Rahvusvahelises projektitöös osalevad aktiivselt ka Eesti õpetajaid


Avaldaja:Laura Vetik19. November 2015

Eesti õpetajad osalesid oktoobri alguses kolmepäevasel eTwinningu sõpruskoolide rahvusvahelisel seminaril Prantsusmaal Toulouse’is. Lisaks Eestile olid esindatud ka Prantsusmaa, Malta, Läti, Ukraina, Bulgaaria, Tšehhi, Poola, Serbia ja Iirimaa õpetajad.

Eestit esindas viis õpetajat, kes jagavad oma muljeid seminarilt, andes ülevaate põnevamatest töötubadest ning tutvustades alustatud projekte välisriikide kolleegidega.   

etwinning toulouse.jpg

Gaida Kabral Rapla Vesiroosi Gümnaasiumist:

Uudishimu oli minu peamine ajend minekuks. Tutvusime esindajatega teistest riikidest ja usun, et olime väärilised Eesti esindajad.

Sõlmisin kaks projekti - kuuenda klassi õpilastele itaalia keele õppimise võimalikkusest (tahaks rõhutada võõrkeele oskamise olulisust), 7. klassi grupi õpilastega proovime teha inglise keele tundidesse täiendavaid ülesandeid, kogudes taustinfot inglise keelt kõnelevate maade kohta.

Twinnimist olen algusest peale tahtnud siduda ainetundidega. Töötan suures koolis ja parem on teha projekti, millest enda jõud üle käib. Kui see on aineõpetusega seotud, siis on ka õpilaste entusiasm suurem nö teistmoodi tundide vastu.

Maidu Varik Kuressaare Gümnaasiumist:

Seminari põhiteemast lähtuvalt oli üheks enam huvipakkuvaks töötoaks Maltal läbiviidud pilootprojekti “One Tablet Per Child” tutvustus.

Projekt jagunes kahte faasi: 2014. märtsist -septembrini kasutasid tahvleid vaid õpetajad, 2014. aasta oktoobrist kuni 2015. aasta märtsini said tahvli oma kasutusse ka õpilased, kusjuures katsetati nii iOS, Android kui ka Windows süsteemi tahvleid. Osalenud õpetajate arvates tõstis projekt õpilaste motivatsiooni, haaratust, entusiasmi ja soovi eksperimenteerida. Õpetajate ootuseks oli, et kogu klassis oleks kasutusel ühe süsteemi arvutid ja et oleks võimalik kasutada ka klassi manageerimise vahendeid.

Ühe probleemina toodi välja ka küsimus sobiliku tasakaalu leidmisest turvalise internetikasutuse ja piiranguteta küberruumi kasutuse vahel. Õpilased tõid projekti tugevustena välja, et tunnid muutusid huvitavamaks ja rohkem tehti koostööd. Kuue kuu jooksul, kui tahvlid õpilaste kasutada olid, juhtus erinevaid rikkeid 7,8% arvutitega, kõige nõrgemateks kohtadeks olid ekraanid ja laadimispesad, 63% õnnetustest tahvlitega juhtus kodus või kooliteel (õpilased kasutasid kooli tahvleid nii koolis kui kodus). Ükski kasutusel olnud süsteemidest (iOS, Android, Windows) ei osutunud täiuslikuks kõigis töövaldkondades. Kinnitust sai ka asjaolu, et interneti filtreerimine (piiramine turvalisuse huvides) ei toimi mobiilsetes seadmetes.

Silmas soovitatakse pidada ka seda, et taolised projektid peaksid esikohale seadma ikkagi haridusliku mitte tehnoloogilise aspekti. Tahvlite massiline kasutamine eeldab ka seda, et õppekava toetaks e-õppe võimalusi ja digipädevuste saavutamist. Olulist tähelepanu tuleb pöörata õpetajate koolitusele (muidu jäävad vahendid kasutuna tolmuma) ja emakeelsete õppematerjalide digitaliseerimisele.

Ühe olulisema soovitusena, mis kindlasti oluline ka Eesti jaoks – rõhutati vajadust positiivsete näidete ja projektide abil teha pingutusi selleks, et lükata ümber laialt levinud väärarusaamu nagu oleks tahvlite kasutamine vaid mõttetu mängimine.

Seminari teiseks eesmärgiks oli ühiste koostööprojektide algatamine. Kuressaare Gümnaasium ja Toulouse`i Collège Henri de Toulouse Lautrec alustasid gümnaasiumiõpilastele suunatud ühisprojekti “Let´s debate!“, mis keskendub õpilaste argumenteerimis- ja väitlusoskuste arendamisele. Alustatakse veebipõhistest diskussioonidest ja aruteludest, millele järgenvad ka online veebikonverentsid ja -väitlused.

Olga Lutška Narva Kesklinna Gümnaasiumist:

Minu jaoks oli seminar väga informatiivne tehnoloogia kasutamise kohta eTwinning projektides. Nüüd ma tean, kuidas projekti veelgi köitvamaks, interaktiivsemaks ja efektiivsemaks teha.

Mul avanes suurepärane võimalus leida projektipartnereid Prantsusmaalt ja Bulgaariast ning luua koos nendega projekt „Show us our talents!“, mille eesmärk on arendada laste võimeid erinevates valdkondades, tõsta nende digitaalset ja kultuuride vahelist kompetentsi.

Pille Kasuk Rocca al Mare Koolist:

Seminaril oli  hea võimalus koguda värskeid ideid, uusi teadmisi ja praktilisi näpunäiteid õpiprojektide läbiviimiseks. Samuti andis vahetu kohtumine suurepärase võimaluse koostööprojektide algatamiseks. Rocca al Mare Kooli eTwinningu partneriteks on kool Prantsusmaalt ja Poolast. Alustasime projektiga “The virtual trip in Europe”, kus eri koolide noorema kooliastme õpilased tutvustavad iseennast, oma kooli ning vaatamisväärsusi. Eesmärgiks on arendada õpilaste nutiseadmete kasutamisoskust, erinevate rakenduste kasutusvõimalusi ja inglise keele oskust.

Siiri Hommik Vastse Kuuste Koolist:

Läksin seminarile eesmärgiga saada uusi teadmisi ja kogemusi, eelkõige nutiseadmete kasutamise vallas aga ka projektiideede osas. Programm oli tihe ja informatiivne, põnevusega oodatud tahvlite õpitoast tutvusin rakendustega, mida kindlasti plaanin kasutada - näiteks Tellagami, millega saab luua animeeritud avatare; Lensoo Create, mis on  virutaalne tahvel; ThingLink, millega on võimalik toimetada pilte ning luua plakateid. Konkreetset projekti ma seminaril veel ei registreerinud, kuid sain palju uusi kontakte ning kavas on koostöö Prantsuse kooliga, eesmärgiks koolielu kajastav veebiajakiri.

Kui soovid rohkem lugeda twinnijatest, siis külastage: http://sopruskoolid.blogspot.com.ee/

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet