ProgeTiiger alustas twinnimist


Avaldaja:Laura Vetik11. Jaanuar 2016

Eelmise aasta lõpus toimus esmakordselt kahe HITSA koordineeritud võrgustiku – ProgeTiigri ja eTwinningu – ühisseminar. Seminaril algatati kaheksa põnevat programmeerimisprojekti, mis toetavad õpetajaid ja õppijaid tehnoloogilise kirjaoskuse arendamisel ning nende oskuste lõimimisel õppetöösse.

„eTwinningus on üha enam programmeerimisalaseid projekte,“ selgitas eTwinningu koordinaator Elo Allemann. „Seminaril arutasid õpetajad, missugune võiks olla selles vallas Eesti koolide omavaheline koostöö. Algatatud projektid on justkui näidisprojektid, mille kaudu soovitakse ka oma kogemust teiste õpetajatega jagada.“

Ühisseminaril algatatud projektidega saab lähemalt tutvuda eTwinningu koostööplatvormil – TwinSpace keskkonnas. Projektide meeskonnad võtavad hea meelega vastu ka uusi koostööpartnereid. Kui on soov mõnes projektis kaasa lüüa, võtke ühendust projekti meeskonnaliikmetega ja tehke endale kasutaja eTwinningu portaalis.

Kõigil on võimalus alustada ka ise mõne projektiga ja otsida ProgeTiigri võrgustiku või TwinSpace´i kaudu endale uusi koostööpartnereid. Ideid projektide läbiviimiseks leiate nii ProgeTiigri õppematerjalide kui ka töövahendite hulgast. Koostööprojektide läbiviimisel on kindlasti toeks HITSA koolitused. Tehnoloogiaharidusega seotud koolitusi on võimalik tellida HITSA koolitusosakonnast: koolitus@hitsa.ee

2016. aasta kevadel toimub Portugalis eTwinningu rahvusvaheline programmeerimisalane koolitus, kus on plaanis ProgeTiigri võrgustikku kuuluvate Eesti koolide häid praktikaid tutvustada.

ProgeTiigri töövahenditest loodi nimistu

Lisaks uutele projektidele loodi ka ProgeTiigri töövahendite nimistu, kuhu kõik saavad lisada vahendite, keskkondade ja äppide soovitusi. Oma soovitusi saab jagada siin, teiste jagatud vahendite ja keskkondade soovitustega saab tutvuda siin.

eTwinning on rahvusvaheline programm, mis pakub õpilastele, õpetajatele, koolijuhtidele võimaluse osaleda koolidevahelises koostöös info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) kaasabil. ProgeTiigri programm on keskendunud tehnoloogiahariduse lõimimisele õppetöösse, eesmärk on äratada õppijates huvi inseneriteaduste, disaini, tehnoloogia ja IKT valdkondade vastu ning toetada laste tehnoloogilist mõtlemist ja taipu, et neist saaks tehnoloogia loojad mitte ainult tarbijad.

eTwinningu ja ProgeTiigri võrgustikke koordineerib Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet