Gustav Adolfi Gümnaasium võõrustab rahvusvahelist noortekonverentsi YES-event


Avaldaja:Laura Vetik11. November 2015

16.-21. novembrini toimub Gustav Adolfi Gümnaasiumis rahvusvaheline noortekonverents YES-event 2015. Konverentsil osalevad Eesti, Hollandi, Soome, Rootsi, Prantsusmaa, Saksamaa, Poola, Slovakkia, Hispaania ja Rumeenia koolid. Igast riigist saabub Eestisse 10-liikmeline delegatsioon.

Autor: Kristjan Salum, Gustav Adolfi Gümnaasium

YES-event (Young European School Conference) on nüüd juba 11. aastat toimuv iga-aastane rahvusvaheline noortekonverents, mille eesmärgiks oli ja on pakkuda Euroopa riikide noortele võimalust mõelda ning arutleda Euroopat puudutavate aktuaalsete küsimuste ja probleemide üle. Sihiks on kutsuda kokku 15- kuni 17-aastased noored  Euroopa riikidest, et nad tutvuksid erinevate tavade ja kultuuridega ning seeläbi vabaneksid stereotüüpidest ning eelarvamustest ja edendaksid tolerantsust rahvuste vahel.

2015. aasta konverentsi korraldajaks on Gustav Adolfi Gümnaasium, kes liitus YES-eventiga 2006. aastal, ning läbivaks teemaks on “Migratsioon ja integratsioon”. See teemadering on viimasel ajal maailmas ning Euroopas aset leidnud sündmuste valguses taas teravalt esile kerkinud. Konverentsi raames valmistavad iga riigi delegatsioonid ette esitlusi, osalevad rahvusvahelistes aruteludes ning rühmatöödes päevakajalistel teemadel, lahendavad nii diskussioonil põhinevaid kui ka loomingulisi ülesandeid ning tutvuvad kohaliku kultuuriga. Töökorraldus on inglisekeelne, mis pakub õpilastele äärmiselt vajalikku keelepraktikat.

YES-event 2015 avatakse pidulikult 16. novembril kell 10.30 Tallinna raekojas. Kell 13.30 algavad Gustav Adolfi Gümnaasiumis ettekanded, kus konverentsil osalejad tutvustavad oma riiki, linna ja kooli. Teisipäeval võõrustab YES-eventi Tallinna Linnamäe Vene Lütseum (Linnamäe tee 10), kus kümne riigi õpilased teevad ettekande teemal “Immigratsioon ja integratsioon”, mille raames tutvustatakse selle teema positiivseid ning negatiivseid külgi enda kodumaal. Pärast ettekandeid jagunevad õpilased rahvusvahelistesse rühmadesse ning järgneb vestlusring pealkirjaga “Europe On The Move”. Käsitlemisele tulevad teemad on haridus, kultuur, majandus, meedia ning poliitiline ja sotsiaalne sfäär, diskussiooni tulemusena viivad vestlusrühmad läbi ühe mainitud valdkonna SWOT-analüüsi.

Kolmapäev algab konverentsil osalejatele Gustav Adolfi Gümnaasiumi muuseumi külastamisega, kell 10.30 külastatakse aga Riigikogu, kus noortega kohtuvad Riigikogu esimees Eiki Nestor ning Riigikogu liige Mihkel Raud. Pärastlõunal viivad Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased külaliste jaoks läbi giidituuri Tallinna Vanalinnas.

Neljapäeval jätkavad rahvusvahelised rühmad tööd loomingulise ülesandega,mille eesmärk on luua lühike stop-motion filmiklipp, mis kell 13.45 ka Gustav Adolfi Gümnaasiumi aulas näitamisele tulevad. Õhtul kell 18.00 algab Gustav Adolfi Moonalaos International Buffet, kus kümne riigi õpilased valmistavad ette laua oma riigi traditsiooniliste söökidega. Sellele järgneb eeskava, kus iga riigi noored esitavad lühikese etteaste.

YES-event 2015 lõpeb pidulikult 20.novembril kell 11.00 Gustav Adolfi Mederi saalis, kus osalejad saavad kätte diplomid.

Kes soovib osaleda selleaastasel YES-eventil pealtvaatajana, palun registreeida end aadressil henrik.salum@gag.ee või kristjan.salum@gag.ee.

Valminud filmiklippe võib näha siit.

Õpilaskonverentsi YES-event 2015 korraldamist toetab Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed ning Haridus- ja Teadusministreerium.

Foto: Merje Pors

Samal teemal: