Tagasivaade programmeerimisnädalale Code Week 2015: mis toimus koolides?


Avaldaja:Madli Leikop25. November 2015

Oktoobri keskel toimunud üle-euroopaline programmeerimisnädal Code Week 2015 pani Eesti koolid programmeerimist proovima suisa oktoobri algusest kuni kuu lõpuni. Kus tehti esimesi samme programmeerimises, kus oli nutipäev, kus pandi kokku roboteid – tegevust jagus igasse kooliastmesse.

Kolmas üle-euroopaline programmeerimisnädal Code Week 2015 toimus 10.-18. oktoobrini. Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus kutsus sel puhul kõiki, kel huvi edendada tehnoloogiaharidust Eestis, korraldama programmeerimisüritusi. Seda mitte ainult koolide eestvõtmisel, vaid ka lastevanemate, huviringide, ettevõtjate ja ettevõtete eestvedamisel. Ja miks mitte ka nii, et lapsed õpetasid hoopis täiskasvanuid.

81 programmeerimisüritust

1.-31. oktoobrini toimus Eesti koolides kokku 81 programmeerimisalast üritust. Oli nii ühepäevaseid sisekoolitusi kui terve nädala, Pärnu Vanalinna Põhikoolis isegi terve kuu kestnud programmeerimiskoolitused ja -katsetused. Valdavalt sätiti asjad nii, et programmeerimisega tegeletigi üle-euroopalise programmeerimisnädala ajal. Näiteks Tarvastu Gümnaasiumis toimus 12.-16. oktoobrini koolisisene progenädal, Tallinna Keskraamatukogu koostöös Microsoftiga korraldasid huvilistele 13. oktoobril nutipäeva, Tallinna Lilleküla Gümnaasium korraldas samal ajal õpetajatele ja õpilastele päeva „Progemine on superlihtne!“. Kohila lasteaia Sipsik pere tutvus ühel päeval robootikaga,  Paide Ühisgümnaasiumis tutvuti programmeerimise algtõdedega, Rapla Ühisgümnaasiumis toimus mobiilirakenduste töötuba õpetajatele ja nii edasi, ja nii edasi, ja nii edasi...

ELi programmeerimisnädal on rohujuuretasandil ettevõtmine, mida juhivad vabatahtlikud, kes edendavad programmeerimist oma riigis programmeerimisnädala saadikutena. „Üle-euroopaline programmeerimisnädal aitas tähtsustada programmeerimist, tutvustas uusi oskusi ja julgustas inimesi koos õppima, ning seda kõike lõbusas ja mängulises võtmes,“ selgitas Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse ProgeTiigri programmijuht Mari-Liis Peets, kes oli sel aastal ELi programmeerimisnädala saadik Eestis. „Programmeerimisoskus muutub üha olulisemaks, programmeerima õppida pole kunagi liiga hilja.“

HITSA korraldas 14. oktoobril digiõppe päeva veebiseminari „Miks küsib Google mu telefoninumbrit?“, mis osutus väga populaarseks. Seda jälgis ligi 400 inimest. Veebiseminaris jagas tehnoloogiaajakirjanik Hans Lõugas näpunäiteid iseenda ja oma lähedaste kaitsmiseks internetiga seonduvate ohtude eest.

Järelkaja koolidest

Pärnu Vanalinna Põhikoolis õpetati programmeerimisnädala raames oma õpetajatele Code keskkonna abil programmeerimist. „Nähes, kuidas õpilased justkui iseenesest õpivad selgeks kraadid ja nurgad, arendavad inglise keelt ja lahendavad loogikaülesandeid, tuli mõte, et võiksime Code keskkonna võimalusi tutvustada kõikidele klassiõpetajatele,“ ütles Pärnu Vanalinna Põhikooli haridustehnoloog Diana Veskimägi programmeerimisnädala eel.  „Oluline on, et õpetajad mõistaksid programmeerimise sisulist väärtust -  see ei ole lihtsalt üks moodne sõna, vaid valdkond, mille kaudu saab arendada õpilastes loogilist mõtlemist, probleemilahenduse oskust, inglise keelt jpm.“

Nüüd, mõni aeg hiljem kokkuvõtteid tehes ütles Diana Veskimägi, et neil oli kaks eesmärki:
tutvustada laiemalt kõikidele õpetajatele Code keskkonna võimalusi ja et algklassiõpetajad alustaksid oma klassides programmeerimise algõpetusega. "Praeguseks on programmeerimise oma ainetundidesse (matemaatika ja informaatika) integreerinud kuus algklassi (1a, 1b, 2a, 3a, 3b ja 4b),“ rõõmustas Veskimägi.

Pärnu Vanalinna Põhikooli klassiõpetaja, 4.b klassi juhataja Tiiu Maide: „Õpetajatena on meie eesmärk avada lastele uusi uksi ja pakkuda õpilastele põnevaid väljakutseid. Kuna programmeerimine on uue loomine, mitte valmis mängude mängimine, siis on see lapsele digitaalses maailmas juba uuel tasemel väljakutse.

Õpetajatena pidime üle saama hirmust, et lapsed on kohe varsti meist targemad ja me ei pruugigi osata neile nõu anda. Seda polnud aga vaja karta, sest õpilased aitasid ise üksteist. Kõik liikusid programmeerides omas tempos ja vajadusel abistasid kaaslasi mõne näpunäitega.

Olen varemgi tähele pannud, et õpilased on sageli üksteisele paremad õpetajad kui õpetaja ise. Kurb oleks see, kui õpetaja jätab ukse avamata lihtsalt hirmust, et ta ise seda kõike lõpuni ei valda. Peame rohkem õpilaste oskusi usaldama ja neid eestvedajatena kasutama, muidu võib mõni tore asi toimumata jääda. Code nädal oli üks hea näide selle mõtte illustreerimiseks.“

Pildid ja kokkuvõtted Pärnu Vanalinna Põhikooli programmeerimisnädalast  leiab  http://vanalinnadigi.weebly.com/otildepime-progema

Hummuli Põhikoolis tutvuti Lego MindStorms EV3 robotite programeerimisega ja pandi Lego WeDo robotid elama. Hummuli Põhikooli inimeseõpetuse õpetaja Janika Kase:

„Programmeerimisnädala esmaspäeval ja teisipäeval tutvustasin 2., 5., ja 7. klassi arvutitundides putuka programmeerimist  http://programmingkit.com/kit/ . Kõik lapsed tegid seda esmakordselt. Paljudele oli see päris raskeks pähkliks. Kes tegi tasa ja targu, sai hästi hakkama. Siin pidi olema väga tähelepanelik, sest vale käiku enam tagasi võtta ei saanud.

Prodoputukas.png

Programmeerimisega tegeleme igal nädalal ka robootikaringides. Nii ka tol korral. Rääkisin lastele sellest üleeuroopalisest ettevõtmisest ja et ka meie oleme oma tööga osake sellest.“

Kõigest lähemalt blogis http://lastegarobootikas.blogspot.com.ee/2015/10/suurte-programmeerimisnadalal.html ja  http://lastegarobootikas.blogspot.com.ee/2015/10/vaikesed-programmeerimisnadalal.html

k-nomme2.JPG

Sindi Gümnaasiumi ja Kilingi-Nõmme Gümnaasiumi meedia-, robootika- ja arvutiõpetaja Signe Lensment:

"Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis toimusid Code Week 2015 raames tavapärased huviringi tunnid kui ka eraldi HTML-keelt tutvustav üritus. HTML-keele tutvustamiseks kasutati  Codecademy materjale. Õppematerjalid on eestikeelsed ja nende järgi on hiljem võimalik iseseisvalt õppida.

NutiLaboriga ühinenud Kilingi-Nõmme Gümnaasiumis toimuvad Scratchi ja robootika huviringid. Huviringides tutvustati programmeerimisnädala tegemisi ja toimus tavapärane töö. Nendes ringides käivad õpilased 1.-6. klassini. Kokku osales Kilingi-Nõmme Gümnaasiumist Code Week 2015 nädala raames 37 IT-huvilist noort.

Sindi7_1.JPG  

Sindi Gümnaasiumis toimus tavapärane robootika huviring 1. klassile ja 7. ja 9. klassis tutvustati Lego WeDo robootika võimalusi. Väikelastele mõeldud robotid rõõmustasid III kooliastme õpilasi.

Fotod Kilingi-Nõmme ja Sindi koolide programmeerimisnädalast saatis Signe Lensment.

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet