist. Tänaseks osaleb eTwinningus üle 3000 eesti õpetaja. Eelmisel reedel tähistas HITSA koos sajakonna eTwinningu õpetajaga programmi 10. sünnipäeva ning tunnustas tublimaid tvinnijaid.

„eTwinning on hea näide sellest, kuidas tehnoloogia avardab klassiruumi piire ja võimaldab koos töötada ja õppida eri riikide õpetajatel ja õpilastel,“ sõnas eTwinningu programmijuht Elo Allemann. „Programmis osalenud õpetajad on eTwinningu projektide kaudu andnud panuse oma õpilastes 21. sajandi oskuste arendamiseks. Projektõppe kaudu on nad lisaks ainealastele teadmistele arendanud lastes meeskonnatöö oskusi, toonud klassiruumi rahvusvahelise mõõtme, aidanud kaasa võõrkeelte õppimisele ja mõistmisele, et digivahendid on töötamiseks ja õppimiseks.“

IMG_2682 (1024x683).jpg

Kümne aasta jooksul on eesti õpetajad silma paistnud aktiivsusega, olles ühtekokku loonud ligi 1500 projekti 30 riigi õpetajate ja õpilastega. Kõige rohkem on projekte läbi viidud võõrkeelte ja IKT õppeainete ning kunstiainete raames.

eTwinningu sünnipäeval tõsteti tubli projektitöö ja järjekindluse eest esile Pärnu Koidula Gümnaasium õpetajat Tiiu Leiburit, kes on loonud ühtekokku 36 projekti ning saanud tunnustuseks 12 kvaliteedimärki ning 7 Euroopa kvaliteedimärki. Pühendumuse eest kiideti ka Väätsa kooli õpetajat Anneli Tumanskit, kes on eTwinningus loonud 24 projekti, saades 8 kvaliteedimärki ja 6 Euroopa kvaliteedimärki.

IMG_2787 (1024x683).jpg

Pikaajalise ja järjepideva töö eest tunnustati Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpetajat Tiiu Leiburit.

Aktiivse projektitöö eest sai tunnustust neli õpetajat. Kohtla-Järve Lasteaed Tareke õpetaja Ene Kruzman on eTwinningu raames teinud 53 projekti ning talle on antud 9 kvaliteedimärki ja 2 Euroopa kvaliteedimärki. Petri Asperki Pelgulinna Gümnaasiumist on teinud 37 projekti ja saanud 1 kvaliteedimärgi. Tabasalu Ühisgümnaasiumi õpetaja Krista Savitch on loonud 36 projekti ning talle on omistatud 6 kvaliteedimärki ja 6 Euroopa kvaliteedimärki. Aimi Jõesalu Põlva Põhikoolist on teinud 31 projekti ning pälvinud 13 kvaliteedimärki ning 7 Euroopa kvaliteedimärki.

Eraldi märgiti ära õpetajad, kes on silma paistnud Eesti kogemuse jagamisega. Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpetajat Kristi Rahnu tunnustati rahvusvahelisel eTwinningu seminaril esinemise ja Eesti kogemuse jagamise eest. Kadrina Keskkooli õpetaja Merike Siku puhul tõsteti esile seda, et ta kaasab aktiivselt kolleege projektitöödesse ning on esinenud erinevatel rahvusvahelistel koolitustel.

IMG_2826 (1024x683).jpg

Loomulikult tänati ka eTwinningu koolitajaid-eksperte – Meeri Sild, Varje Tipp, Laine Aluoja, Mari Tõnisson, Ingrid Maadvere – nende suure panuse eest eTwinningu programmi arendamise ja edendamise eest Eestis.

Sünnipäeval pakkus meelelahutust MTÜ Foorumteater. Foorumteatri etenduse kaudu mõtestati uuendusmeelse õpetaja argipäeva ning üheskoos külalistega otsiti lahendusi mitmetele koolis ette tulevatele probleemidele.

Aitäh kõikidele tvinnijatele ning edu projektitööks!

Fotod: Terje Lepp

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet